Problemy rozwiązujemy wszyscy - nie tylko kierownicy, managerowie i pracownicy działów jakości. Skoro w takim razie spotykamy się z nimi tak często to czy zdajemy sobie sprawię jak z nimi sobie radzimy i jak efektywnie je eliminować? Większość pewnie powiedziałaby,...
W poprzednim wydaniu opisywaliśmy szczegółowo narzędzia i techniki jakościowe stosowane w pierwszej fazie - zbierania danych. Tym razem skupimy się na przedstawieniu narzędzi stosowanych w następnej fazie - fazie przesiewania. Dla przypomnienia pragnę przedstawić logiczną kolejność posługiwania się narzędziami jakości: I....
Co to są narzędzia i techniki? Są to wszelkiego rodzaju standardy i wytycznej takie jak: zasady Deminga, cykl ciągłego doskonalenia, ISO 9001, VDA, ISO/TS. Są to standardowe systemy zarządzania, które szerzej omówione są pierwszej części Biuletynu poświęconej systemom zarządzania jakością. Jednak...
Do dobrego skutecznego zarządzania jakością, kadrze zarządzającej potrzebne są przede wszystkim informacje. Informacje muszą być rzetelne, aktualne i przede wszystkim prawdziwe. Zarządzanie przez jakość ma na celu udoskonalanie produktów i/lub usług - stwarzanie i ochrona ich jakości, tak aby...
Artykuł zamieszczony dzięki uprzejmości Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości  Równocześnie z pojawieniem się teorii o metodach zarządzania organizacjami, pojawiły się również początki wiedzy o zarządzaniu jakością. Prekursorem współczesnej wiedzy na ten temat był Walter Andrew Shewhart (1891-1967). Jego trwałym wkładem do tej dziedziny wiedzy...
Pierwszym i najbardziej podstawowym błędem jest niewłaściwe podejście do jej zastosowania. Stereotypem jest to, że metodologie 8D wykorzystuje się tylko w przemyśle motoryzacyjnym lub produkcji. Nic bardziej mylnego. Wprawdzie metoda ta jako pierwsza została opisana i zastosowana w 1987 roku...