BiSL jest procesowym frameworkiem domeny publicznej (bez potrzeby zakupu licencji) służącym do zarządzania informacją biznesową po stronie klienta usług IT. Oznacza to, że jest on naturalnym rozszerzeniem do standardów działających po stronie dostawcy usług IT (takich jak ITIL, ASL,...
ASL jest procesowym frameworkiem domeny publicznej (bez potrzeby zakupu licencji) służącego do zarządzania aplikacjami/oprogramowaniem i jest naturalnym rozszerzeniem ITIL oraz funkcji występującej w ITIL pod tą samą nazwą. Historycznie ASL powstał jako rozwinięcie brakujących procesów nie obecnych w ITIL V1....
Zapraszamy do pobrania darmowych matryc opisujących powiązania między Obszarami Wiedzy z analizy biznesowej a procesami zawartymi w publikacjach BABOK2 oraz BABOK3. Tak uporządkowanego i przedstawionej w przystępnej formie publikacji BABOK zapewne jeszcze nie widzialiście. Wszystko na jednaej dużej karcie rozmiaru A3...
Zapraszamy do zapoznania się z profesjonalnym zestawieniem powiązań pomiędzy Procesami, Produktami, Rolami oraz Działaniami w metodyce PRINCE2. Załączona matryca w sposób niezwykle czytelny przedstawia obowiązki związane z każdym produktem wytworzonym podczas działań realizowanych w ramach procesów. W sposób klarowny prezentuje...