Jesteś Pi-eMem ważnego projektu. Wraz z zespołem przygotowałeś szczegółowy harmonogram, spędziliście nad nim dużo czasu, od WBS’a, poprzez diagram sieciowy, do budżetowania każdej paczki zadań. Stworzyłeś również rejestr osiągnięć (tak zwanych deliverables), która uzupełnia Twoją kartę projektu. Jesteś świetnie...
Celem stosowania wykresów spalania jest dostarczanie Zespołowi Scrum'owemu (Scrum Team) aktualnych informacji na temat ilości pracy, jaka pozostała do wykonania przed końcem sprintu. Głównym beneficjentem tworzenia i aktualizowania wykresu spalania jest Zespół Deweloperski (Development Team), który dzięki wizualizacji postępów...
Autor: Karolina Zmitrowicz Zgodnie z normą ISO 9001:2000 organizacja powinna sprawować nadzór nad wyrobem niezgodnym. W IT takim wyrobem jest system informatyczny i inne produkty procesu produkcji oprogramowania. Niniejszy artykuł opisuje podstawowe narzędzia i techniki wspierające identyfikację oraz zarządzanie produktem...

Six sigma część 4

VOC ? przykład. A przy okazji narzędzie SIPOC ? klient nie jest piątym kołem u wozu. Pierwszym krokiem przygotowania systemu VOC jest precyzyjne zidentyfikowanie roli jaką klient spełnia w projekcie. Takie informacje dostarcza diagram SIPOC. Mówi on w którym miejscu...
Problemy rozwiązujemy wszyscy - nie tylko kierownicy, managerowie i pracownicy działów jakości. Skoro w takim razie spotykamy się z nimi tak często to czy zdajemy sobie sprawię jak z nimi sobie radzimy i jak efektywnie je eliminować? Większość pewnie powiedziałaby,...
Każdego dnia coś planujemy. Budowa, remont, wakacje, zakupy, wszystko to wymaga planowania. Próbujemy przewidywać przyszłość, a w szczególności jej krytyczne aspekty (pozytywne i negatywne), tworzymy sekwencje czynności, które pomogą nam w tym, aby przyszłość była zgodna z naszymi oczekiwaniami....
WPROWADZENIE Narzędzia takie jak Oracle Primavera, ASTA Power Project oraz Microsoft Project posiadają dominującą pozycję wsród firm z branży budowlanej, które wykorzystują je do konstruowania harmonogramów. Rozwiązania te dostarczają funkcjonalności umożliwiające budowę listy zadań, powiązanych w logiczną całość od rozpoczęcia...
Przeczytaj pierwszą część artykułu. Inżynieria wymagań Wraz z rozwojem systemów komputerowych i wzrastającą liczbą realizowanych projektów informatycznych zaczęto wyodrębniać w tych projektach wszelkie działania związane z pozyskiwaniem, dokumentowaniem, analizą i zarządzaniem wymaganiami w ramach cyklu życia systemu informatycznego. Można stwierdzić, iż...
Zanim rozpocznie się planowanie projektu, należy podjąć decyzję dotyczącą formuły realizacyjnej projektu. Metodyka PRINCE2 określa proces PP5, gdzie podczas Przygotowania Projektu powinna zostać okreslona jego formuła realizacyjna. Przykładowo, rozwiązaniem może być: zakup gotowego produktu wykonanie własnymi zasobami  zlecenie jednemu lub kilku dostawcom rozwój istniejącego rozwiązania wspólne przedsięwzięcie...
MS Project jako narzędzie do zarządzania projektami Lekcja 2. Wpisywanie zadań tworzących projekt, informacji o nich i łączenie ich w logiczną sieć. Aby rozpocząć tworzenie wykresu Gantta, musimy wiedzieć już co nieco o zadaniach składających się na nasz projekt. Zakładając, że...