„Właśnie otrzymałem reklamację. Poinformowałem wszystkich zainteresowanych o tym zdarzeniu i muszę teraz jak najszybciej przeanalizować problem i opracować odpowiedź do Klienta. Mam na to kilka dni. Żeby było szybciej i łatwiej, wezmę za wzór odpowiedź z przed kilku miesięcy...
Spis treści: Proces zarządzania projektami – metodyka, wdrożenie Cykl życia projektu Czynniki organizacyjne Właściwe definiowanie potrzeb projektu Zarządzanie portfelem projektów Rola Project Management Office 1. Proces zarządzania projektami – metodyka, wdrożenie Jeśli zapytać doświadczonego menedżera, jaki jest najważniejszy cel każdego z...
Tylko 32% projektów kończy się sukcesem (na czas, zgodnie z budżetem i wymaganiami), aż 44% projektów kończy się po walce z problemami (spóźnione, przekroczone koszty, nie spełnione wymagania), a 24% kończy się porażką (zostają zawieszone w trakcie realizacji lub dostarczone, ale nigdy nie wdrożone). Chociaż jest...
Od wielu lat prowadzimy szkolenia z project management dla różnych firm w kraju i z zagranicy. Pragniemy podzielić się pewną obserwacją dotyczącą specyfiki planowania większych inwestycji na poziomie operacyjnym. Jednym z powodów jest zbliżające się rozpoczęcie w kraju kolejnych...
Celem stosowania wykresów spalania jest dostarczanie Zespołowi Scrum'owemu (Scrum Team) aktualnych informacji na temat ilości pracy, jaka pozostała do wykonania przed końcem sprintu. Głównym beneficjentem tworzenia i aktualizowania wykresu spalania jest Zespół Deweloperski (Development Team), który dzięki wizualizacji postępów...
Tradycyjny sposób monitorowania projektu polega na pomiarze odchyleń od harmonogramu oraz budżetu projektu. Technikami monitorowania może być tu trend kamieni milowych oraz porównywanie rzeczywistych kosztów z kosztami planowanymi. Ten stosowany powszechnie do lat 60-tych XX wieku sposób monitorowania projektu...
W projektach budowlanych, jednym z głównych problemów w planowaniu i kontroli jest sporządzenie harmonogramu projektu. Kierownicy projektów oraz planiści posługują się oszacowaniami czasowymi, usiłując zapewnić terminowe zakończenia zarówno poszczególnych zadań jaki i całego projektu. Niekiedy, tradycyjne metody planowania zawodzą w...
W dzisiejszych czasach Six Sigma jest postrzegana na trzech różnych poziomach: poziom metryki – czyli 3,4 wad na milion możliwości (Defects per Million Opportunities) poziom metodyki: DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control – czyli Definiuj cele poprawy, Mierz aktualne parametry, Analizuj...
Przeczytaj pierwszą część artykułu: Budżet to podstawowe narzędzie zarządzania kosztami Budżet jest bazą dla zarządzania kosztami. Zarządzanie kosztami ma na celu zapewnienie, że projekt zostanie zrealizowany zgodnie z założonym budżetem. Zarządzanie kosztami obejmuje procesy: określanie zasobów ludzkich, materiałowych, maszynowych potrzebnych dla realizacji...
W sytuacji kiedy plan został już nakreślony i jest w trakcie realizacji, przed jego końcowym etapem należy przyjrzeć się z „bliska”, czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Innymi słowy należy walidować kluczowe elementy procesu i produktu. Ten proces nazywa się...