Chciałabym poruszyć ważny temat, który spowodował w znajomej firmie falę zwolnień i dymisji  -  chodzi mianowicie zarządzanie jakością w projekcie. Czy w literaturze naukowej, czy w źródłach internetowych, czy na szkoleniach często można spotkać definicję mówiącą, że zarządzanie jakością w projekcie...
Artykuł o zarządzaniu projektami informatycznymi w czasopiśmie dla deweloperów? Czyżby i już tutaj sięgały macki wszechmocnych menadżerów? Otóż nie, artykuł ten jest adresowany do Ciebie - dewelopera, biorącego udział w projekcie informatycznym. Na co dzień żyjesz w świecie pełnym wyzwań,...
Nie często mam przyjemność przygotowywać recenzję książki napisanej przez kogoś, kogo znam, cenię i od kogo wiele się nauczyłam. Dzisiaj mam taką właśnie wyjątkową okazję – przedstawiam Wam książkę Zarządzanie projektami krok po kroku napisaną przez Mariusza Kapustę, eksperta zarządzania projektami i...
Istnieje wiele publikacji na temat pracy zespołowej, lecz ciągle brakuje książek uczących jak rozwijać umiejętności i zachowania niezbędne w pracy zespołowej. A przecież firmy na całym świecie polegają na zespołach, jeśli chodzi o realizację celów korporacyjnych. Metodologie usprawnieniowe takie...
Mind Mappig a zarządzanie projektami Mind Mapping jest prostym i jednocześnie bardzo efektywnym narzędziem wspomagającym pracę kierownika projektu. Ta kreatywna technika pozwala organizować informację w sposób nieliniowy, zapewniając swobodny i naturalny przepływ idei i umożliwiając łatwe nimi zarządzanie oraz ich...
Jednym z najistotniejszych etapów przygotowania założeń projektu jest analiza problemu. W jej wyniku określone zostają negatywne aspekty aktualnej sytuacji, oraz związki przyczynowo – skutkowe pomiędzy tymi problemami. Definiuje się główne problemy na które napotykają grupy docelowe i beneficjenci, oraz...
Adam Smith - Popularnie kojarzony z „Centrum im. Adama Smitha”, uznawany za ojca wolnorynkowej ekonomii. Ten szkocki ekonomista opublikował swoje dzieło „Bogactwo Narodów” w 1776 roku. Poprzez tą książkę wywarł wielki wpływ również na nasze myślenie. Nie koniecznie zdajemy...
W celu określenia pożądanej sytuacji w przyszłości oraz sposobu jej uzyskania, należy przeprowadzić analizę otocznia projektu, jego udziałowców, celów projektu oraz strategii ich osiągnięcia. Analiza środowiska projektu powinna stanowić jeden z pierwszych elementów procesu przygotowania projektu. Środowisko (otoczenie) projektu...
Pierwsza część artykułu: A imię jego było 4 i 40 i coś więcej ponadto… wprowadzenie do ARIZ (TRIZ) No to popróbujmy spełnić obietnicę daną uprzednio i rozwinąć nieco te ponad czterdzieści podstawowych chwytów. Dlatego w tej części rozważań poświęconych heurystyce będzie...
Koszt, Czas, Jakość – trzy wymiary projektu. Każdy z każdym ma jakiś związek, od każdego – inny jest zależny. Z punktu widzenia Menedżera Projektu to wystarczy aby mieć spokojne sumienie. Powstaje pytanie – który z tych wymiarów dotyczy tego,...