W sytuacji kiedy plan został już nakreślony i jest w trakcie realizacji, przed jego końcowym etapem należy przyjrzeć się z „bliska”, czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Innymi słowy należy walidować kluczowe elementy procesu i produktu. Ten proces nazywa się...
Co to są narzędzia i techniki? Są to wszelkiego rodzaju standardy i wytycznej takie jak: zasady Deminga, cykl ciągłego doskonalenia, ISO 9001, VDA, ISO/TS. Są to standardowe systemy zarządzania, które szerzej omówione są pierwszej części Biuletynu poświęconej systemom zarządzania jakością. Jednak...
Poniższy artykuł ukazał się na portalu UniaEuropejska.org. Ryzyko związane z zakresem merytorycznym projektu Pracując nad stworzeniem projektu, na wykonanie którego otrzymamy dofinansowanie z funduszy europejskich, zawsze musimy mieć na uwadze, że będziemy rozliczeni ze wszystkiego co zaplanowaliśmy (nieosiągnięcie założeń projektu może...
Na czym polega controlling w logistyce? Czy zarządzanie zapasami sprowadza się do ich minimalizacji? Jakie metody stosuje się w zarządzaniu zapasami? Zacznijmy od początku, czyli od definicji.  Według CLM (The Council of Logisticas Management, USA) logistyka to ta część procesu w...
Celem stosowania wykresów spalania jest dostarczanie Zespołowi Scrum'owemu (Scrum Team) aktualnych informacji na temat ilości pracy, jaka pozostała do wykonania przed końcem sprintu. Głównym beneficjentem tworzenia i aktualizowania wykresu spalania jest Zespół Deweloperski (Development Team), który dzięki wizualizacji postępów...
Spis treści: Proces zarządzania projektami – metodyka, wdrożenie Cykl życia projektu Czynniki organizacyjne Właściwe definiowanie potrzeb projektu Zarządzanie portfelem projektów Rola Project Management Office 1. Proces zarządzania projektami – metodyka, wdrożenie Jeśli zapytać doświadczonego menedżera, jaki jest najważniejszy cel każdego z...
Mało kto jest w stanie przewidzieć, co zmieni się w firmie i jej otoczeniu w najbliższych kilku, kilkunastu, a już szczególnie kilkudziesięciu miesiącach. Jeśli zatem produkt, usługa czy inne rozwiązanie innowacyjno-wdrożeniowe, będące przedmiotem projektu, ma wejść w życie w...
Artykuł pochodzi z Project Magazine, oryginalny tytuł: Critical Chain Project Management (A Paradigm Shift in Project Management), autor: Surendra Singh Rajpurohit, tłumaczenie 4pm.pl Wprowadzenie Spośród różnych zasobów koniecznych przy prowadzeniu projektów, czas jest najbardziej krytycznym, ale nie jedynym. A ponieważ czas jako...
Planowanie projektu to jedna z w głównych funkcji zarządzania i wg mnie najważniejszy etap cyklu zarządzania projektem. W procesie planowania można wyróżnić kilka zadań: określenie struktury projektu, czyli sprecyzowanie zadań oraz czynności niezbędnych do ich realizacji określenie terminów projektu, czyli określenie...
Raport 8D, a w nim punkt D7 – badanie skuteczności i efektywności wdrożonych działań korygujących i/lub zapobiegawczych. Ten sam punkt i jego przeznaczenie w QRQC. Podobnie jest w FMEA, gdzie po wdrożeniu działań szacujemy ich skuteczność poprzez ocenę „występowalności”...