Do tej pory zarządzanie zmianą opierało się głównie na aspektach miękkich tj.:

 • kulturze organizacyjnej;
 • motywacji;
 • komunikacji.

Jest to podejście bardzo ważne w zarządzaniu zmianą, jednakże niewystarczające jako kryterium oceny projektów.  Aby projekt zakończył się sukcesem należy uwzględnić twarde aspekty zarządzania zmianą, aspekty które da się policzyć.

Boston Consulting Group (BCG) przeanalizował około 300 projektów, znalazł powiązania pomiędzy nimi i wyciągnął wnioski z tej analizy. Na jej podstawie powstała metoda DICE, która umożliwia ocenę powodzenia projektu jeszcze przed jego „startem”. Uwzględnia ona 4 twarde i wymierne aspekty. Akronim DICE oznacza:

 • Duration (D) – całkowity czas trwania krótszego projektu lub długość okresów pomiędzy kamieniami milowymi dłuższego projektu;
 • Integrity (I) – zdolność organizacji do zakończenia projektu zgodnie z wyznaczonym terminem. Oznacza odpowiedni dobór członków zespołu, który zrealizuje dany projekt na czas.
 • Commitment (C) – zaangażowanie. Ten aspekt podzielony jest na dwa pod-aspekty:
  • C1 – realne poparcie i zaangażowanie w projekt menedżerów wyższego szczebla;
  • C2 – realne poparcie i zaangażowanie w projekt pracowników, których dotyczy zmiana.
 • Effort (E) – wysiłek (dodatkowa ilość pracy), który będzie niezbędny do realizacji projektu.

Każdy z aspektów ocenia się w skali od 1 do 4, gdzie 1 oznacza, że dany aspekt przyczynia się w największym stopniu do zakończenia projektu sukcesem, a z kolei 4 do zakończenia projektu porażką.

Po ocenie każdego aspektu oblicza się wskaźnik DICE według formuły:

Wskaźnik DICE = D + (2 x I) + (2 x C1) + C2 + E

WYGRANA
projekt z dużym prawdopodobieństwiem
sukcesu
ZNAK ZAPYTANIA
szanse powodzenia
projektu są trudne do przewidzenia
WPADKA 
projekt z bardzo niskim prawdopodobieństwem
sukcesu
7 – 13,9 pkt.  

14 – 16.9 pkt.
większość projektów

 

17 – 18,9 pkt.

19 – 28 pkt.
– realizacja projektu
zakończy się
najpewniej porażką

 

Dzięki tej metodzie organizacja jest w stanie obliczyć stopień prawdopodobieństwa sukcesu projektu lub inicjatywy projektowej, w wyniku ilościowej analizy 4 twardych aspektów zarządzania zmianą, które tworzą DICE Framework.

Czy ta metoda jest przydatna? Uważam, że tak. Wiele organizacji przydziela różnego rodzaju zasoby do projektów, które w ogóle nie powinny się rozpocząć. Metoda ta umożliwia zaoszczędzenie czasu i kosztów dzięki selekcji projektów na projekty „WYGRANE” i projekty „WPADKA”. No bo po co alokować zasoby do projektów, które i tak zakończą się prawdopodobnie porażką. Zasoby te można przeznaczyć na inne projekty, o wysokim stopniu sukcesu. Będą one wykonywane szybciej i efektywniej.

 

PODZIEL SIĘ
Redakcja 4PM.pl
Misją 4PM.pl jest pomaganie Project Managerom w ich codziennej pracy poprzez dostarczanie informacji i wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ