Chciałabym poruszyć ważny temat, który spowodował w znajomej firmie falę zwolnień i dymisji  -  chodzi mianowicie zarządzanie jakością w projekcie. Czy w literaturze naukowej, czy w źródłach internetowych, czy na szkoleniach często można spotkać definicję mówiącą, że zarządzanie jakością w projekcie...
W sytuacji kiedy plan został już nakreślony i jest w trakcie realizacji, przed jego końcowym etapem należy przyjrzeć się z „bliska”, czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Innymi słowy należy walidować kluczowe elementy procesu i produktu. Ten proces nazywa się...
Pamiętam jak kiedyś, w studenckich czasach, prowadziłem spływ kajakowy. Mieliśmy na nim stary, zardzewiały, opalony setkami ognisk grill, na którym smażyliśmy to, co udało się kupić w miejscowych sklepikach. Przed wyruszeniem w kolejny etap spływu, trzeba było opłukać go...
Autor: Karolina Zmitrowicz Zgodnie z normą ISO 9001:2000 organizacja powinna sprawować nadzór nad wyrobem niezgodnym. W IT takim wyrobem jest system informatyczny i inne produkty procesu produkcji oprogramowania. Niniejszy artykuł opisuje podstawowe narzędzia i techniki wspierające identyfikację oraz zarządzanie produktem...

Tajemnice Q1

Kiedyś ISO/TS 16949 było wystarczające dla Klientów w obszarze motoryzacji. Od dłuższego czasu większość producentów samochodów, ale nie tylko, rozszerza wymagania tej normy o swoje specyficzne oczekiwania. W praktyce nazywane CSR (customer specific requirements). Ford swoje dodatkowe wymagania zawarł...
Artykuł zamieszczony dzięki uprzejmości Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości  Równocześnie z pojawieniem się teorii o metodach zarządzania organizacjami, pojawiły się również początki wiedzy o zarządzaniu jakością. Prekursorem współczesnej wiedzy na ten temat był Walter Andrew Shewhart (1891-1967). Jego trwałym wkładem do tej dziedziny wiedzy...
„Właśnie otrzymałem reklamację. Poinformowałem wszystkich zainteresowanych o tym zdarzeniu i muszę teraz jak najszybciej przeanalizować problem i opracować odpowiedź do Klienta. Mam na to kilka dni. Żeby było szybciej i łatwiej, wezmę za wzór odpowiedź z przed kilku miesięcy...
Do dobrego skutecznego zarządzania jakością, kadrze zarządzającej potrzebne są przede wszystkim informacje. Informacje muszą być rzetelne, aktualne i przede wszystkim prawdziwe. Zarządzanie przez jakość ma na celu udoskonalanie produktów i/lub usług - stwarzanie i ochrona ich jakości, tak aby...
Istnieje stwierdzenie, które mówi, że Klient, który nie składa nam reklamacji, zaczyna współpracować z naszą konkurencją. Czasami możemy usłyszeć także, że nie ilość reklamacji przesądza o odejściu Klienta, ale jakość ich załatwienia. W jednym i w drugim przypadku dotykamy...
Wstęp W artykule „Jakość produktów informatycznych” publikowanym w numerze 2 magazynu C0re rozważaliśmy między innymi pojęcie sukcesu projektu informatycznego. Kryterium, że sukces odniesiemy wtedy, kiedy produkt uda się zrealizować w zaplanowanym budżecie i czasie uznaliśmy za niewystarczające. Przypomnę, że rzeczywisty sukces...