Wstęp Poniższy tekst powstał na bazie moich osobistych doświadczeń zdobytych w ramach wieloletniej praktyki przy realizacji projektów budowlanych. Przedstawiam w nim moje własne spostrzeżenia z praktyki stosowanej w projektach budowlanych oraz wysuwam moje hipotezy co do sposobów właściwego postępowania. Mam...
Do tej pory zarządzanie zmianą opierało się głównie na aspektach miękkich tj.: kulturze organizacyjnej; motywacji; komunikacji. Jest to podejście bardzo ważne w zarządzaniu zmianą, jednakże niewystarczające jako kryterium oceny projektów.  Aby projekt zakończył się sukcesem należy uwzględnić twarde aspekty zarządzania zmianą, aspekty które...
Na temat audytów można znaleźć sporo publikacji oraz literatury. Audyty nas niemalże otaczają. Są wszędzie, w każdej firmie, w każdym przedsiębiorstwie. Spotykamy się z audytami finansowymi, energetycznymi, ekologicznymi, jakościowymi, personalnymi, audytami procesów, produktów itd.  Niektórzy z nas je lubią...
Planowanie projektu to jedna z w głównych funkcji zarządzania i wg mnie najważniejszy etap cyklu zarządzania projektem. W procesie planowania można wyróżnić kilka zadań: określenie struktury projektu, czyli sprecyzowanie zadań oraz czynności niezbędnych do ich realizacji określenie terminów projektu,...
W latach 80 XX wieku Eliyahu M. Goldratt stworzył pierwsze podwaliny do systemowego podejścia do zarządzania produkcją, które nazwał Teorią Ograniczeń (Theory of Constraints – ToC). W kolejnych latach rozwijał swoją teorię znajdując jej zastosowanie w kolejnych działach firm....
W celu znalezienia najlepszego sposobu rozwiązania jakiegoś problemu, należy, najogólniej mówiąc: Zebrać pomysły na rozwiązanie tego problemu Poddać je analizie i ocenie Dokonać wyboru Co to za metoda? Jedną z metod stosowanych w fazie zbierania pomysłów, jest burza mózgów. Metoda ta została wymyślona w...
Jesteś Pi-eMem ważnego projektu. Wraz z zespołem przygotowałeś szczegółowy harmonogram, spędziliście nad nim dużo czasu, od WBS’a, poprzez diagram sieciowy, do budżetowania każdej paczki zadań. Stworzyłeś również rejestr osiągnięć (tak zwanych deliverables), która uzupełnia Twoją kartę projektu. Jesteś świetnie...

Tajemnice Q1

Kiedyś ISO/TS 16949 było wystarczające dla Klientów w obszarze motoryzacji. Od dłuższego czasu większość producentów samochodów, ale nie tylko, rozszerza wymagania tej normy o swoje specyficzne oczekiwania. W praktyce nazywane CSR (customer specific requirements). Ford swoje dodatkowe wymagania zawarł...
Nie od razu Rzym zbudowano głosi jedno z przysłów. A lepsze uzasadnienie biznesowe? Rozwój uzasadnienia biznesowego został podzielony na 6 etapów zawierających 10 kroków, na które składa się łącznie 35 czynności/ aktywności. Zaczynamy od opracowania zarysu programu strategicznego (ang. Strategic Outline...
Pamiętam jak kiedyś, w studenckich czasach, prowadziłem spływ kajakowy. Mieliśmy na nim stary, zardzewiały, opalony setkami ognisk grill, na którym smażyliśmy to, co udało się kupić w miejscowych sklepikach. Przed wyruszeniem w kolejny etap spływu, trzeba było opłukać go...