Tradycyjny sposób monitorowania projektu polega na pomiarze odchyleń od harmonogramu oraz budżetu projektu. Technikami monitorowania może być tu trend kamieni milowych oraz porównywanie rzeczywistych kosztów z kosztami planowanymi. Ten stosowany powszechnie do lat 60-tych XX wieku sposób monitorowania projektu...
Kontynuując rozważania o zarządzaniu jakością w projekcie wypadałoby wspomnieć jak powinno wyglądać to zarządzanie od strony praktycznej. Przypomnijmy sobie najpierw, jak powinniśmy rozumieć zarządzanie jakością w projekcie. W teorii to proces polegający na planowaniu jakości oraz organizacji działań zmierzających...
Planowanie dostarcza osobom zaangażowanym w projekt następujące informacje: co jest wymagane jak i przez kogo będzie to osiągnięte (jakie zasoby i sprzęt będą wykorzystane kiedy to się stanie W procesie tym wykorzystuje się planowanie oparte na produktach, narzędzie zalecane przez metodykę PRINCE2 TM. Jest...
Spis treści: Wprowadzenie do inżynierii wymagań Definicja wymagania Rola wymagań w projekcie Klasyfikacja wymagań Inżynieria wymagań Opracowywanie wymagań Pozyskiwanie Analiza Specyfikacja i dokumentacja Walidacja Zarządzanie wymaganiami Dobre praktyki inżynierii wymagań Dlaczego warto stosować inżynierię wymagań Bibliografia Wprowadzenie do inżynierii wymagań Na świecie prowadzi się obecnie niezliczoną ilość projektów informatycznych, projektów o bardzo zróżnicowanej skali, których...
W sytuacji kiedy plan został już nakreślony i jest w trakcie realizacji, przed jego końcowym etapem należy przyjrzeć się z „bliska”, czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Innymi słowy należy walidować kluczowe elementy procesu i produktu. Ten proces nazywa się...
Hmmm, już wielu dawno temu stwierdziło, że nie od razu Kraków zbudowano. I do tej tezy chciałem się przychylić, gdy pisałem w cześci pierwszej moich rozważań o EWOLUCJI. Ewolucja i tworzenie kultury w Toyocie zabrało dziesiątki lat. Jak więc...

Six sigma część 6

Analiza FMEA jako próba przewidzenia tego co nie przewidziane Analiza FMEA jest tworzona z myślą o zidentyfikowaniu, uszeregowaniu i zapobieganiu potencjalnym problemom w projekcie. Bazując na tej metodzie menedżer projektu i jego zespół skupia energię i środki na zabezpieczaniu, monitorowaniu...

Six sigma część 7

Wyniki jakie uzyskujemy w wyniku pewnych procesów składających się na projekt niosą ze sobą potężne źródło informacji, której nie wykorzystujemy w dostatecznym stopniu. W celu wyciągnięcia z nich maksimum informacji buduje się wykresy kontrolne i przeprowadza ich analizę. Istnieje wiele...
Wstęp W artykule omówiono zadania kierownika projektu oraz aplikacje komputerowe opracowane przez P2ware Sp. z o. o., które ułatwiają planowanie i kontrolowanie przez kierownika projektu lub kierownika zespołu czynności, które on sam musi wykonać zarządzając projektem lub zespołem. Wykorzystując aplikacje...
Do dobrego skutecznego zarządzania jakością, kadrze zarządzającej potrzebne są przede wszystkim informacje. Informacje muszą być rzetelne, aktualne i przede wszystkim prawdziwe. Zarządzanie przez jakość ma na celu udoskonalanie produktów i/lub usług - stwarzanie i ochrona ich jakości, tak aby...