Big data to duże, zmienne i różnorodne zbiory danych, których przetwarzanie i analizowanie – choć niełatwe – prowadzić może do zdobycia nowej wiedzy, niezwykle przydatnej w prowadzonej działalności. Co ważne – zbiory przetwarza się za pomocą unikanych algorytmów, dostosowanych do potrzeb ich operatora – powszechnie dostępne metody nie są bowiem wystarczające. Wyzwania związane z Big data obejmują jednak nie tylko konieczność opracowania specjalistycznych narzędzi analitycznych, ale także wyszukiwanie, przechwytywanie, przechowywanie, aktualizację, udostępnianie i przekazywanie oraz wizualizację danych, przy jednoczesnym zachowaniu ich bezpieczeństwa.

Ilość, zmienność, różnorodność

W popularnym modelu 3V Big data opisywane jest za pomocą trzech słów: volume (oznaczającym dużą ilość danych), velocity (wskazującym na dużą zmienność danych) oraz variety (podkreślającym dużą różnorodność danych). Obecnie dodaje się jeszcze value, czyli wagę oceny i weryfikacji zebranych informacji. Polski model (4W) stawia przede wszystkim na: wykorzystanie, wnioskowanie, wzbogacanie i weryfikację danych. Oznacza to korzystanie w pierwszej kolejności z własnych zasobów informacji, umiejętne analizowanie ich (najlepiej przez doświadczonych ekspertów), dalsze dodawanie danych pochodzących z rynku, słowników i baz referencyjnych oraz dokładne sprawdzanie powstałych hipotez i wyciągniętych wniosków.

W efekcie na Big data składają się nie tylko same dane, ale m.in. techniki ich analizy (np. maszynowe uczenie i przetwarzanie naturalnego języka), technologie (jak business intelligence) oraz wizualizacje (czyli wszelkie formy prezentujące informacje). Warto zauważyć, że nowe formy operowania danymi są niezbędne, by podejmować odpowiednie decyzje, odkrywać nowe trendy oraz optymalizować procesy.

Big data w biznesie

Zainteresowanie zarządzaniem dużymi bazami danych pojawiło się już w latach 90. XX wieku, jednak dopiero w XXI wieku procesy związane z Big data zaczęły się rozwijać. Wraz ze wzrostem zaangażowania korporacji w ten sposób pozyskiwania i analizy informacji, pojawiły się społeczne obawy o narastającą inwigilację. Co jednak bardzo ważne – dane zbierane są legalnie i bardzo często dostarczane bezpośrednio przez konsumentów. Banki rejestrują to, w jaki sposób korzystamy ze swoich kont, aplikacje na smartfony i tablety dla prawidłowego działania wymagają zgody na dostęp do danych urządzeniach, wiele informacji sami publikujemy w portalach internetowych, szczególnie w mediach społecznościowych. Korporacjom bardziej niż nasze dane personalne potrzebne są wzorce naszych zachowań (przechowywane w plikach cookie). To one pozwalają na interpretację bieżących trendów rynkowych, a w konsekwencji – zyskiwanie przewagi konkurencyjnej.

Narzędzia Big data pozwalają na kreowanie zachowań konsumentów – zgromadzone dane umożliwiają stworzenie i sprecyzowanie profilu ich potrzeb oraz podsuwanie im najlepszych (dla sprzedającego) rozwiązań. Organizacje mogą lepiej poznać swoje otoczenie i odbiorców swoich działań, z drugiej zaś strony – konsumenci mogą korzystać z bardziej spersonalizowanych usług i produktów.

Z Big data chętnie korzysta e-commerce, budując relacje ze swoimi klientami. Dzięki temu znajduje najskuteczniejsze sposoby dotarcia do nich, najefektywniejsze metody zarządzania transakcjami, odzyskuje utracone szanse sprzedażowe czy optymalizuje zatowarowanie. Podobnie działa sektor produkcyjny, przygotowując strategie odpowiadające na bieżące i przyszłe potrzeby odbiorców, zwiększając jakość produktów, wydajność produkcji czy ograniczając własne straty. Narzędzia Big data wykorzystują także firmy logistyczne i spedycyjne, optymalizując z jednej strony własne trasy czy zużycie paliwa, a z drugiej – efektywność usług dostarczanych do klientów.

Wiele danych pojawia się również w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Dzięki nim banki zarówno starają się o podniesienie satysfakcji klientów z proponowanych im usług i produktów oraz przygotowywanie dla nich spersonalizowanych ofert, jak i ograniczają ryzyko własnych przedsięwzięć. Dla przykładu – Monedo Now (https://www.monedo.pl/now) korzysta z Big data dla oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, zwracając uwagę i na kondycję finansową klientów, i na poziom zwrotu pożyczanych środków.

Z Big data korzystać mogą jednak nie tylko podmioty komercyjne, ale także te działające w sektorze publicznym – w medycynie, edukacji czy administracji.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ