W poprzednim wydaniu opisywaliśmy szczegółowo narzędzia i techniki jakościowe stosowane w pierwszej fazie - zbierania danych. Tym razem skupimy się na przedstawieniu narzędzi stosowanych w następnej fazie - fazie przesiewania. Dla przypomnienia pragnę przedstawić logiczną kolejność posługiwania się narzędziami jakości: I....
Problemy rozwiązujemy wszyscy - nie tylko kierownicy, managerowie i pracownicy działów jakości. Skoro w takim razie spotykamy się z nimi tak często to czy zdajemy sobie sprawię jak z nimi sobie radzimy i jak efektywnie je eliminować? Większość pewnie powiedziałaby,...
Co to są narzędzia i techniki? Są to wszelkiego rodzaju standardy i wytycznej takie jak: zasady Deminga, cykl ciągłego doskonalenia, ISO 9001, VDA, ISO/TS. Są to standardowe systemy zarządzania, które szerzej omówione są pierwszej części Biuletynu poświęconej systemom zarządzania jakością. Jednak...
Kontynuując rozważania o zarządzaniu jakością w projekcie wypadałoby wspomnieć jak powinno wyglądać to zarządzanie od strony praktycznej. Przypomnijmy sobie najpierw, jak powinniśmy rozumieć zarządzanie jakością w projekcie. W teorii to proces polegający na planowaniu jakości oraz organizacji działań zmierzających...
Wstęp W artykule „Jakość produktów informatycznych” publikowanym w numerze 2 magazynu C0re rozważaliśmy między innymi pojęcie sukcesu projektu informatycznego. Kryterium, że sukces odniesiemy wtedy, kiedy produkt uda się zrealizować w zaplanowanym budżecie i czasie uznaliśmy za niewystarczające. Przypomnę, że rzeczywisty sukces...
Na temat audytów można znaleźć sporo publikacji oraz literatury. Audyty nas niemalże otaczają. Są wszędzie, w każdej firmie, w każdym przedsiębiorstwie. Spotykamy się z audytami finansowymi, energetycznymi, ekologicznymi, jakościowymi, personalnymi, audytami procesów, produktów itd.  Niektórzy z nas je lubią...
Chciałabym poruszyć ważny temat, który spowodował w znajomej firmie falę zwolnień i dymisji  -  chodzi mianowicie zarządzanie jakością w projekcie. Czy w literaturze naukowej, czy w źródłach internetowych, czy na szkoleniach często można spotkać definicję mówiącą, że zarządzanie jakością w projekcie...
Każdego dnia coś planujemy. Budowa, remont, wakacje, zakupy, wszystko to wymaga planowania. Próbujemy przewidywać przyszłość, a w szczególności jej krytyczne aspekty (pozytywne i negatywne), tworzymy sekwencje czynności, które pomogą nam w tym, aby przyszłość była zgodna z naszymi oczekiwaniami....
W sytuacji kiedy plan został już nakreślony i jest w trakcie realizacji, przed jego końcowym etapem należy przyjrzeć się z „bliska”, czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Innymi słowy należy walidować kluczowe elementy procesu i produktu. Ten proces nazywa się...
Artykuł zamieszczony dzięki uprzejmości Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości  Równocześnie z pojawieniem się teorii o metodach zarządzania organizacjami, pojawiły się również początki wiedzy o zarządzaniu jakością. Prekursorem współczesnej wiedzy na ten temat był Walter Andrew Shewhart (1891-1967). Jego trwałym wkładem do tej dziedziny wiedzy...