Ze zdobyciem każdego z analizowanych certyfikatów są związane mniej lub bardziej: nakłady finansowe (szkolenie, materiały pomocnicze, egzamin, a później również recertyfikacja) jak i często osobiste wyrzeczenia związane z poświęcanym czasem (czy jest to czas nasz, czy naszych pracowników). Dlatego...
Celem procesu Inicjowania projektu (IP) jest wypracowanie dokumentu inicjującego projekt (Project Initiation Document). Jest to rodzaj kontraktu pomiędzy komitetem sterującym a kierownikiem projektu, definiujący między innymi cel realizacji projektu, kluczowe produkty które będą wytworzone przez projekt, sposób, czas i...
Egzamin PRINCE2 Foundation stanowi podstawowy poziom certyfikacji z zakresu metodyki PRINCE2TM. Jest egzaminem weryfikującym wiedzę merytoryczna z zakresu procesów, komponentów i technik metodyki. Ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 75 pytań z czterema możliwościami odpowiedzi na każde z...
W 3 krótkich punktach postanowiliśmy spisać podstawowe różnice między trzema najpowszechniejszymi certyfikatami na rynku PMP, IPMA-C i PRINCE2 Foundation oraz stojącymi za nimi standardami zarządzania projektami. Poniżej opisano: Co oferują 3 standardy Jakie są rodzaje certyfikacji Jak zdobyć te certyfikaty Co oferują 3 standardy...
PMP vs Prince2 Create your own infographics Infografika powstała na podstawie ilości wyszukań w Google w lutym 2013 (narzędzie udostępnione przez Adwords) oraz oficjalnych danych publikowanych na stronach właścicieli certyfikatów. W przypadku Prince2 Practitioner liczba aktywnych certyfikatów została oszacowana, gdyż APMG...
13 sierpnia 2013 roku odbyło się w Londynie spotkanie ASPECT - stowarzyszenia na rzecz jakości szkoleń. Wzięły w nim udział Akredytowane Organizacje Szkoleniowe, które zauważyły postępujące na rynku obniżenie jakości szkoleń z metodyk i poradników brytyjskich (w tym PRINCE2®),...
Planowanie dostarcza osobom zaangażowanym w projekt następujące informacje: co jest wymagane jak i przez kogo będzie to osiągnięte (jakie zasoby i sprzęt będą wykorzystane kiedy to się stanie W procesie tym wykorzystuje się planowanie oparte na produktach, narzędzie zalecane przez metodykę PRINCE2 TM. Jest...
Zanim rozpocznie się planowanie projektu, należy podjąć decyzję dotyczącą formuły realizacyjnej projektu. Metodyka PRINCE2 określa proces PP5, gdzie podczas Przygotowania Projektu powinna zostać okreslona jego formuła realizacyjna. Przykładowo, rozwiązaniem może być: zakup gotowego produktu wykonanie własnymi zasobami  zlecenie jednemu lub kilku dostawcom rozwój istniejącego rozwiązania wspólne przedsięwzięcie...
Geneza Metodyka zarządzania projektami PRINCE2™ powstała w Wielkiej Brytanii. Jest ona publicznie dostępna i może być używana przez wszystkich, chociaż prawa autorskie pozostają w posiadaniu Korony Brytyjskiej a PRINCE jest marką zastrzeżoną przez Office of Government Commerce (dawniej przez Central...
W celu określenia pożądanej sytuacji w przyszłości oraz sposobu jej uzyskania, należy przeprowadzić analizę otocznia projektu, jego udziałowców, celów projektu oraz strategii ich osiągnięcia. Analiza środowiska projektu powinna stanowić jeden z pierwszych elementów procesu przygotowania projektu. Środowisko (otoczenie) projektu...