Czym jest Six Sigma

Uzyskanie 99% skuteczności w działaniu, to rewelacyjny wynik. Czyżby? 1% błędów oznacza np. co najmniej 4 wypadki lotnicze dziennie na głównych lotniskach czy 200 000 błędnie przepisanych leków rocznie… Rozwiązaniem ma być metodyka, a w zasadzie filozofia działania – Sześć Sigma...
Artykuł o zarządzaniu projektami informatycznymi w czasopiśmie dla deweloperów? Czyżby i już tutaj sięgały macki wszechmocnych menadżerów? Otóż nie, artykuł ten jest adresowany do Ciebie - dewelopera, biorącego udział w projekcie informatycznym. Na co dzień żyjesz w świecie pełnym wyzwań,...
6 sigma w zarządzaniu projektem Część 2 – Przygotowanie. Jakie narzędzia zastosować i kiedy? Dlaczego złoty trójkąt wymaga zmiany i czego w nim brakuje? Z projektem jest jak z rokiem kalendarzowym – nieuchronnie pojawiają się pory roku. Każda pora roku ma swoje...
Pierwsza część artykułu: A imię jego było 4 i 40 i coś więcej ponadto… wprowadzenie do ARIZ (TRIZ) No to popróbujmy spełnić obietnicę daną uprzednio i rozwinąć nieco te ponad czterdzieści podstawowych chwytów. Dlatego w tej części rozważań poświęconych heurystyce będzie...
Co to są narzędzia i techniki? Są to wszelkiego rodzaju standardy i wytycznej takie jak: zasady Deminga, cykl ciągłego doskonalenia, ISO 9001, VDA, ISO/TS. Są to standardowe systemy zarządzania, które szerzej omówione są pierwszej części Biuletynu poświęconej systemom zarządzania jakością. Jednak...
Przeczytaj pierwszą część artykułu. Inżynieria wymagań Wraz z rozwojem systemów komputerowych i wzrastającą liczbą realizowanych projektów informatycznych zaczęto wyodrębniać w tych projektach wszelkie działania związane z pozyskiwaniem, dokumentowaniem, analizą i zarządzaniem wymaganiami w ramach cyklu życia systemu informatycznego. Można stwierdzić, iż...
Na czym polega controlling w logistyce? Czy zarządzanie zapasami sprowadza się do ich minimalizacji? Jakie metody stosuje się w zarządzaniu zapasami? Zacznijmy od początku, czyli od definicji.  Według CLM (The Council of Logisticas Management, USA) logistyka to ta część procesu w...
W dzisiejszych czasach Six Sigma jest postrzegana na trzech różnych poziomach: poziom metryki – czyli 3,4 wad na milion możliwości (Defects per Million Opportunities) poziom metodyki: DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control – czyli Definiuj cele poprawy, Mierz aktualne parametry, Analizuj...
13 sierpnia 2013 roku odbyło się w Londynie spotkanie ASPECT - stowarzyszenia na rzecz jakości szkoleń. Wzięły w nim udział Akredytowane Organizacje Szkoleniowe, które zauważyły postępujące na rynku obniżenie jakości szkoleń z metodyk i poradników brytyjskich (w tym PRINCE2®),...
Wstęp W artykule „Jakość produktów informatycznych” publikowanym w numerze 2 magazynu C0re rozważaliśmy między innymi pojęcie sukcesu projektu informatycznego. Kryterium, że sukces odniesiemy wtedy, kiedy produkt uda się zrealizować w zaplanowanym budżecie i czasie uznaliśmy za niewystarczające. Przypomnę, że rzeczywisty sukces...