Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne

Rozmawiając ostatnio z kilkoma osobami na temat Lean Startup zaczęło mi brakować jasnej definicji czym jest  Lean Startup. Zaczynając z kimś rozmowę na ten temat dobrze jest podać jeżeli nie definicję to chociaż krótkie "zdanie w windzie", które szybko...
Podobnie jak każdą inną dziedziną działalności, także zarządzanie projektami można realizować według rozwiązań tradycyjnych, które ograniczają się do konkretnego projektu i budowane są wyłącznie na jego potrzeby. Można też zarządzać projektami wykorzystując controlling. Czyli rozwijając system zarządzania przedsiębiorstwem o moduł dostosowany do podejmowania zadań zaliczanych do...
Większość koncepcji zarządzania można odnieść do trzech głównych sposobów myślenia o zarządzaniu. Poszczególne sposoby koncentrują się na różnych ogniwach w łańcuchu funkcjonowania organizacji. Podstawowe style w zarządzaniu: ZARZĄDZANIE ZORIENTOWANE NA ZASOBY nazywaneZarządzaniem przez Wyjątki (MBE) ZARZĄDZANIE ZORIENTOWANE NA PROCESY nazywaneZarządzaniem przez Procedury (MBP) ZARZĄDZANIE ZORIENTOWANE NA REZULTATY (ROM) nazywaneZarządzaniem przez Cele (MBO)   Style zarządzania a etapy...
Celem działań poprzedzających wdrożenie innowacji, oprócz pozyskania technologii, powinno być także przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia. To, w jakim stopniu przedsiębiorstwo przygotuje się do tego procesu, bezpośrednio wpływa na czas, w jakim firma uzyska pierwsze wymierne korzyści finansowe z wdrożenia....
Jakie powinno być umiejscowienie Biura Projektów w strukturze przedsiębiorstwa? Oraz charakterystyka zagadnienia controlingu i nadzoru w kontekście funkcjonowania Biura Projektów. Biuro Projektów jest komórka organizacyjną systemowo angażowaną w proces zatwierdzania, realizacji oraz rozliczania projektów. Z punktu widzenia rachunkowości zarządczej jest...
Spis treści Wstęp Kultura organizacyjna Zarządzanie projektami Kultura organizacyjna sprzyjająca zarządzaniu projektami Dążenie do kultury zarządzania projektami Wnioski Bibliografia Wstęp W niniejszej pracy starałem się pokazać iż kultura w organizacji ma kluczowy wpływ na powodzenie zastosowania w niej zarządzania projektami. Ten sposób zarządzania organizacjami wymaga od pracowników, którzy...
Żaden projekt nie działa w próżni. Kontekst projektu – inaczej środowisko projektu – to nic innego jak czynniki zewnętrzne wpływające na projekt, takie jak: Kulturowe Polityczne Ekonomiczne Organizacyjne Ekologiczne Socjalne Psychologiczne Technologiczne Estetyczne Im większy i bardziej złożony jest projekt, tym szerszy kontekst. Dokładny opis kontekstu pozwala na lepsze planowanie,...
Skuteczny system controllingu projektów w organizacji klienta musi realizować takie same cele, które są stawiane przed każdym systemem controllingu. Kierownicy projektów potrafią zarządzać produkcją produktów projektu tym lepiej, im jaśniej są zdefiniowane reguły decydowania o produktach. Controllerzy potrafią dostarczać...
Choć wydawać by się mogło, że stanowisko kierownika projektu oznacza to samo niezależnie od organizacji, jednak tak nie jest. Różne modele funkcjonowania narzucają różne podejście do prowadzenia projektu i powodują, że rola kierownika może być zupełnie nieznacząca, jak i...
Harvard Business Review co miesiąc publikuje artykuły z dziedziny zarządzania. Najbardziej wartościowe z tych artykułów, są dodatkowo wydawane w postaci książek. Jedną z takich książek jest HBR'S 10 Must Reads: The Essentials (Copyright 2011 Harvard Business School Publishing Corporation)....