Zapraszamy do zapoznania się z profesjonalnym zestawieniem powiązań pomiędzy Procesami, Produktami, Rolami oraz Działaniami w metodyce PRINCE2. Załączona matryca w sposób niezwykle czytelny przedstawia obowiązki związane z każdym produktem wytworzonym podczas działań realizowanych w ramach procesów. W sposób klarowny prezentuje...
W celu określenia pożądanej sytuacji w przyszłości oraz sposobu jej uzyskania, należy przeprowadzić analizę otocznia projektu, jego udziałowców, celów projektu oraz strategii ich osiągnięcia. Analiza środowiska projektu powinna stanowić jeden z pierwszych elementów procesu przygotowania projektu. Środowisko (otoczenie) projektu...
I often see debates on project management forums on LinkedIn, blogs and even at the water cooler around the office regarding what project management methodology is best. I have often wondered about the wisdom of such discussions. The two that...

Czym jest PRINCE2?

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) to brytyjski standard zarządzania projektami, który został opublikowany po raz pierwszy w 1996 r. Swe korzenie wywodzi z administracji państwowej, ale jest on na tyle uniwersalny, że może zostać zastosowany w projektach wszelkiego typu...
13 sierpnia 2013 roku odbyło się w Londynie spotkanie ASPECT - stowarzyszenia na rzecz jakości szkoleń. Wzięły w nim udział Akredytowane Organizacje Szkoleniowe, które zauważyły postępujące na rynku obniżenie jakości szkoleń z metodyk i poradników brytyjskich (w tym PRINCE2®),...

PRINCE2® PL

Procesowy standard oraz sekwencyjno-kaskadowa metodyka zarządzania projektami niezależna od branży/rodzaju wytwarzanego produktu. PRINCE2 to najbardziej rozpowszechniona metodyka zarządzania projektami w świecie. Jej popularność jest potwierdzona przez ponad 1mln osób certyfikowanych w tym standardzie oraz dostępność w blisko 20 językach. Ogólność oraz...
Jednym z najistotniejszych etapów przygotowania założeń projektu jest analiza problemu. W jej wyniku określone zostają negatywne aspekty aktualnej sytuacji, oraz związki przyczynowo – skutkowe pomiędzy tymi problemami. Definiuje się główne problemy na które napotykają grupy docelowe i beneficjenci, oraz...
Ze zdobyciem każdego z analizowanych certyfikatów są związane mniej lub bardziej: nakłady finansowe (szkolenie, materiały pomocnicze, egzamin, a później również recertyfikacja) jak i często osobiste wyrzeczenia związane z poświęcanym czasem (czy jest to czas nasz, czy naszych pracowników). Dlatego...
W każdym projekcie komunikacja spełnia bardzo istotna rolę. Historia wskazuje szereg przypadków, w których wadliwie działająca komunikacja doprowadziła do poważnych problemów lub do całkowitego fiaska przedsięwzięcia. Przyjrzyjmy się jednemu z najciekawszych projektów ludzkości: „Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli...
PMP vs Prince2 Create your own infographics Infografika powstała na podstawie ilości wyszukań w Google w lutym 2013 (narzędzie udostępnione przez Adwords) oraz oficjalnych danych publikowanych na stronach właścicieli certyfikatów. W przypadku Prince2 Practitioner liczba aktywnych certyfikatów została oszacowana, gdyż APMG...