Aby rozpocząć projekt musi istnieć potrzeba biznesowa. Zanim zostanie wykonana jakakolwiek praca, lub przydzielone jakiekolwiek zasoby, powinna być znana odpowiedź na pytanie: „czy ten projekt jest wykonalny i opłacalny, a ryzyko z nim związane jest akceptowalne?” Proces przygotowanie projektu...
Ostatnie kilkanaście lat, to okres dynamicznego rozwoju przemysłu informatycznego. Każdego roku miliardy dolarów wydawane są na nowe technologie informatyczne i związane z nimi projekty. Mimo to, większość projektów (aż 65% projektów realizowanych w Stanach Zjednoczonych wg badań The Standish Group...
Egzamin PRINCE2 Foundation stanowi podstawowy poziom certyfikacji z zakresu metodyki PRINCE2TM. Jest egzaminem weryfikującym wiedzę merytoryczna z zakresu procesów, komponentów i technik metodyki. Ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 75 pytań z czterema możliwościami odpowiedzi na każde z...
Brytyjska metodyka zarządzania projektami PRINCE2 bardzo dokładnie opisuje procesy zarządcze, które w sposób bardzo precyzyjny mówią co należy w danej sytuacji projektowej zrobić, bardzo niewiele mówią jednak w jaki sposób. Innymi słowy metodyka PRINCE2 bardzo niewiele mówi o technikach,...
Ze zdobyciem każdego z analizowanych certyfikatów są związane mniej lub bardziej: nakłady finansowe (szkolenie, materiały pomocnicze, egzamin, a później również recertyfikacja) jak i często osobiste wyrzeczenia związane z poświęcanym czasem (czy jest to czas nasz, czy naszych pracowników). Dlatego...
Artykuł zamieszczony dzięki uprzejmości PMIT BLOG Krótkie przeprowadzone badania pokazują, że możemy ubiegać się o certyfikaty wystawiane przez następujące organizacje (kolejność alfabetyczna), lista ta nie jest wyczerpująca (nie umieszczono certyfikatów specjalistycznych jak PMP-RP czy PMP-SP): AIPM (Australian Institute for Project Management) * Level...
Dekoder oczekiwań klienta na parametry produktu czy usługi - narzędzie CTQ (Critical-To-Quality), czyli jak podać dobrą kawę? Jak podać dobrą kawę? Każdy podręcznik marketingu wbija do głowy czytelnikowi, że sukces na rynku zapewnia produkt czy usługa odpowiadająca potrzebom i oczekiwaniom klienta. Nie ma...
Projekt Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: Ten człowiek zaczął budować, a...
Geneza Metodyka zarządzania projektami PRINCE2™ powstała w Wielkiej Brytanii. Jest ona publicznie dostępna i może być używana przez wszystkich, chociaż prawa autorskie pozostają w posiadaniu Korony Brytyjskiej a PRINCE jest marką zastrzeżoną przez Office of Government Commerce (dawniej przez Central...