W sytuacji kiedy plan został już nakreślony i jest w trakcie realizacji, przed jego końcowym etapem należy przyjrzeć się z „bliska”, czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Innymi słowy należy walidować kluczowe elementy procesu i produktu. Ten proces nazywa się...
Każdego dnia coś planujemy. Budowa, remont, wakacje, zakupy, wszystko to wymaga planowania. Próbujemy przewidywać przyszłość, a w szczególności jej krytyczne aspekty (pozytywne i negatywne), tworzymy sekwencje czynności, które pomogą nam w tym, aby przyszłość była zgodna z naszymi oczekiwaniami....
Raport 8D, a w nim punkt D7 – badanie skuteczności i efektywności wdrożonych działań korygujących i/lub zapobiegawczych. Ten sam punkt i jego przeznaczenie w QRQC. Podobnie jest w FMEA, gdzie po wdrożeniu działań szacujemy ich skuteczność poprzez ocenę „występowalności”...
„Właśnie otrzymałem reklamację. Poinformowałem wszystkich zainteresowanych o tym zdarzeniu i muszę teraz jak najszybciej przeanalizować problem i opracować odpowiedź do Klienta. Mam na to kilka dni. Żeby było szybciej i łatwiej, wezmę za wzór odpowiedź z przed kilku miesięcy...
Kontynuując rozważania o zarządzaniu jakością w projekcie wypadałoby wspomnieć jak powinno wyglądać to zarządzanie od strony praktycznej. Przypomnijmy sobie najpierw, jak powinniśmy rozumieć zarządzanie jakością w projekcie. W teorii to proces polegający na planowaniu jakości oraz organizacji działań zmierzających...
Chciałabym poruszyć ważny temat, który spowodował w znajomej firmie falę zwolnień i dymisji  -  chodzi mianowicie zarządzanie jakością w projekcie. Czy w literaturze naukowej, czy w źródłach internetowych, czy na szkoleniach często można spotkać definicję mówiącą, że zarządzanie jakością w projekcie...
Wstęp W artykule „Jakość produktów informatycznych” publikowanym w numerze 2 magazynu C0re rozważaliśmy między innymi pojęcie sukcesu projektu informatycznego. Kryterium, że sukces odniesiemy wtedy, kiedy produkt uda się zrealizować w zaplanowanym budżecie i czasie uznaliśmy za niewystarczające. Przypomnę, że rzeczywisty sukces...
Autor: Karolina Zmitrowicz Zgodnie z normą ISO 9001:2000 organizacja powinna sprawować nadzór nad wyrobem niezgodnym. W IT takim wyrobem jest system informatyczny i inne produkty procesu produkcji oprogramowania. Niniejszy artykuł opisuje podstawowe narzędzia i techniki wspierające identyfikację oraz zarządzanie produktem...
Tym razem zdecydowałem się napisać o odwiecznych problemach w relacjach pomiędzy działem produkcji, a działem jakości. Niejedna osoba może powiedzieć, że nie ma o czym pisać, bo sprawa jest prosta, dla jednych liczy się ilość, dla drugich jakość, a...

Metoda FMEA

Pragnę przybliżyć metodę jakościową polegającą na wskazaniu - najlepiej już w fazie projektu - potencjalnych błędów, oszacowaniu skutków, które mogą wystąpić poprzez pojawienie się określonych nieprawidłowości, określenie ich wagi, wyznaczenie sposobów, rodzaju i skuteczności detekcji. Narzędzie to nazywa się FMEA...