Pisanie dokumentacji często traktowane jest przez programistów jak ciężka kara i dopust boży. Z nieco większym zrozumieniem odnoszą się do tego kierownicy projektów, zwłaszcza ci, którzy kiedyś w połowie projektu stracili pracownika będącego „guru od systemu/programu/modułu”, i musieli w...
Autorem artykułu jest Tymoteusz Radlak. „Jeśli nie ustalisz dobrze wymagań, nie ma znaczenia jak dobrze zrobisz cokolwiek innego1” (Wiegers 2004) i choć etap zbierania wymagań opisują wszystkie najważniejsze metodyki projektowe sprawia on wciąż wiele problemów. Frederick Brooks w szeroko komentowanej książce...
Artykuł opublikowany dzięki uprzejmości undicom.pl Jeżeli prowadzisz kilka projektów jednocześnie, a przy tym zatrudniasz zdalnych pracowników, warto usprawnić swoją i ich pracę. Z pewnością wielokrotnie zachodziła konieczność przesyłania pracownikom (każdemu z osobna) informacji o istniejących błędach albo zmianach. To zaś wiązało...
Istnieje stwierdzenie, które mówi, że Klient, który nie składa nam reklamacji, zaczyna współpracować z naszą konkurencją. Czasami możemy usłyszeć także, że nie ilość reklamacji przesądza o odejściu Klienta, ale jakość ich załatwienia. W jednym i w drugim przypadku dotykamy...
Tylko 32% projektów kończy się sukcesem (na czas, zgodnie z budżetem i wymaganiami), aż 44% projektów kończy się po walce z problemami (spóźnione, przekroczone koszty, nie spełnione wymagania), a 24% kończy się porażką (zostają zawieszone w trakcie realizacji lub dostarczone, ale nigdy nie wdrożone). Chociaż jest...
Początki jednej z podstawowych metod Zarządzania Przedsięwzięciami – metody ścieżki krytycznej (CPM - Critical Path Method) sięgają połowy lat 50-tych XX stulecia. W amerykańskim koncernie chemicznym Du Pont próbowano wówczas ujarzmić skomplikowane remonty instalacji w fabrykach koncernu. Wydzielony do...
Dotacje unijne to jeden z kluczowych segmentów finansowania w sektorze rozwoju MŚP. Środki z dotacji przeznaczane są głównie na rozwój przedsiębiorstw w obszarze e-biznesu oraz usprawnienie procesów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Przedsiębiorcy stanowią prawie połowę wszystkich beneficjentów objętych współfinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego...
Adam Smith - Popularnie kojarzony z „Centrum im. Adama Smitha”, uznawany za ojca wolnorynkowej ekonomii. Ten szkocki ekonomista opublikował swoje dzieło „Bogactwo Narodów” w 1776 roku. Poprzez tą książkę wywarł wielki wpływ również na nasze myślenie. Nie koniecznie zdajemy...
Projekty informatyczne, niezależnie od ich rodzaju stają się codziennością każdej organizacji. Wynika to przede wszystkim z faktu, że informatyka stała się dziedziną powszechną. Produkty informatyczne towarzyszą nam w codziennym życiu na każdym kroku. Używamy ich w pracy, w domu,...
- Mój ojciec twierdzi, że całe życie nic nie robię tylko się bawię, a teraz jeszcze na tym zarabiam – żartuje Marcin Żmigrodzki. Niedawno kupił kilkanaście tysięcy klocków Lego. Powstanie z nich Koloseum lub wielki port. Wcześniej zamówił całą...