Wstęp W obecnych, jakże zmiennych warunkach biznesowych organizacje muszą wdrażać metodologie ciągłego doskonalenia, aby utrzymać lub zwiększać swoją konkurencyjność. Najczęściej spotykanymi podejściami to „6 Sigma” i tzw. szczupłe wytwarzanie czyli „Lean”. W obydwu metodologiach, często wdrażanych jednocześnie z oczywistych względów,...
Hmmm, już wielu dawno temu stwierdziło, że nie od razu Kraków zbudowano. I do tej tezy chciałem się przychylić, gdy pisałem w cześci pierwszej moich rozważań o EWOLUCJI. Ewolucja i tworzenie kultury w Toyocie zabrało dziesiątki lat. Jak więc...

Czym jest Six Sigma

Uzyskanie 99% skuteczności w działaniu, to rewelacyjny wynik. Czyżby? 1% błędów oznacza np. co najmniej 4 wypadki lotnicze dziennie na głównych lotniskach czy 200 000 błędnie przepisanych leków rocznie… Rozwiązaniem ma być metodyka, a w zasadzie filozofia działania – Sześć Sigma...

Six sigma część 7

Wyniki jakie uzyskujemy w wyniku pewnych procesów składających się na projekt niosą ze sobą potężne źródło informacji, której nie wykorzystujemy w dostatecznym stopniu. W celu wyciągnięcia z nich maksimum informacji buduje się wykresy kontrolne i przeprowadza ich analizę. Istnieje wiele...
Istnieje wiele publikacji na temat pracy zespołowej, lecz ciągle brakuje książek uczących jak rozwijać umiejętności i zachowania niezbędne w pracy zespołowej. A przecież firmy na całym świecie polegają na zespołach, jeśli chodzi o realizację celów korporacyjnych. Metodologie usprawnieniowe takie...

Six sigma część 6

Analiza FMEA jako próba przewidzenia tego co nie przewidziane Analiza FMEA jest tworzona z myślą o zidentyfikowaniu, uszeregowaniu i zapobieganiu potencjalnym problemom w projekcie. Bazując na tej metodzie menedżer projektu i jego zespół skupia energię i środki na zabezpieczaniu, monitorowaniu...
6 sigma w zarządzaniu projektem Część 2 – Przygotowanie. Jakie narzędzia zastosować i kiedy? Dlaczego złoty trójkąt wymaga zmiany i czego w nim brakuje? Z projektem jest jak z rokiem kalendarzowym – nieuchronnie pojawiają się pory roku. Każda pora roku ma swoje...

Six sigma część 8

Zaprezentowane rozważania na temat zastosowania narzędzi Six Sigma w zarządzaniu projektami mają na celu naświetlenie problemu klienta w realizowanych projektach ( a raczej jego nikłej i niedostrzeganej roli) i pobudzenie praktyków do dalszych prac nad ich zastosowaniem. Wraz z...
Koszt, Czas, Jakość – trzy wymiary projektu. Każdy z każdym ma jakiś związek, od każdego – inny jest zależny. Z punktu widzenia Menedżera Projektu to wystarczy aby mieć spokojne sumienie. Powstaje pytanie – który z tych wymiarów dotyczy tego,...

Six sigma część 3

Część 3 – Klient zmiennym jest. Zastanawiamy się jak go słuchać. O tym, że klienci są rozkapryszeni jak dzieci wiedzą wszyscy. Jednocześnie, analogicznie do zajmowania się dziećmi, wszyscy uważają, że wiedzą najlepiej czego klient chce i jak mu pomóc. Dlaczego...