Six sigma część 6

Analiza FMEA jako próba przewidzenia tego co nie przewidziane Analiza FMEA jest tworzona z myślą o zidentyfikowaniu, uszeregowaniu i zapobieganiu potencjalnym problemom w projekcie. Bazując na tej metodzie menedżer projektu i jego zespół skupia energię i środki na zabezpieczaniu, monitorowaniu...

Czym jest Six Sigma

Uzyskanie 99% skuteczności w działaniu, to rewelacyjny wynik. Czyżby? 1% błędów oznacza np. co najmniej 4 wypadki lotnicze dziennie na głównych lotniskach czy 200 000 błędnie przepisanych leków rocznie… Rozwiązaniem ma być metodyka, a w zasadzie filozofia działania – Sześć Sigma...

Six sigma część 4

VOC ? przykład. A przy okazji narzędzie SIPOC ? klient nie jest piątym kołem u wozu. Pierwszym krokiem przygotowania systemu VOC jest precyzyjne zidentyfikowanie roli jaką klient spełnia w projekcie. Takie informacje dostarcza diagram SIPOC. Mówi on w którym miejscu...

Six sigma część 3

Część 3 – Klient zmiennym jest. Zastanawiamy się jak go słuchać. O tym, że klienci są rozkapryszeni jak dzieci wiedzą wszyscy. Jednocześnie, analogicznie do zajmowania się dziećmi, wszyscy uważają, że wiedzą najlepiej czego klient chce i jak mu pomóc. Dlaczego...
W dzisiejszych czasach Six Sigma jest postrzegana na trzech różnych poziomach: poziom metryki – czyli 3,4 wad na milion możliwości (Defects per Million Opportunities) poziom metodyki: DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control – czyli Definiuj cele poprawy, Mierz aktualne parametry, Analizuj...
Wstęp W obecnych, jakże zmiennych warunkach biznesowych organizacje muszą wdrażać metodologie ciągłego doskonalenia, aby utrzymać lub zwiększać swoją konkurencyjność. Najczęściej spotykanymi podejściami to „6 Sigma” i tzw. szczupłe wytwarzanie czyli „Lean”. W obydwu metodologiach, często wdrażanych jednocześnie z oczywistych względów,...
Istnieje wiele publikacji na temat pracy zespołowej, lecz ciągle brakuje książek uczących jak rozwijać umiejętności i zachowania niezbędne w pracy zespołowej. A przecież firmy na całym świecie polegają na zespołach, jeśli chodzi o realizację celów korporacyjnych. Metodologie usprawnieniowe takie...
Koszt, Czas, Jakość – trzy wymiary projektu. Każdy z każdym ma jakiś związek, od każdego – inny jest zależny. Z punktu widzenia Menedżera Projektu to wystarczy aby mieć spokojne sumienie. Powstaje pytanie – który z tych wymiarów dotyczy tego,...

Six sigma część 7

Wyniki jakie uzyskujemy w wyniku pewnych procesów składających się na projekt niosą ze sobą potężne źródło informacji, której nie wykorzystujemy w dostatecznym stopniu. W celu wyciągnięcia z nich maksimum informacji buduje się wykresy kontrolne i przeprowadza ich analizę. Istnieje wiele...

Six sigma część 5

Podejdź tu do tego cyngla, wciśnij ten wihajster i zobacz jak ten wariat zapodaje. W wolnym tłumaczeniu wcześniejsze zdanie oznacza… no właśnie – co oznacza? Skąd wiemy, że klient rozumie co my do niego mówimy? Co z tego, że...