Etap analizy biznesowej jest jednym z kluczowych momentów w projekcie informatycznym. Jakość analizy i uzyskanych za jej pomocą produktów w znacznym stopniu determinuje jakość kolejnych etapów realizacji systemu. Niniejszy artykuł przedstawia podstawowe elementy dobrego procesu analizy. Dowiesz się: Jakie czynniki wchodzą...
Początki jednej z podstawowych metod Zarządzania Przedsięwzięciami – metody ścieżki krytycznej (CPM - Critical Path Method) sięgają połowy lat 50-tych XX stulecia. W amerykańskim koncernie chemicznym Du Pont próbowano wówczas ujarzmić skomplikowane remonty instalacji w fabrykach koncernu. Wydzielony do...
Dekoder oczekiwań klienta na parametry produktu czy usługi - narzędzie CTQ (Critical-To-Quality), czyli jak podać dobrą kawę? Jak podać dobrą kawę? Każdy podręcznik marketingu wbija do głowy czytelnikowi, że sukces na rynku zapewnia produkt czy usługa odpowiadająca potrzebom i oczekiwaniom klienta. Nie ma...
NHS (National Health Service) Wielkiej Brytani jest to największy publiczny system opieki zdrowotnej. Został utworzony w 1948 roku. Obecnie składa się z czterech niezależnych od siebie systemów:     National Health Service (England),     NHS Wales,     Health and Social Care in Northern...
Wstęp W artykule omówiono zadania kierownika projektu oraz aplikacje komputerowe opracowane przez P2ware Sp. z o. o., które ułatwiają planowanie i kontrolowanie przez kierownika projektu lub kierownika zespołu czynności, które on sam musi wykonać zarządzając projektem lub zespołem. Wykorzystując aplikacje...
Istnieje stwierdzenie, które mówi, że Klient, który nie składa nam reklamacji, zaczyna współpracować z naszą konkurencją. Czasami możemy usłyszeć także, że nie ilość reklamacji przesądza o odejściu Klienta, ale jakość ich załatwienia. W jednym i w drugim przypadku dotykamy...
Łańcuch Krytyczny jest metodą, która w ostatnich latach zyskuje na uwadze zarówno firm zajmujących się projektami, jak i kierowników projektów. Metoda – wg swoich założeń – pozwala na znaczne skrócenie czasu trwania projektów, a jej zalety zyskują na znaczeniu w pełni...
Zapewne każdy, kto zetknął się z jakąkolwiek metodyką zarządzania projektami zna cztery podstawowe ograniczenia każdego projektu: czas budżet, zakres i jakość. Gdzieniegdzie w literaturze obok jakości występują jeszcze zasoby, jednak moim zdaniem przekładają się one w ten czy inny...
By Bart Jutte. This article is published thanks to www.projectsmart.co.uk. The benefits of risk management in projects are huge. You can gain a lot of money if you deal with uncertain project events in a proactive manner. The result will be...
Na temat audytów można znaleźć sporo publikacji oraz literatury. Audyty nas niemalże otaczają. Są wszędzie, w każdej firmie, w każdym przedsiębiorstwie. Spotykamy się z audytami finansowymi, energetycznymi, ekologicznymi, jakościowymi, personalnymi, audytami procesów, produktów itd.  Niektórzy z nas je lubią...