Nie często mam przyjemność przygotowywać recenzję książki napisanej przez kogoś, kogo znam, cenię i od kogo wiele się nauczyłam. Dzisiaj mam taką właśnie wyjątkową okazję – przedstawiam Wam książkę Zarządzanie projektami krok po kroku napisaną przez Mariusza Kapustę, eksperta zarządzania projektami i...
W sytuacji kiedy plan został już nakreślony i jest w trakcie realizacji, przed jego końcowym etapem należy przyjrzeć się z „bliska”, czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Innymi słowy należy walidować kluczowe elementy procesu i produktu. Ten proces nazywa się...
13 sierpnia 2013 roku odbyło się w Londynie spotkanie ASPECT - stowarzyszenia na rzecz jakości szkoleń. Wzięły w nim udział Akredytowane Organizacje Szkoleniowe, które zauważyły postępujące na rynku obniżenie jakości szkoleń z metodyk i poradników brytyjskich (w tym PRINCE2®),...
Każdego dnia coś planujemy. Budowa, remont, wakacje, zakupy, wszystko to wymaga planowania. Próbujemy przewidywać przyszłość, a w szczególności jej krytyczne aspekty (pozytywne i negatywne), tworzymy sekwencje czynności, które pomogą nam w tym, aby przyszłość była zgodna z naszymi oczekiwaniami....
Kierownik projektu to w zasadzie człowiek-orkiestra. Chcąc być skutecznym liderem swojego projektu powinien mieć umiejętność zmieniania się, niczym kameleon. W zależności od sytuacji, odbiorcy, czy kontekstu – powinien być zdolny pełnić role: koordynatora, motywatora, ochroniarza, negocjatora, mediatora, sprzedawcy (…),...
Raport 8D, a w nim punkt D7 – badanie skuteczności i efektywności wdrożonych działań korygujących i/lub zapobiegawczych. Ten sam punkt i jego przeznaczenie w QRQC. Podobnie jest w FMEA, gdzie po wdrożeniu działań szacujemy ich skuteczność poprzez ocenę „występowalności”...
„Właśnie otrzymałem reklamację. Poinformowałem wszystkich zainteresowanych o tym zdarzeniu i muszę teraz jak najszybciej przeanalizować problem i opracować odpowiedź do Klienta. Mam na to kilka dni. Żeby było szybciej i łatwiej, wezmę za wzór odpowiedź z przed kilku miesięcy...
Kontynuując rozważania o zarządzaniu jakością w projekcie wypadałoby wspomnieć jak powinno wyglądać to zarządzanie od strony praktycznej. Przypomnijmy sobie najpierw, jak powinniśmy rozumieć zarządzanie jakością w projekcie. W teorii to proces polegający na planowaniu jakości oraz organizacji działań zmierzających...
Chciałabym poruszyć ważny temat, który spowodował w znajomej firmie falę zwolnień i dymisji  -  chodzi mianowicie zarządzanie jakością w projekcie. Czy w literaturze naukowej, czy w źródłach internetowych, czy na szkoleniach często można spotkać definicję mówiącą, że zarządzanie jakością w projekcie...
NHS (National Health Service) Wielkiej Brytani jest to największy publiczny system opieki zdrowotnej. Został utworzony w 1948 roku. Obecnie składa się z czterech niezależnych od siebie systemów:     National Health Service (England),     NHS Wales,     Health and Social Care in Northern...