Firma Asta Development, która wchodzi w skład grupy Elco plc jest znaczącym, międzynarodowym producentem systemów do zarządzania projektami, portfelami projektów oraz zasobami. Wyłączny dystrybutor w Polsce – firma DAT Computer Concepts Sp. z o.o.

Asta Development dostarcza rozwiązania, które ułatwiają zarządzanie wszystkimi rodzajami projektów, niezależnie od ich rozmiarów i typu.

Podstawowym produktem firmy jest Asta Powerproject, która jest używana w wielu sektorach gospodarki przez tysiące użytkowników na świecie.

Od początku istnienia, tj. od 1988 roku Asta Powerproject rozwijała się przy ścisłej współpracy ze swoimi Klientami, wykorzystując przy tym cenne wskazówki użytkowników, oraz najnowsze dostępne technologie informatyczne.

Pomimo upływu lat, założyciele firmy są nadal aktywni w zarządzaniu firmą, która wysoko ceni sobie relacje zarówno z Klientami jak i swoimi pracownikami. Asta Development uważnie wsłuchuje się w potrzeby Klientów, a ich uwagi pełnią istotną rolę w kształtowaniu i rozwoju produktów oraz usług.

kolko

Moduły Asta Powerproject Suite

Business Intelligence

Potężne narzędzie analityczno-raportujące, umożliwiające podejmowanie trafnych decyzji na podstawie precyzyjnie wyselekcjonowanych informacji. Umożliwia eksport danych z systemu Asta Powerproject do nieskomplikowanej bazy danych i utworzenie portletów informacyjnych dla kierownictwa wyższego szczebla i udziałowców. Za pomocą graficznych narzędzi możliwe jest wykonanie pogłębionej analizy danych, aż do poziomu pojedynczych zadań w projekcie.

Project Comparison

Szczegółowa analiza porównawcza planów projektów w odniesieniu do okresów czasowych wiąże się zwykle z dużą pracochłonnością. Moduł Project Comparison ułatwia wykonanie dogłębnych porównań bieżącego stanu projektu w stosunku do jego planu, w celu analizy opóźnień i identyfikacji ich przyczyny. Wynik analizy jest przedstawiony w sposób łatwy do interpretacji oraz stanowi wiarygodny argument
i pomoc w trakcie sporów dotyczących opóźnień lub innych kłopotów organizacyjnych projektu.

Risk Analysis

Moduł „Risk Analysis” umożliwia dokonanie oceny wpływu ryzyk na projekt, oraz przegląd projektu za pomocą raportów graficznych wskazujących wrażliwe obszary, które ujawniają zadania krytyczne, niosące największe ryzyko dla projektu.

Moduł wykonuje tysiące obliczeń symulacyjnych i prezentuje wpływ ryzyka: na zadania, koszty, poziom zysku, datę zakończenia projektu, oraz wiele innych. Wspomaga utworzenie dokładnego a zarazem realistycznego harmonogramu, który uwzględnia odpowiedni poziom rezerw, utworzonych w celu zapewnienia ukończenia projektu z sukcesem.

Site Management

Moduł Site Management jest zaprojektowany z myślą o przemyśle budowlanym. Składa się
z kompleksowego narzędzia do zarządania placem budowy Asta Sitecontrol oraz rozwiązania moblinego Site Progress, które służy do raportowania postępu prac. Moduł Site Management stanowi efektywne rozwiązanie, umożliwiające bezproblemowe kierowanie wszystkimi placami budowy firmy.

Time Sheet

Dzięki dostępnemu przez przeglądarkę internetową modułowi Time Sheet możliwe jest łatwe, skuteczne oraz dokładne raportowanie postępu prac w projekcie, jak również raportowanie kosztów i wydatków. Poprzez integrację z Asta Powerproject zapewniona jest stała aktualizacja danych projektu.

GIS

Moduł GIS geograficznie wizualizuje projekt na mapie, oraz umożliwia dostęp do danych projektu, także w formie załączonych zdjęć. Lokalizacje projektu wraz z ich szerokością i długością geograficzną są przedstawiane za pomocą specjalnie oznaczonych kolorowych punktów, reprezentujących statusy projektu. Umożliwia to przegląd lokalizacji, w których projekt jest realizowany zgodnie z płanem i łatwą identyfikację tych lokalizacji, które wymagają uwagi i podjęcia działań korygujących.

Web Access

Web Access jest narzędziem wspomagającym zarządzanie projektami, umożliwiającym zdalny dostęp za pomocą przeglądarki internetowej do wszystkich projektow zapisanych w Asta Powerproject.
Służy do łatwego raportowania postępu prac, wyrażonego jako procent, liczba, lub godziny pracy.
Każdy członek zespołu projektowego może bezpośrednio modyfikować dane projektu oraz przeglądać raporty dotyczące postępu prac, wykorzystania zasobów, czy poniesionych kosztów. Zakres uprawnień użytkownika jest kontrolowany przez system kontroli dostępu. Użytkownik „okazjonalny” może mieć przyznany dostęp do danych typu „tylko do odczytu”, przez co rozwiązanie jest również bardzo efektywne od strony ekonomicznej.

Funkcje Asta Powerproject Suite

Project Management [Zarządzanie Projektami]

Asta Powerprojet jest potężnym a zarazem łatwym w użyciu narzędziem wspomagającym zarządzanie wieloma projektami bez względu na ich złożoność i rozmiar. Umożliwia przyjęcie aktywnej postawy w zarządzaniu projektem, zapewniającej realizację projektów z sukcesem, na czas i w ramach założonego budżetu.

Project Planning [Planowanie Projektów]

Funkcja planowania projektów pozwala w łatwy sposób budować precyzyjne, złożone harmonogramy. Dzięki mechanizmowi planowania scenariuszy „What-if” możliwe jest dokonanie wyboru właściwego wariantu harmonogramu, zapewniającego powodzenie projektu. Mając do dyspozycji nielimitowaną liczbę projektów bazowych, możliwość tworzenia wielu zadań w pojedynczym wierszu oraz zastosowanie relacji logicznych można zbudować maksymalnie skuteczny, zarówno prosty jak i złożony plan działania.

Resource Management [Zarządzanie Zasobami]

Asta Powerproject umożliwia przegląd wszystkich aktualnych jak i przyszłych zapotrzebowań na zasoby. Narzędzie wspomagające planowanie zdolności wytwórczej zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów. Silny mechanizm wyszukiwania zasobów według potrzebnych umiejętności, zdolności, lub innych wymaganych kryteriów ułatwia przydział właściwych osób, urządzeń, lub materiałów do poszczególnych zadań. Dzięki wykresom obciążeń zasobów można np. zaobserwować dostępność zasobów do podjęcia nowych zadań.

Cost and Revenue Management [Zarządzanie Kosztami i Przychodami]

Funkcja zarządzania kosztami i przychodami umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym danych,  oraz porównanie ich z wartościami planowanymi. Potężny mechanizm analizy wartości wypracowanej (Earned Value) łączy w sobie pomiary wykonania zakresu projektu, harmonogramu i kosztów projektu, oraz dostarcza dokładnych prognoz dotyczących ewentualnych problemów z zachowaniem założonej wydajności projektu. Efektywne monitorowanie kosztów projektu oraz jego przychodów wspomaga wykonywanie realistycznych prognoz dotyczących prowadzonego biznesu.

Programme Management [Zarządzanie Programami]

Programme management zapewnia śledzenie programów w czasie rzeczywistym, celem dokładnej oceny stanu ich realizacji. Projekty wykazujące niezadawalające wyniki wymagają podjęcia aktywnych działań, celem zapewnienia maksimum korzyści i osiągnięcia założonych celów strategicznych, ustalonych dla całego programu.

Real-time Project Reporting [Raportowanie z Projektów w Czasie Rzeczywistym]

Raportowanie w czasie rzeczywistym umożliwia informowanie interesariuszy projektu o postępach prac, oraz o wynikach osiąganych przez zasoby, przy użyciu danych rzeczywistych projektu. Raporty generowane przez system są przejrzyste i mogą przyczynić się do owocnej współpracy z Klientem, również w fazie przetargów. Poprawiają komunikację i wspomagają szybsze podejmowanie decyzji. Można je tworzyć szybko i przy minimalnym wysiłku. Raporty te mogą być dowolnie spersonalizowane przez co mają bardzo profesjonalny wygląd.

Project Data Exchange [Wymiana Informacji Projektowych]

Wymiana danych z klientami i udziałowcami posiadającymi różne systemy zarządzania projektami nie stanowi problemu, gdyż można importować, eksportować, edytować, zapisywać i współdzielić dane, które pochodzą z różnych systemów, między innymi takich jak Oracle Primavera, czy Microsoft Project.

Progress Tracking and Review [Śledzenie i Przegląd Postępów]

System Asta Powerproject umożliwia śledzenie postępów prac, oraz przegląd projektów i programów w czasie rzeczywistym poprzez wykorzystanie wielu okresów raportowania i planów bazowych. Dostępne mechanizmy typu: analizy „What-if” oraz pełna analiza ścieżki krytycznej ułatwiają opracowanie najlepszego planu realizacji projektu.

Project Viewer [Przeglądarka Projektów]

Każda osoba zaangażowana w projekt ma możliwość przeglądania i drukowania planów projektów bez potrzeby zakupu licencji systemu. Funkcję przeglądu projektu można wykorzystywać w przypadku projektów utworzonych w Asta Powerproject, Asta Easyplan oraz w innych systemach, takich jak Microsoft Project czy Oracle Primavera.

Professional Project Presentation [Profesjonalne Prezentacje Projektów]

Profesjonalnie wyglądające plany projektów wspomagają proces przetargowy oraz raportowanie. Plany projektów mogą być z łatwością spersonalizowane poprzez wykorzystanie logotypów lub innych danych charakterystycznych dla Klienta, co podnosi jakość materiałów i robi bardzo dobre wrażenie od samego początku kontaktów.

Project Collaboration [Wspópraca w Projekcie]

Zastosowanie licencji współbieżnych, lub licencji wieloużytkownikowych oraz centralnej bazy danych wspomaga wydajnie procesy komunikacji i współpracę w projekcie. Prowadzi to do oszczędności setek godzin pracy na wykonywanie zestawień i zapobiega konieczości wielokrotnego wprowadzania danych.  Praca na danych rzeczywistych oznacza ciągły dostęp do zaktualizowanych informacji i umożliwia aktywne podejście do zarządzania projektem.

Gantt Chart [Wykres Gantt’a]

Wyglądające znajomo funkcje wykresów Gantt’a są łatwe w użyciu i umożliwiają precyzyjne harmonogramowanie projektu. Dzięki temu plan projektu jest dokładny i realistyczny.

Intuitive Interface [Intuicyjny Interfejs]

Nawet początkujący planiści mogą uznać, że budowa planów projektów przy pomocy Asta Powerprojekt jest zarówno łatwa jaki i efektywna. Intuicyjny interfejs systemu i wygodne w użyciu mechanizmy, takie jak: „przeciągnij i upuść” sprawiają, że nawet skomplikowane plany projektów można opracować przy minimalnym nakładzie pracy.

Project Information Management [Zarządzanie Informacją Projektową]

Dzięki zastosowaniu mechanizmu hyperlink’ów do dokumentów można oszczędzić wiele godzin, które dotychczas pochłaniało poszukiwanie dokumentów projektu. Przypisywanie hyperlink’ów na poziomie zadań, projektów, programów czy portfeli zapewnia dostęp do pożądanych informacji w możliwie najkrótszym czasie.

Systems Integration [Integracja z innymi systemami]

Zastosowane mechanizmy integracyjne zapewniają współdzielenie danych projektowych pochodzących  z różnych systemów, zwiększając przez to ich wartość biznesową. Jako element rozwiazania w obszarze zarządzania, Asta Powerproject jest zintegrowana z MS Outlook, MS Excel i innymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak: systemy finansowe, systemy kosztorysowania, systemy zarządzania środkami trwałymi, systemy wizualizacji 4D i systemy ERP.

Opinie Klientów o Asta

Bovey Construction explain why they use Asta Sitecontrol

Bovey Construction is a multi-award-winning, independent construction firm specialising in one-off, luxury-specification, and high qualty renovations and new builds. Asta Sitecontrol integrated with Asta Powerproject provides Bovey with an integrated solution for management and planning. Features include a central library for documents, variation management, progress tracking,

Stalis explain how business growth needs more advanced managment tools

Stalis explain how business growth needs more advanced management tools Stalis Ltd is a Healthcare information domain specialist with more than 25 years’ experience in delivering information management solutions to the NHS. It specialises in data extraction, quality assurance, integration,.

NMCNomenca leads the way on major water project with Asta Powerproject

Asta Powerproject Multi-user Case Study – North Midland Construction  In April 2010 North Midland Construction embarked on a five-year design and construct framework with one of its key clients Severn Trent Water. The framework forms part of Severn Trent’s Asset Management.

BAM Construction combines Asta Powerproject with 4D modelling software to provide a visual construction simulation

BAM Construction uses Asta Powerproject from Asta Development as its standard project management tool across all of the company’s projects, and for the past few years it has also been employing 4D modelling software in conjunction with Asta Powerproject. Combining.

Carillion

Carillion aims to ensure successful completion of Birmingham library with the assistance of Asta Powerproject. Carillion  Success Story

Bovis Lend Lease

Bovis Lend Lease is using Asta Powerproject to monitor contractor’s progress and for updating the master programme for the client on the 3.6 billion dollar, 2174 villa Jumeirah Park development in Dubai.

Barlows Retail Project Management

Retail project management specialist, Barlows, manages roll-out store refurbishment programmes for a number of high profile customers within stringent time requirements following its recent implementation of Asta Powerproject Enterprise software.

BAM cites Asta Powerproject as critical success factor in Harrogate Royal Hall refurbishment

BAM cites Asta Powerproject as a critical success factor in Harrogate Royal Hall refurbishment

Foster and Partners

Asta Powerproject Helps Award-Winning Architect Firm, Foster and Partners, Manage Resources and Projects.

Focus Project Management

On the Move. Focus Project Management and Asta Powerproject Orchestrate the Relocation of an Entire International Airport.

Cyril Sweett

Cyril Sweett manages projects and ensures work is completed on-time and on-budget.

Cooper James Consultancy

Construction project management consultancy invests in industry-standard planning software tool and achieves strong growth within first year.

Galliford Try

Galliford Try, the principal contractor to the All-England Lawn Tennis Club (AELTC) has chosen Asta Powerproject to help manage many of its major projects, including the recent construction of the new retractable roof at Wimbledon Centre Court.

Mace

Mace uses Asta Powerproject as a key project management and communication tool.

Shepherd Construction

Shepherd Construction has managed the development of the Grand Arcade in Wigan town centre, to time and to budget, using Asta Powerproject software. The project was one of the first to benefit from the project management software, following the main contractor’s recent switch to Asta Development.

Lockheed Martin Space Systems

Advanced UK PM software helps launch space shuttle.

Debut Services

Asta Powerproject is deployed to handle £1 billion MOD upgrade of Armed Forces single living accommodation.

W przypadku pytań odnośnie wybranych referencji – prosimy o kontakt.

DAT Computer Concepts Sp. z o. o.
Ul. Jeździecka 21f
05-077 Warszawa-Wesoła
Polska

Tel. 48 22 401 22 02/03
Email: info@datcc.pl
www.datcc.pl

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ