Szef zespołu niejednokrotnie ma do czynienia z tzw. trudnymi klientami. Każdy jednak inaczej podchodzi do zarządzania relacjami, ma też inny poziom wrażliwości. Zachowanie, które dla jednego menadżera jest niedopuszczalne, u innego nie wywołuje większego poruszenia. Co jednak zrobić w...
1. Zaczynam od dobrej rady Jeżeli zamierzasz przeczytać książkę „Zarządzać znaczy uczyć. Rozwiązywanie problemów i rozwój pracowników z wykorzystaniem metody A3” to dam Ci dobrą radę: kup ją do swojego zbioru a nie wypożyczaj z biblioteki albo od kogoś, kto...
Komunikacja jest jednym z kluczowych czynników wpływających na sukces przedsiębiorstwa. Obok strategii dotyczącej produktu, jego ceny i dystrybucji - pełni zasadniczą rolę w prowadzeniu biznesu. Efekty z realizacji zaplanowanych projektów zależą od jakości relacji między ludźmi. I to zarówno...
Jednym z istotnych problemów mających wpływ na powodzenie w zarządzaniu projektami jest właściwe usytuowanie zespołu projektowego w strukturze organizacji realizującej przedsięwzięcie projektowe oraz wewnętrzna organizacja zespołu projektowego. Powoływane w organizacjach gospodarczych zespoły projektowe często napotykają trudności związane z dostosowaniem się...
Odpowiednio zaplanowany przepływ informacji w zespole jest jednym z czynników warunkujących powodzenie projektu. Informacja jest obecnie niezbędna do przeżycia w współczesnej cywilizacji. Efektywnie zorganizowane kanały komunikacyjne, pozyskiwanie oraz przekazywanie bieżących, aktualnych informacji są kompetencjami, którymi powinna legitymować się organizacja...
Najlepsi przywódcy to tacy, których istnienia ludzie nie dostrzegają. Stopień niżej – to tacy, których ludzie cenią i szanują. Potem tacy, których się boją; wreszcie tacy, których nienawidzą.    Kiedy najlepszy z przywódców skończy swą pracę ludzie mówią: „zrobiliśmy...
Czas jest nieubłagalny, nie można go zatrzymać ani kupić za żadne pieniądze. Podejrzewam, że przekonali się o tym wszyscy na własnej skórze na pewno nie raz. Sam też tego ostatnio doświadczyłem, dlatego postanowiłem przytoczyć kilka efektywnych sposobów na zarządzanie...
Ostatnia część artykułów poświęconych wynikom ankiety poświęconej kompetencjom kierownika zespołu projektowego, do której zapraszaliśmy Was na początku maja, dotyczy analizy porównawczej kompetencji kierownika zespołu projektowego w opinii młodych i doświadczonych kierowników projektów. W ankiecie wzięło udział 42 respondentów. Ankietowani zostali...
Mariusz Kapusta Zarządza firmą szkoleniowo-doradczą Leadership Center. Prowadzi projekty grywalizacyjne w Europejskim Instytucie Grywalizacji Biznesu. Ekspert zarządzania projektami, praktyk zastosowania grywalizacji w biznesie. Pasjonat łączenia mechanizmów znanych z gier z innymi dziedzinami życia.Doświadczenie zdobywał prowadząc duże projekty oraz zarządzając międzynarodowymi zespołami w Procter &...
Praca to jedno z największych źródeł stresu i problemów w życiu. Czy wiesz jak radzić sobie ze stresem w pracy? W obecnych czasach piętrzą się przed nami problemy, z którymi nie mieli do czynienia ani nasi rodzice, ani też dziadkowie....