Better Business Case krok po kroku

0
1547

Nie od razu Rzym zbudowano głosi jedno z przysłów. A lepsze uzasadnienie biznesowe? Rozwój uzasadnienia biznesowego został podzielony na 6 etapów zawierających 10 kroków, na które składa się łącznie 35 czynności/ aktywności.

Zaczynamy od opracowania zarysu programu strategicznego (ang. Strategic Outline Programme) na poziome programu wywodzącego się z polityk, strategii biznesowych i planów. Dzięki temu uzyskujemy przełożenie strategii na silną propozycję inwestycyjną. W następnym etapie powstaje zarys strategicznego uzasadnienia (ang. Strategic Outline Case), wskazujący preferowaną drogę, którą należy podążać, aby zrealizować cele strategiczne. W kolejnym kroku powstaje zarys uzasadnienia biznesowego (ang. Outline Business Case), który jest związany z przygotowywaniem projektów czy identyfikowaniem programów.

W następnej kolejności powstają szczegółowe uzasadnienia biznesowe (ang. Full Business Case) będące domeną inicjowania projektów czy definiowania programów.

Lecz na tym nie koniec. W dalszej części, gdy programy, projekty są realizowane, uzasadnienia biznesowe są utrzymywane i poddawane przeglądom oraz aktualizacjom. Ostatnim etapem jest ocena zrealizowanych korzyści (ang. Post Evaluation).

W poszczególnych krokach, gdy tworzymy kolejno zarys strategicznego uzasadnienia (ang. Strategic Outline Case), zarys uzasadnienia biznesowego (ang. Outline Business Case) i pełne uzasadnienie biznesowe (ang. Full Business Case) uzupełniamy i dobudowujemy informacje o kolejnych perspektywach. Zaczynamy od perspektywy strategicznej. Najpierw musimy zadbać by inicjatywa zmiany wpisywała się w osiąganie celów strategicznych. Gdy ten warunek mamy spełniony, można w kolejnych uszczegółowieniach kłaść nacisk na perspektywę ekonomiczną, komercyjną, finansową i zarządczą. I tak opracowując zarys uzasadnienia biznesowego, oczywiście dodatkowo uzupełniamy aspekt strategiczny, lecz koncentrujemy się na kwestiach ekonomicznych – wartość jaką stworzy projekt. Równolegle zaczynamy rozważać aspekty: komercyjne – wykonalność projektu, wstępne znalezienie wykonawców; finansowe – zapewnienie finansowania inwestycji; sprawy zarządcze – w jaki sposób będziemy kierować przedsięwzięciem. W tym kroku dokonujemy wyboru metodyki zarządzania np. dla projektów PRINCE2® a dla programów MSP®.

Podczas tworzenia pełnego uzasadnienia pozostały nam jeszcze do ustalenia szczegóły dotyczące perspektyw komercyjnej, finansowej i zarządczej. Finalne, pełne uzasadnienie biznesowe dla inicjatywy zmiany uzyskuje przeanalizowane i rozważone wszystkie istotne informacje w pięciu perspektywach.

Standard Better Busines Case został opracowany przez HM Treasury i Welsh Government z myślą o projektach realizowanych ze środków publicznych. Analizując poszczególne perspektywy z łatwością dojdziemy do wniosku, że przedsięwzięcia komercyjne również powinny mieć silne postawy w tych pięciu aspektach.

Dodatkowo standard BBC jest dostosowany poprzez swoje etapy do wymagań kolejnych przeglądów kontynuacyjnych (ang. Gateway reviews). Przeglądy kontynuacyjne mają na celu sprawdzenie czy na danym etapie inwestycji jest ona prowadzona prawidłowo, bezpiecznie dla organizacji i w zgodzie z firmowym standardem zarządzania. Można powiedzieć, że BBC, kładąc nacisk na wielo aspektowość i proces uszlachetniania uzasadnienia biznesowego, wspiera brytyjskie organizacje sektora publicznego w lepszym inwestowaniu.

Marcin Jackowski
INPROGRESS Sp. z o.o.

Artykuł jest nawiązaniem do warsztatu Marcina Jackowskiego, akredytowanego trenera metodyki PRINCE2, MSP i P3O. Warsztat pt.„Wiadomości BBC: Better Business Cases już dostępne! Czym jest Uzasadnienie Biznesowe 2.0 i dlaczego jest tak pożądane?” prowadzony był podczas konferencji APMG-International Showcase Poland 2014.

PODZIEL SIĘ
Redakcja 4PM.pl
Misją 4PM.pl jest pomaganie Project Managerom w ich codziennej pracy poprzez dostarczanie informacji i wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ