Autor: Karolina Zmitrowicz Zgodnie z normą ISO 9001:2000 organizacja powinna sprawować nadzór nad wyrobem niezgodnym. W IT takim wyrobem jest system informatyczny i inne produkty procesu produkcji oprogramowania. Niniejszy artykuł opisuje podstawowe narzędzia i techniki wspierające identyfikację oraz zarządzanie produktem...
Autorem artykułu jest Tymoteusz Radlak. „Jeśli nie ustalisz dobrze wymagań, nie ma znaczenia jak dobrze zrobisz cokolwiek innego1” (Wiegers 2004) i choć etap zbierania wymagań opisują wszystkie najważniejsze metodyki projektowe sprawia on wciąż wiele problemów. Frederick Brooks w szeroko komentowanej książce...
Dekoder oczekiwań klienta na parametry produktu czy usługi - narzędzie CTQ (Critical-To-Quality), czyli jak podać dobrą kawę? Jak podać dobrą kawę? Każdy podręcznik marketingu wbija do głowy czytelnikowi, że sukces na rynku zapewnia produkt czy usługa odpowiadająca potrzebom i oczekiwaniom klienta. Nie ma...
Spis treści: Wprowadzenie do inżynierii wymagań Definicja wymagania Rola wymagań w projekcie Klasyfikacja wymagań Inżynieria wymagań Opracowywanie wymagań Pozyskiwanie Analiza Specyfikacja i dokumentacja Walidacja Zarządzanie wymaganiami Dobre praktyki inżynierii wymagań Dlaczego warto stosować inżynierię wymagań Bibliografia Wprowadzenie do inżynierii wymagań Na świecie prowadzi się obecnie niezliczoną ilość projektów informatycznych, projektów o bardzo zróżnicowanej skali, których...
W sytuacji kiedy plan został już nakreślony i jest w trakcie realizacji, przed jego końcowym etapem należy przyjrzeć się z „bliska”, czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Innymi słowy należy walidować kluczowe elementy procesu i produktu. Ten proces nazywa się...
Żaden projekt nie działa w próżni. Kontekst projektu – inaczej środowisko projektu – to nic innego jak czynniki zewnętrzne wpływające na projekt, takie jak: Kulturowe Polityczne Ekonomiczne Organizacyjne Ekologiczne Socjalne Psychologiczne Technologiczne Estetyczne Im większy i bardziej złożony jest projekt, tym szerszy kontekst. Dokładny opis kontekstu pozwala na lepsze planowanie,...
Wstęp Poniższy tekst powstał na bazie moich osobistych doświadczeń zdobytych w ramach wieloletniej praktyki przy realizacji projektów budowlanych. Przedstawiam w nim moje własne spostrzeżenia z praktyki stosowanej w projektach budowlanych oraz wysuwam moje hipotezy co do sposobów właściwego postępowania. Mam...
Raport 8D, a w nim punkt D7 – badanie skuteczności i efektywności wdrożonych działań korygujących i/lub zapobiegawczych. Ten sam punkt i jego przeznaczenie w QRQC. Podobnie jest w FMEA, gdzie po wdrożeniu działań szacujemy ich skuteczność poprzez ocenę „występowalności”...
Łańcuch Krytyczny jest metodą, która w ostatnich latach zyskuje na uwadze zarówno firm zajmujących się projektami, jak i kierowników projektów. Metoda – wg swoich założeń – pozwala na znaczne skrócenie czasu trwania projektów, a jej zalety zyskują na znaczeniu w pełni...
Nie często mam przyjemność przygotowywać recenzję książki napisanej przez kogoś, kogo znam, cenię i od kogo wiele się nauczyłam. Dzisiaj mam taką właśnie wyjątkową okazję – przedstawiam Wam książkę Zarządzanie projektami krok po kroku napisaną przez Mariusza Kapustę, eksperta zarządzania projektami i...