Odpowiednio zaplanowany przepływ informacji w zespole jest jednym z czynników warunkujących powodzenie projektu. Informacja jest obecnie niezbędna do przeżycia w współczesnej cywilizacji. Efektywnie zorganizowane kanały komunikacyjne, pozyskiwanie oraz przekazywanie bieżących, aktualnych informacji są kompetencjami, którymi powinna legitymować się organizacja...
Zespoły projektowe są zwykle organizowane według zasady: zbierzmy osoby o potrzebnych umiejętnościach, wyznaczmy obowiązki każdej z nich, ustalmy plan działania i możemy ruszać z projektem. I projekt rusza. „Zgranie” zespołu jest uważane za rzecz drugorzędną - przecież na pewno...
Wyzwanie dla ludzi z żelaza. Miesiące pracy, której najczęściej nie widać i której wiele osób nie doceni. Zmaganie się z problemami, wyzwaniami, konfliktami, własnymi słabościami. I ogromna satysfakcja na koniec. Gdy wokół ludzie się cieszą, poklepują Cię po plecach...
Pytania behawioralne to rodzaj pytań, które mogą nas zaskoczyć w trakcie wywiadu rekrutacyjnego. Najczęściej zadają je rekruterzy chcący zweryfikować deklarowane przez kandydata umiejętności czy osiągnięcia. Doskonale sprawdzają się one również jako testy prawdomówności. W dzisiejszym artykule przedstawię Wam najpopularniejsze...
Szef zespołu niejednokrotnie ma do czynienia z tzw. trudnymi klientami. Każdy jednak inaczej podchodzi do zarządzania relacjami, ma też inny poziom wrażliwości. Zachowanie, które dla jednego menadżera jest niedopuszczalne, u innego nie wywołuje większego poruszenia. Co jednak zrobić w...
Współczesny świat wymaga od kierowników projektów, nie tylko wiedzy i umiejętności z zarządzania wskaźnikami twardymi, ale również i może przede wszystkim kompetencji kierowania zespołem projektowym. O zarządzaniu ludźmi, ich motywowaniu oraz komunikacji z Dariuszem Ciechanem, Senior Project Managerem w...
Planowanie projektu to jedna z w głównych funkcji zarządzania i wg mnie najważniejszy etap cyklu zarządzania projektem. W procesie planowania można wyróżnić kilka zadań: określenie struktury projektu, czyli sprecyzowanie zadań oraz czynności niezbędnych do ich realizacji określenie terminów projektu,...
„Masz prawo do wyrażania siebie – nawet jeśli rani to kogoś innego – dopóki twoje intencje nie są agresywne. Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb – dopóki uznajesz, że oni mają prawo odmówić. Są sytuacje, w których kwestia praw poszczególnych...
Lessons Learned to wiedza prezentująca doświadczenia zabrane w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Powinna być gromadzona jako wynik zakończonych i podsumowanych projektów. Taki rodzaj wiedzy zdobytej w drodze doświadczenia to nieoceniona pomoc w lepszym i sprawniejszym wykonywaniu podobnych zadań w przyszłości. Ogromna...
Żyjemy obecnie w czasach intensywnej, międzynarodowej współpracy gospodarczej. Przedsiębiorstwo działające w środowisku międzynarodowym musi być świadome, że sukces związany jest z tym, czy dobrze pozna i zrozumie motywy działania swoich zagranicznych partnerów. Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej znacznie...