„W celu jak najlepszego wykorzystania wiedzy z poprzednich projektów należy utworzyć biuro projektów.” Infrastrukturalne projekty inwestycyjne. Potrzeby dostosowania organizacji do wymagań projektów unijnych na przykładzie Transprojektu Gdańskiego sp. z o.o. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. jest kontynuatorem Centralnego Biura Studiów i Projektów...
NHS (National Health Service) Wielkiej Brytani jest to największy publiczny system opieki zdrowotnej. Został utworzony w 1948 roku. Obecnie składa się z czterech niezależnych od siebie systemów:     National Health Service (England),     NHS Wales,     Health and Social Care in Northern...