Moonlight

MoonLight jest narzędziem do zarządzania portfelem projektów. Jest przeznaczony głównie dla managerów odpowiadających za inicjację i realizację wielu równoległych przedsięwzięć. Pozwala na kontrolę planowania i realizacji portfela projektów w obszarach: workflow decyzyjnego porządkującego proces zgłaszania, planowania, realizacji, zmian oraz zamykania projektów, budżetowania...

Project +

Project+ jest programem do zarządzania projektami z wykorzystaniem metodyki Łańcucha Krytycznego, Critical Chain Project Management (CCPM). Metodyka Łańcucha Krytycznego powstała na bazie zastosowania, rozwijanej przez Eliyahu M. Goldratt'a Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints) do zagadnień związanych z zarządzaniem projektami. CCPM...

Ganttproject

Zarządzanie projektem przeprowadzone we właściwy sposób pozwala poradzić sobie z realizacją planów w sposób najbardziej efektywny z możliwych. W projekcie uwzględnia się podział przedsięwzięcia na poszczególne zadania, oraz rozplanowanie ich w czasie. Służy temu harmonogram. Harmonogram rozplanowuje przebieg czynności w czasie. Może...

OpenProj

OpenProj jest kompletną aplikacją przeznaczoną do zarządzania projektami. Użytkownik ma możliwość dodawania zadań, edytowania ich na wykresie Gantt'a, dodawania zasobów i wiele innych. Interfejs oraz pewne funkcje posiadają podobne działanie do MS Project. Aplikacja w języku angielskim.