Six sigma część 8

Zaprezentowane rozważania na temat zastosowania narzędzi Six Sigma w zarządzaniu projektami mają na celu naświetlenie problemu klienta w realizowanych projektach ( a raczej jego nikłej i niedostrzeganej roli) i pobudzenie praktyków do dalszych prac nad ich zastosowaniem. Wraz z...
W dzisiejszych czasach Six Sigma jest postrzegana na trzech różnych poziomach: poziom metryki – czyli 3,4 wad na milion możliwości (Defects per Million Opportunities) poziom metodyki: DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control – czyli Definiuj cele poprawy, Mierz aktualne parametry, Analizuj...
6 sigma w zarządzaniu projektem Część 2 – Przygotowanie. Jakie narzędzia zastosować i kiedy? Dlaczego złoty trójkąt wymaga zmiany i czego w nim brakuje? Z projektem jest jak z rokiem kalendarzowym – nieuchronnie pojawiają się pory roku. Każda pora roku ma swoje...
Wstęp W obecnych, jakże zmiennych warunkach biznesowych organizacje muszą wdrażać metodologie ciągłego doskonalenia, aby utrzymać lub zwiększać swoją konkurencyjność. Najczęściej spotykanymi podejściami to „6 Sigma” i tzw. szczupłe wytwarzanie czyli „Lean”. W obydwu metodologiach, często wdrażanych jednocześnie z oczywistych względów,...
Hmmm, już wielu dawno temu stwierdziło, że nie od razu Kraków zbudowano. I do tej tezy chciałem się przychylić, gdy pisałem w cześci pierwszej moich rozważań o EWOLUCJI. Ewolucja i tworzenie kultury w Toyocie zabrało dziesiątki lat. Jak więc...

Six sigma część 5

Podejdź tu do tego cyngla, wciśnij ten wihajster i zobacz jak ten wariat zapodaje. W wolnym tłumaczeniu wcześniejsze zdanie oznacza… no właśnie – co oznacza? Skąd wiemy, że klient rozumie co my do niego mówimy? Co z tego, że...
Autor: Władysław Popławski - właściciel, trener i coach Polish Six Sigma Academy posiada certyfikację „Master Black Belt” oraz certyfikacje trenerskie jako trener Center of Learning and Organisational Excellence w Stamford; zajmuje się filozofią Six Sigma od 1992 (ABB); terminował w Academii...

Six sigma część 7

Wyniki jakie uzyskujemy w wyniku pewnych procesów składających się na projekt niosą ze sobą potężne źródło informacji, której nie wykorzystujemy w dostatecznym stopniu. W celu wyciągnięcia z nich maksimum informacji buduje się wykresy kontrolne i przeprowadza ich analizę. Istnieje wiele...
Istnieje wiele publikacji na temat pracy zespołowej, lecz ciągle brakuje książek uczących jak rozwijać umiejętności i zachowania niezbędne w pracy zespołowej. A przecież firmy na całym świecie polegają na zespołach, jeśli chodzi o realizację celów korporacyjnych. Metodologie usprawnieniowe takie...

Six sigma część 4

VOC ? przykład. A przy okazji narzędzie SIPOC ? klient nie jest piątym kołem u wozu. Pierwszym krokiem przygotowania systemu VOC jest precyzyjne zidentyfikowanie roli jaką klient spełnia w projekcie. Takie informacje dostarcza diagram SIPOC. Mówi on w którym miejscu...