Wzrost zawiłości procesów zachodzących w organizacji powoduje, że zarządzanie projektami staje się coraz bardziej popularne w polskich firmach. W związku z tym, rośnie zainteresowanie narzędziami informatycznymi i wszelkimi aspektami z nimi związanymi, jak na przykład poprawne wdrożenie ich do...
Dostawca, źródło surowca oraz często niestety źródło naszych problemów. Traktujemy go często z góry twierdząc, że wszystko co robi, wykonuje źle i nie stara się tego zmienić. Odcinamy się od dostawcy i stawiamy wysoki mur pomiędzy naszym przedsiębiorstwem, a...
Zapraszamy do zapoznania się z profesjonalnym zestawieniem procesów w metodyce PRINCE2. Model przedstawia w sposób przejrzysty i niezwykle czytelny wszystkie procesy wchodzące w skład metodyki PRINCE2. Graficzna prezentacja w sposób klarowny pokazuje przepływ pomiędzy poszczególnymi procesami, jak równie¿ określa najważniejsze działania...
Project Management Instytut obchodzi dziesięciolecie obecnej wersji Kodeksu Etyki i Postępowania Profesjonalnego (ang. Code of Ethics & Professional Conduct). PMI Polska przystąpił do tłumaczenia na język polski Kodeksu oraz Struktury Podejmowania Decyzji. W tym roku planowana jest publikacja. O etyce oraz...
W ostatnim dniu lutego ukazał się kolejny, 12. już numer kwartalnika "Strefa PMI", wydawanego przez PMI Poland Chapter. Na 52 stronach nowego numeru zespół redakcyjny serwuje Czytelnikom sporą dawkę wiedzy i informacji ze świata zarządzania projektami. Cały numer jest dostępny...