PRINCE2® PL

Procesowy standard oraz sekwencyjno-kaskadowa metodyka zarządzania projektami niezależna od branży/rodzaju wytwarzanego produktu. PRINCE2 to najbardziej rozpowszechniona metodyka zarządzania projektami w świecie. Jej popularność jest potwierdzona przez ponad 1mln osób certyfikowanych w tym standardzie oraz dostępność w blisko 20 językach. Ogólność oraz...
Zapraszamy do zapoznania się z profesjonalnym zestawieniem powiązań pomiędzy Procesami, Produktami, Rolami oraz Działaniami w metodyce PRINCE2. Załączona matryca w sposób niezwykle czytelny przedstawia obowiązki związane z każdym produktem wytworzonym podczas działań realizowanych w ramach procesów. W sposób klarowny prezentuje...
IPMA Polska zaprasza do udziału w prestiżowym konkursie Polish Project Excellence Award, odbywającym się w Polsce od 2007 roku. Konkurs propaguje najbardziej spektakularne osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami poprzez nagrodzenie doskonale zarządzanych projektów oraz docenienie prowadzących je zespołów. Wyjątkowo w tym roku Gala Nagrody Polskiej...
W każdym projekcie komunikacja spełnia bardzo istotna rolę. Historia wskazuje szereg przypadków, w których wadliwie działająca komunikacja doprowadziła do poważnych problemów lub do całkowitego fiaska przedsięwzięcia. Przyjrzyjmy się jednemu z najciekawszych projektów ludzkości: „Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli...
W trzeciej części artykułu o inicjowaniu i prowadzeniu innowacyjnych projektów skupimy się na poznaniu sposobów ich realizacji. W poprzednich częściach omówiliśmy: Część 1: Czym są projekty innowacyjne i jak powstają? Część 2: Dwa podejścia do pracy z innowacjami: Scrum i Extreme Project Management Realizacja...
W pierwszej części artykułu rozważaliśmy czym w ogóle są projekty innowacyjne i jak powstają. Dzisiaj poznamy 2 uporządkowane podejścia do pracy z innowacjami: Scrum i Extreme Project Management. SCRUM Nazwa frameworka (SCRUM - młyn) wywodzi się z terminu występującego w grze...
Keith is the Chief Executive of agilekrc and has over 30 years’ experience in I.T. and project management. In 2007, Keith led the team that created DSDM Atern and was subsequently part of the team that created AgilePM. In 2011 Keith was...
Nadszedł czas na przedstawienie kolejnej nowości od konsorcjum DSDM. Tym razem w obszarze zainteresowań znalazła się rola analityka biznesowego, który jeśli już istnieje w projektach zwinnych, to głównie w środowiskach korporacyjnych. Zestaw dobrych praktyk AgileBA wywodzi się z prac...
PRINCE2 przeszedł długą drogę. Z jednej strony słyszeliśmy o wdrożeniach charakteryzujących się bardzo mocnym dostosowaniem metodyki do organizacji. O wdrożeniach odwzorowujących produkty zarządcze na wizualne, interaktywne oraz częściowo samo aktualizujące się kontrolki w oprogramowaniu wraz z pół automatycznymi mechanizmami do...
Czym jest innowacja W zależności od podejścia do tematu innowacji, w literaturze możemy spotkać się z różnymi definicjami. Jest to wprowadzenie czegoś nowego lub też rzecz nowo wprowadzona (Słownik PWN). Według Merriam-Webster Online, jest to nowy pomysł, idea lub urządzenie....