Zarządzanie projektami to dziedzina, w której ważne są różne kompetencje. Potrzebna jest nie tylko konkretna wiedza z dziedziny, w której prowadzimy projekty, ale także miękkie kompetencje. To, które z nich są ważniejsze zależy bardzo często od firmy, natury projektu, stawianych oczekiwań wobec roli Project Managera i wielu innych. Są tacy, którzy uważają że miękkie umiejętności grają zdecydowanie większą rolę. I właśnie na miękkich kompetencjach będzie ten artykuł.

Project Management – Skills for life

Komunikacja, umiejętności negocjacyjne, przywództwo – to i wiele innych aspektów liczy się w zarządzaniu projektami. Bez względu na wiek i to czym się zajmujemy kompetencje te są ważne dla każdego przez cały czas. Od najmłodszych lat jesteśmy otoczeni innymi ludźmi, i czy tego chcemy czy nie musimy z nimi współpracować. Stąd też program, który uruchomiło PMI Educational Foundation (PMIEF, www.pmief.org) pod nazwą Project Management Skills for Life (tłum.: Zarządzanie Projektami umiejętności życia).

Projekty towarzyszą nam od najmłodszych lat dlatego warto pielęgnować i rozwijać cechy, które pozwalają nam na efektywną pracę w grupie, zarządzanie zespołem, odpowiednie przypisywanie zadań względem posiadanych przez zespół talentów i umiejętności. Mając to na uwadze gdański oddział PMI Poland Chapter od kilku lat uczy dzieci jak zarządzać projektami m.in. w trakcie obozów English Camp.

Do tej pory odbyło się 21 edycji obozu, którego organizatorem jest PMI Gdańsk Branch. W trakcie dwóch tygodni dzieci w wieku 9-13 lat wychowujące się w domach dziecka i rodzinach w trudnej sytuacji uczestniczą w obozie językowym, podczas którego poza nauką języka angielskiego mają szereg innych zajęć, które rozwijają ich pasje, talenty oraz wiedzę o świecie. Kluczowym elementem obozu są zajęcia z zarządzania projektami oraz realizacja krótkiego projektu, którego tematyka ściśle łączy się z motywem przewodnim obozu.

Dzieci podzielone na kilka mniejszych zespołów codziennie przez dwa tygodnie mają w ciągu dnia czas na realizowanie projektu. Część czasu to samodzielna praca w zespole, a przy niektórych elementach dzieciom pomagają wolontariusze. Projekty zaczynają się zawsze od ogólnych zajęć podczas których dzieci poznają podstawowe pojęcia związane z metodyką, potem podzielone na grupy  pod okiem prowadzącego zajęcia zaczynają planowanie.

English Summer Camp 2017

Podczas minionej edycji po raz kolejny miałam przyjemność prowadzić zajęcia z dziećmi z zarządzania projektami. Tym razem motywem przewodnim obozu był taniec, a co za tym idzie projekty były z nim związane. Celem 5 drużyn było po pierwsze przygotowanie układu choreograficznego do wybranej muzyki, a po drugie przygotowanie plakatu lub albumu o tańcu. Wyznaczone cele specjalnie były bardzo ogólne, bo jako organizatorzy nie chcieliśmy aby dzieci się ograniczały. Patrząc na doświadczenia z poprzednich edycji wiemy jak kreatywne są dzieci i nie raz potrafiły nas zaskoczyć swoim podejściem do tematu. I tak już podczas planowania zespoły zaczęły kombinować z układami, część zespołów zdecydowała się od razu na  połączenie kilku stylów tańca i własne miksy muzyczne. Inne zespoły chciały przedstawić swoją interpretację do ulubionej piosenki.

W trakcie obozu zadbaliśmy również o to by niektóre zajęcia prowadzone były przez profesjonalnych tancerzy. Udało się nam nawiązać współpracę z klubem SoSalsa. Tancerze, którzy na co dzień uczą w tej szkole przyjechali do Szarloty k. Kościerzyny by poprowadzić zajęcia z dzieciakami. Była to także okazja dla dzieci aby podpytać o swoje układy, poradzić się instruktorów i pod okiem profesjonalistów przećwiczyć swoje układy. Krótki instruktaż i wsparcie na zakończenie obozu dał dzieciom także Maciej „Gleba” Florek, zwycięzca 1.edycji You Can Dance. Dzieci pracowały zwinnie, każdy członek zespołu miał swój udział w realizowanym projekcie. Nawet Ci, którzy tańca ‘nie czuli’ mieli swój udział w każdym pokazie. Ponadto powstały kolorowe plakaty o tańcu, jego historii i stylach. Cel osiągnięty, sukces pełny zwieńczony uroczystą ceremonią zamknięcia, podczas której zespoły pokazały efekt swojej dwutygodniowej pracy.

Projekt szedł tak dobrze, że udało się także wybiec poza stawiane oczekiwania i dzieci pod okiem zespołu NOX przygotowały w podziękowaniu dla sponsorów, partnerów i organizatorów inicjatywy piosenkę ‘Can’t stop the feeling’, którą wspólnie zaśpiewały i zatańczyły. Pojawił się nawet transparent, a cała aranżacja wzruszyła zaproszonych gości. W trakcie fazy zamknięcia projektu ważne jest też świętowanie i tego elementu projektu również nie ominęliśmy. Dzieci otrzymały podziękowania, pamiątkowe certyfikaty oraz drobne upominki, a wszyscy którzy przyczynili się do pomocy dzieciom również zostali wyróżnieni.

Jak uczyć?

Uczenie dzieci zarządzania projektami jest z jednej strony dość łatwe, nie licząc panowania nad grupą, z drugiej jednak wymaga od nas trochę innego podejścia niż do uczenia dorosłych. Miałam okazję po raz szósty dla English Camp prowadzić z dziećmi warsztat z zarządzania projektami. Za każdym razem staram się go odrobinę zmienić, zrobić coś inaczej, tak by zajęcia były dla dzieci ciekawym doświadczeniem, ale też by faktycznie zrozumiały na czym polega realizacja i prowadzenie projektów.

Zajęcia zawsze opieram raczej na krótkich zabawach i prezentacji ról, faz projektów i podstawowych pojęć. Wcześniej jednak było to głównie w oparciu o powerpoint’ową prezentację. W ubiegłym roku skupiłam się raczej na narysowanych materiałach, a ostatnie zajęcia były głównie oparte o zabawy. Gry przygotowane są tak by po pierwsze dzieci mogły się nieco poznać – zajęcia są pierwszymi podczas obozu, a uczestnicy obozu jeszcze się dobrze nie znają. Po drugie chodzi o to by zobaczyły, że bez pracy zespołowej nie są w stanie same wiele osiągnąć. Po trzecie by zrozumiały, że pewne rzeczy należy robić w odpowiedniej sekwencji. Po każdej zabawie, krótko wspólnie omawialiśmy co udało się zrobić, a co nie. Wyciągaliśmy podsumowanie z każdego sukcesu czy problemu, który pojawił się w zespole.

To jakie dobierzemy gry jest dość istotne, trzeba pamiętać aby założony cel został zrealizowany. Często są to proste zabawy, czasami nawet takie które wykorzystuje na warsztatach z dorosłymi. Najważniejsze dla prowadzącego to odpowiednie zakomunikowanie celu zadania i instrukcji. I tak, w tej edycji dzieci miały m.in. za zadanie ułożenie psa z tangramu. Tangram to chińska łamigłówka, która ma 7 elementów (5 trójkątów, kwadrat i równoległobok), które powstają z rozcięcia kartki w kształcie kwadratu. Z tych samych elementów można ułożyć wiele różnych figur. Ja, tangram wykorzystałam dzieląc dzieci na kilka zespołów. Każdy zespół musiał wyłonić spośród siebie jednego kierownika i tylko im komunikowałam co mają zrobić. Kierownicy przekazywali instrukcje swoim zespołom.  Wspólnie ustaliliśmy że wszystkie zespoły będą tworzyć psa z otrzymanych elementów. Każdy kierownik mógł również skorzystać ze ściągi, jaka był narysowany pies, ale tylko oni mogli go widzieć. Głównym celem było przede wszystkim pokazanie jak ważna jest precyzyjna komunikacja i podzielenie obowiązków. Ćwiczenie pokazało, że dzieci które współpracowały razem i obmyślały koncepcję i rozwiązania szybciej ukończyły zadanie. Zdarzyła się grupa, w której sam kierownik próbował wszystko zrobić bez pomocy innych, jednak to wcale nie spowodowało, że zadanie skończyli szybciej niż inni, a do tego reszta grupy czuła się niepotrzebna. Wnioski, które dzieci wysnuły pokazały im, że więcej są w stanie osiągnąć w zespole.

Sukces kolejnej zabawy zdecydowanie zależał od zaangażowania wszystkich. Dzieci podzielone zostały na dwa zespoły. Każdy zespół miał swojego kierownika, którego obowiązkiem było przedstawienie planowanego wyniku, podanie osiągniętego wyniku a także zgłoszenie gotowości zespołu do realizacji zadania. Gra polegała na tym by w ciągu dwóch minut przekazać sobie jak największą ilość piłek, 1 punkt to 1 piłka która przeszła przez obie ręce każdej osoby w zespole. Utrudnieniem było to, że piłki nie można było podać osobie bezpośrednio stojącej po prawej lub lewej stronie. Zespoły miały najpierw 2 minuty na zaplanowanie pracy, potem 2 minuty na realizację, a potem 1 minutę na podsumowanie. Wszystkie te czynności odbyły się trzy razy. Jako prowadząca byłam odpowiedzialna za pilnowanie czasu i zapisywanie planowanych wyników i wyników zrealizowanych. Ćwiczenie to często realizuję w trakcie warsztatów o Scrumie. Pokazuje ono kilka rzeczy, m.in. to jak ważny jest czas poświęcany na podsumowanie każdej iteracji i czas poświęcony na planowanie. Z każdą rundą różnica między planowaną ilością zdobytych punktów a tych zrealizowanych jest coraz mniejsza, często im więcej powtórzeń tym większa ilość zdobytych punktów w stosunku do planu. Dzieci same zauważyły jak ważne było także to by każdy był równo zaangażowany, po każdym etapie zmieniały swoje ustawienie, robiły nawet symulacje by sprawdzić komu i jak łatwiej się podaje. Te i inne obserwacje omówiliśmy po zrealizowanym ćwiczeniu.

Zabaw, które angażują i uczą jest mnóstwo, jeśli prowadzimy zajęcia wystarczy że znajdziemy coś w sieci, albo wykorzystamy jakąś znaną już grę i jej zasady dostosujemy do naszych potrzeb i celu, jaki sobie stawiamy. Nie potrzeba wiele materiałów by wytłumaczyć dzieciom na czym polega zarządzanie projektami i jak jego aspekty są w projekcie najważniejsze.

 

English Summer/ Winter Camp to charytatywny program edukacyjno-wychowawczy, organizowany dwa razy w roku z inicjatywy gdańskiego oddziału Project Management Institute (PMI). Pierwsza letnia edycja tej inicjatywy odbyła się w 2004 roku, w 2010 roku dołączono do niej także edycję zimową. Jednorazowo grupa 30-35 dzieci w wieku 9-14 lat, pochodząca z terenu województwa pomorskiego, ma szansę na wzięcie udziału w obozie.

Głównym celem programu jest umożliwienie dzieciom wychowującym się w domach dziecka, rodzinach zastępczych oraz w rodzinach o niskim statusie materialnym uczestnictwa w zajęciach języka angielskiego. Dodatkowo, oprócz w codziennych 3-godzinnych lekcjach języka prowadzonych przez wykwalifikowanych lektorów, uczestnicy obozu biorą udział w licznych warsztatach, grach i aktywnościach prowadzonych przez wolontariuszy. Celem zajęć jest wzmocnienie samooceny dzieci, zwiększenie ich zdolności do radzenia sobie ze stresem oraz zmniejszenie poziomu towarzyszącego im napięcia i często agresji. Każdy obóz ma swój temat przewodni zgodnie z którym dzieci przygotowują swój autorski projekt. Ponadto dzieci biorą udział w zajęciach dotyczących zarządzania projektami, które dostosowane są do ich wieku.

Project Management Institue Poland Chapter (PMI PC) jest Stowarzyszeniem zrzeszającym praktyków i pasjonatów zarządzania projektami. Misją PMI PC jest rozwijanie centrum najlepszych praktyk zarządzania projektami dzięki podejmowaniu wielu regionalnych i krajowych inicjatyw i szerzeniu świadomości w tym obszarze.

Promujemy wysokie standardy zarządzania projektami, wspieramy budowanie bazy wiedzy oraz kontaktów w środowisku kierowników projektów, programów i portfolio, a także angażujemy się w wiele inicjatyw CSR, gdzie siłami Wolontariuszy upowszechniamy wiedzę o zarządzaniu projektami lub dostarczamy innych potrzebnych otoczeniu wartości i aktywności.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ