Pierwszym i najbardziej podstawowym błędem jest niewłaściwe podejście do jej zastosowania. Stereotypem jest to, że metodologie 8D wykorzystuje się tylko w przemyśle motoryzacyjnym lub produkcji. Nic bardziej mylnego. Wprawdzie metoda ta jako pierwsza została opisana i zastosowana w 1987 roku...
Co to są narzędzia i techniki? Są to wszelkiego rodzaju standardy i wytycznej takie jak: zasady Deminga, cykl ciągłego doskonalenia, ISO 9001, VDA, ISO/TS. Są to standardowe systemy zarządzania, które szerzej omówione są pierwszej części Biuletynu poświęconej systemom zarządzania jakością. Jednak...
Wstęp W artykule „Jakość produktów informatycznych” publikowanym w numerze 2 magazynu C0re rozważaliśmy między innymi pojęcie sukcesu projektu informatycznego. Kryterium, że sukces odniesiemy wtedy, kiedy produkt uda się zrealizować w zaplanowanym budżecie i czasie uznaliśmy za niewystarczające. Przypomnę, że rzeczywisty sukces...

Tajemnice Q1

Kiedyś ISO/TS 16949 było wystarczające dla Klientów w obszarze motoryzacji. Od dłuższego czasu większość producentów samochodów, ale nie tylko, rozszerza wymagania tej normy o swoje specyficzne oczekiwania. W praktyce nazywane CSR (customer specific requirements). Ford swoje dodatkowe wymagania zawarł...
Problemy rozwiązujemy wszyscy - nie tylko kierownicy, managerowie i pracownicy działów jakości. Skoro w takim razie spotykamy się z nimi tak często to czy zdajemy sobie sprawię jak z nimi sobie radzimy i jak efektywnie je eliminować? Większość pewnie powiedziałaby,...
Metodyka SixSigma charakteryzują się wszechobecną dyscypliną. Wymaga, aby wszystko mierzyć, przeliczać, konsekwentnie przenosi nas od jednego etapu do drugiego bez prawa „przeskakiwania”, wymaga od nas konsekwencji i obiektywizmu. Czyni biznes bardzo uporządkowanym. Jest jednym z najczystszych przykładów modnego dziś...
W poprzednim wydaniu opisywaliśmy szczegółowo narzędzia i techniki jakościowe stosowane w pierwszej fazie - zbierania danych. Tym razem skupimy się na przedstawieniu narzędzi stosowanych w następnej fazie - fazie przesiewania. Dla przypomnienia pragnę przedstawić logiczną kolejność posługiwania się narzędziami jakości: I....
Artykuł zamieszczony dzięki uprzejmości Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości  Równocześnie z pojawieniem się teorii o metodach zarządzania organizacjami, pojawiły się również początki wiedzy o zarządzaniu jakością. Prekursorem współczesnej wiedzy na ten temat był Walter Andrew Shewhart (1891-1967). Jego trwałym wkładem do tej dziedziny wiedzy...
Na temat audytów można znaleźć sporo publikacji oraz literatury. Audyty nas niemalże otaczają. Są wszędzie, w każdej firmie, w każdym przedsiębiorstwie. Spotykamy się z audytami finansowymi, energetycznymi, ekologicznymi, jakościowymi, personalnymi, audytami procesów, produktów itd.  Niektórzy z nas je lubią...
W sytuacji kiedy plan został już nakreślony i jest w trakcie realizacji, przed jego końcowym etapem należy przyjrzeć się z „bliska”, czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Innymi słowy należy walidować kluczowe elementy procesu i produktu. Ten proces nazywa się...