Odpowiednio zaplanowany przepływ informacji w zespole jest jednym z czynników warunkujących powodzenie projektu. Informacja jest obecnie niezbędna do przeżycia w współczesnej cywilizacji. Efektywnie zorganizowane kanały komunikacyjne, pozyskiwanie oraz przekazywanie bieżących, aktualnych informacji są kompetencjami, którymi powinna legitymować się organizacja...
Jednym z istotnych problemów mających wpływ na powodzenie w zarządzaniu projektami jest właściwe usytuowanie zespołu projektowego w strukturze organizacji realizującej przedsięwzięcie projektowe oraz wewnętrzna organizacja zespołu projektowego. Powoływane w organizacjach gospodarczych zespoły projektowe często napotykają trudności związane z dostosowaniem się...
Żyjemy obecnie w czasach intensywnej, międzynarodowej współpracy gospodarczej. Przedsiębiorstwo działające w środowisku międzynarodowym musi być świadome, że sukces związany jest z tym, czy dobrze pozna i zrozumie motywy działania swoich zagranicznych partnerów. Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej znacznie...
Taką mamy mentalność, że nie specjalnie przepadamy za opowiadaniem o sobie, a już zwłaszcza krępuje nas mówienie o własnych zaletach. Nawet osoby pewne siebie i sprawne komunikacyjnie nagle zaczynają się czerwienić i bełkotać. Bo chociaż mamy wewnętrznie stuprocentową pewność,...
Spis treści Wstęp Kultura organizacyjna Zarządzanie projektami Kultura organizacyjna sprzyjająca zarządzaniu projektami Dążenie do kultury zarządzania projektami Wnioski Bibliografia Wstęp W niniejszej pracy starałem się pokazać iż kultura w organizacji ma kluczowy wpływ na powodzenie zastosowania w niej zarządzania projektami. Ten sposób zarządzania organizacjami wymaga od pracowników, którzy...
Zespoły projektowe są zwykle organizowane według zasady: zbierzmy osoby o potrzebnych umiejętnościach, wyznaczmy obowiązki każdej z nich, ustalmy plan działania i możemy ruszać z projektem. I projekt rusza. „Zgranie” zespołu jest uważane za rzecz drugorzędną - przecież na pewno...
Lessons Learned to wiedza prezentująca doświadczenia zabrane w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Powinna być gromadzona jako wynik zakończonych i podsumowanych projektów. Taki rodzaj wiedzy zdobytej w drodze doświadczenia to nieoceniona pomoc w lepszym i sprawniejszym wykonywaniu podobnych zadań w przyszłości. Ogromna...