Podnoszenie własnych kwalifikacji jest domeną ludzi chcących osiągnąć sukces i zdających sobie sprawę z faktu jak bardzo ważny jest rozwój osobisty. Studia podyplomowe, kursy, szkolenia, certyfikaty – to niektóre z możliwości bycia bardziej atrakcyjnym na rynku pracy. Ja ostatnio zdecydowałem się na podejście do egzaminu na certyfikat IPMA level D, który zakończył się dla mnie sukcesem.

Certyfikat IPMA level D – co to w ogóle jest i komu jest potrzebny?

International Project Management Association przewiduje 4-stopniową certyfikację project managera, począwszy  od poziomu D (Certified Project Management Associate) do poziomu A (Certified Projects Director). Podstawą dla wszystkich szczebli certyfikacji jest publikacja ICB 3.0 (IPMA Competence Baseline), w Polsce bardziej znana jako wersja narodowa ICB 3.0 – Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA NCB 3.0 (National Competence Baseline). W tej obszernej publikacji można znaleźć oficjalne definicje kompetencji wymaganych przez IPMA, które dzielą się na 3 obszary:

 • techniczne,
 • behawioralne,
 • kontekstowe.

Oprócz dokładnego opisu 46 kompetencji, kandydat może zapoznać się z głównymi pojęciami dotyczącymi zarządzania projektami oraz zapoznać się z samym procesem certyfikacji.

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin i uzyskały certyfikat na poziomie D, posiadają wiedzę z zarządzania projektami we wszystkich elementach kompetencji i są w stanie ją stosować w przedsięwzięciach o dowolnej złożoności. Osoby te mogą znaleźć pracę na stanowisku asystenta project managera, co jest pierwszym krokiem do kariery kierownika projektu.

Egzamin – jak przebiega, ile kosztuje, jak się zapisać, gdzie i kiedy jest organizowany?

Egzamin certyfikacyjny na poziom D odbywa się we wszystkich miastach wojewódzkich, w których działa regionalna grupa IPMA. Listę miast i terminy egzaminów można znaleźć na stronie internetowej IPMA w zakładce Certyfikacja. Jeśli ktoś jest zainteresowany certyfikacją to polecam śledzić kalendarz wydarzeń na bieżąco.

Aby uzyskać certyfikat IPMA level D od kandydata nie jest wymagane doświadczenie w zarządzaniu projektami, aczkolwiek jak wszędzie, jest ono mile widziane. Wymogiem koniecznym jest natomiast posiadanie wiedzy o zarządzaniu projektami we wszystkich kompetencjach.

Kandydat, który posiada wymaganą wiedzę i jest już zdecydowany do podejścia do egzaminu, musi wypełnić następujące dokumenty:

 • zgłoszenie udziału,
 • arkusz samooceny,
 • CV,
 • pisemne zobowiązanie do przestrzegania  zasad Kodeksu Etycznego Kierownika Projektów (IPMA Polska).

Na początku należy je przesłać mailem, a po otrzymaniu potwierdzania wysłać podpisane oryginały do Biura Certyfikacji IPMA Polska z siedzibą w Warszawie. Pozostaje jeszcze tylko zapłacić 1.230 zł (cena zawiera podatek VAT) i czekać na egzamin.

Sam egzamin trwa 180 minut i ma formę pisemną. Do zdobycia możliwych jest 120 punktów, jednak by uzyskać wynik pozytywny z egzaminu wystarczy tylko 60,5 punktu. Jak podaje Biuro Certyfikacji zdawalność egzaminu oscyluje w granicach 80%.

Arkusz egzaminacyjny składa się z 12 rozdziałów, które weryfikują wiedzę kandydata w następujący sposób:

 • pytania zamknięte (testy wielokrotnego i jednokrotnego wyboru),
 • pytania otwarte (tekst, tabela, rysunek),
 • zadania otwarte (opracowanie wybranych elementów definicji projektu),
 • zadania obliczeniowe (opracowanie planu w wybranym obszarze zarządzania projektem).

Największą uwagę egzamin skupia na kompetencjach technicznych, które stanowią aż 75 % wszystkich, możliwych do zdobycia punktów. Kompetencje behawioralne i kontekstowe stanowią po 12,5 % możliwych do zdobycia punktów.

Egzamin prowadzą doświadczeni asesorzy, którzy swoją wiedzę z zarządzania projektami nie raz wykorzystali w praktyce. Mój egzamin przebiegł w bardzo miłej atmosferze, pomimo szalejącego wiatru i deszczu za oknami.

Nauka do egzaminu – na co szczególnie zwrócić uwagę?

W związku z tym, że tematyka zarządzania projektami jest mi bliska postanowiłem przygotować się sam. Jednak jeśli ktoś zaczyna swoją przygodę z project management proponuję skorzystać z pomocy fachowców i zapisać się na szkolenie, gdzie doświadczeni wykładowcy odpowiednio przygotują do zdania egzaminu.  Egzamin certyfikacyjny na poziom D wymaga od kandydata WIEDZY z zakresu zarządzania projektami (szeroko rozumianej) oraz z zakresu kompetencji IPMA.

Przystępując do nauki do egzaminu warto wypisać sobie definicje wszystkich kompetencji i każdego dnia do nich wracać. Kompetencje IPMA należy znać tak dobrze, że w przypadku obudzenia kandydata w środku nocy, powinien on wyrecytować je bez najmniejszego zająknięcia. Są one bowiem podstawą do oceny egzaminu. Kolejnym ważnym elementem podczas przygotowań do egzaminu jest zrobienie wielu zadań i case study obejmujących swoim zakresem wszystkie niezbędne umiejętności i kompetencje.

Biuro Certyfikacji IPMA radzi

Pani Anita Duchna z Biura Certyfikacji IPMA Polska wszystkim kandydatom przystępującym do egzaminu radzi:

 • Znając zakres egzaminu, stosowane techniki oceny wiedzy oraz zasady oceny ustal strategię zdawania egzaminu, biorąc pod uwagę poziom punktów konieczny do zaliczenia, swoje mocne strony i czas potrzebny na rozwiązanie.
 • Przygotuj się nie tylko merytorycznie ale i organizacyjnie – weź ołówek, gumkę, linijkę, kalkulator (utwórz rezerwę na ryzyko!).
 • Stosuj terminologię, metody, techniki i narzędzia zalecane przez NCB 3.0 oraz tzw. „najlepsze praktyki”. Jeśli nie jest to jednoznaczne, wskaż źródła z których korzystasz w swoim rozwiązaniu, najlepiej uzasadnij ich użycie w danym przypadku.
 • Komentuj wyniki, przedstaw wnioski i zalecenia.
 • Dla zaoszczędzenia czasu część swoich rozwiązań przedstaw wprost na wykresach i tabelach, które stanowią dane wejściowe. Korzystaj ponadto z podkładów (siatki, tabele, …) zamieszczonych w zestawie egzaminacyjnym.
 • Nie pisz esejów! Stosuj raczej równoważniki zdań, wyróżniki, tabele, rysunki.
 • Jeśli chcesz aby Twój komunikat dotarł do asesora, zadbaj o czytelność przekazu – pisz i rysuj starannie.
 • Kontroluj postęp prac i upływ czasu.
 • A przede wszystkim nie należy się denerwować. Jak wiadomo stres nasz wróg :)

Wyniki

Po dwóch tygodniach od egzaminu na skrzynce mailowej osoby przystępującej do egzaminu pojawia się oficjalny mail z wynikiem egzaminu. Osoby, które zdobyły wymaganą do zdania ilość punktów otrzymają na podany w formularzu adres korespondencyjny imienny certyfikat w języku polskim i angielskim oraz pins (przp. red. mały znaczek przypinany zazwyczaj do klapy marynarki) potwierdzający posiadany przez siebie stopień certyfikacji

Osobom, które zastanawiały się nad podejściem do egzaminu, radzę nie zwlekać, tylko zebrać się w sobie i zdać egzamin. Natomiast tym, którzy się nad tym jeszcze nie zastanawiali, radzę nad tym pomyśleć, ponieważ naprawdę warto podnosić swoje kompetencje.

Powodzenia :)

PODZIEL SIĘ
Jakub Szczepkowski
Absolwent automatyki i robotyki na Politechnice Gdańskiej, stypendysta Blekinge Institute of Technology oraz absolwent podyplomowych studiów z Project Management na SGH w Warszawie. Laureat ogólnopolskich konkursów Young Project Management Program 2012 oraz Project Master 2013 w kategorii "Najlepsza praca podyplomowa". Posiada certyfikat PRINCE2 Practitioner, IPMA level D oraz ITIL Foundation. Aktywny działacz studencki. Na swoim koncie ma organizację kilkunastu dużych projektów studenckich. Instruktor żeglarstwa, pasjonat podróży oraz I tenor w Chórze Akademickim UMK w Toruniu.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ