Pytania behawioralne to rodzaj pytań, które mogą nas zaskoczyć w trakcie wywiadu rekrutacyjnego. Najczęściej zadają je rekruterzy chcący zweryfikować deklarowane przez kandydata umiejętności czy osiągnięcia. Doskonale sprawdzają się one również jako testy prawdomówności. W dzisiejszym artykule przedstawię Wam najpopularniejsze z nich.

Pytania behawioralne odnoszą się do naszych zachowań. U ich źródeł leży teza traktująca o tym, że zachowanie kandydata w przeszłości może sugerować to, w jaki sposób poradzi on sobie z podobną sytuacją w przyszłości. Stanowią też proste narzędzie weryfikacji deklarowanych przez kandydata kwalifikacji i umiejętności. A zatem, jeśli na przykład poświadczamy w swoim CV lub liście motywacyjnym, że posiadamy wysoko rozwiniętą umiejętność radzenia sobie z trudnymi klientami, bądźmy przygotowani także i na to, że zostaniemy poproszeni o szczegółowe opisanie sytuacji, w której zetknęliśmy się z takim klientem i musieliśmy sobie poradzić z jego zachowaniem.

Pamiętajcie jednak, że wbrew pozorom, udzielenie odpowiedzi na behawioralne pytanie (jeśli nie posiadamy odpowiedniego przygotowania) może przysporzyć nam pewnych (jeśli nie wielu) trudności. Zwłaszcza, gdy pytanie padnie w i tak dość stresujących kandydata okolicznościach rozmowy kwalifikacyjnej. Pojawienie się takich pytań często bywa dla nas zaskakujące i wytrąca z rytmu. A jeśli wcześniej nigdy nie mieliśmy z nimi do czynienia istnieje nikła szansa, że uda się nam wybrnąć zwycięsko z tej trudnej sytuacji bez wcześniejszego przygotowania i ćwiczeń.

Warto, zatem poznać listę najpopularniejszych pytań behawioralnych i przygotować sobie do nich odpowiedzi – z pewnością przyczyni się to do tego, że opowiedziana przez nas historia odebrana zostanie przez rekrutera jako wiarygodna i spójna.

Oto lista najpopularniejszych pytań behawioralnych, jakie mogą pojawić się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Standardowo każde takie pytanie zaczyna się od następującego wstępu:

„Proszę opowiedzieć o sytuacji, kiedy musiał/-a Pan/Pani”:

1. Podjąć odpowiedzialną decyzję, bazując na szczątkowych informacjach na dany temat
2. Podjąć trudną decyzję, która nie cieszyła się uznaniem ze strony innych pracowników
3. Efektywnie pracować w sytuacji stresowej i/lub pod dużą presją czasu
4. Rozwiązać skomplikowany problem stojący na przeszkodzie do osiągnięcia celu
5. Rozwiązać konflikt z bliskim współpracownikiem lub zażegnać spór pomiędzy Pana/Pani podwładnymi
6. Znaleźć kreatywne rozwiązanie danego problemu
7. Odnaleźć się w trudnej sytuacji i podjąć efektywne działania
8. Poradzić sobie w konfrontacji z tzw. trudnym klientem
9. Tolerować opinie, które różniły się od Pana/Pani własnych
10. Zwolnić swojego podwładnego

„Proszę opowiedzieć o sytuacji, kiedy”:
1. Nie potrafił/-a Pan/Pani dotrzymać terminu realizacji zleconego zadania
2. Został/-a Pan/Pani zwolniony/-na z pracy
3. Decyzja, którą podjął/podjęła Pan/Pani okazała się być błędna
4. Nie dostrzegł/-a Pan/Pani oczywistego rozwiązania jakiegoś poważnego problemu w przeszłości
5. Potrafił/-a Pan/Pani przewidzieć i zapobiec wystąpieniu problemów w trakcie realizacji powierzonego zadania lub projektu, który Pan/Pani koordynował/-a
6. Udało się Panu/Pani podpisać ważny kontrakt lub zdobyć strategicznego dla firmy klienta
7. Mimo starań, nie udało się Panu/Pani doprowadzić do podpisania ważnego kontraktu
8. Opracowana przez Pana/Panią analiza została pozytywnie oceniona przez zwierzchników
9. Pana/Pani własne zachowanie przywołało uczucie zawodu bądź rozczarowania
10. Zdecydował/-a Pan/Pani o zatrudnieniu nieodpowiedniej osoby

Uwaga: jeśli w całej naszej karierze zawodowej nie zdarzyło się nam być w sytuacji, której dotyczy pytanie, nie starajmy się wymyślać naprędce żadnej opowieści, bo możemy zostać zdemaskowani przez wprawne oko rekrutera. Najlepiej wtedy powiedzieć: „Do tej pory nie zdarzyła mi się taka sytuacja, ale mogę opowiedzieć o podobnej” lub „Nie wiem – nie mam jeszcze takich doświadczeń”.

Nie zapominajmy też, że rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w celu weryfikacji kompetencji i oceny potencjalnego pracownika. W konsekwencji istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeśli padną w jej trakcie trudne pytania, osoby nieprzygotowane na nie mogą odpaść z dalszych etapów.

Jak przygotować się do zmierzenia się z pytaniami behawioralnymi w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej?

Po pierwsze pamiętajmy o tym, że w odpowiedzi nie może paść ani jedno słowo związane z naszymi przemyśleniami na dany temat, gdyż rekruter oczekuje od nas tego, byśmy przedstawili wiarygodne przykłady obrazujące nasze zachowanie w związku z daną sytuacją w przeszłości. Po drugie: spróbujmy przewidzieć zakres pytań, jakie mogą paść z ust rekrutera. Najpopularniejsze z nich znajdują się na początku tego artykułu, ale warto też gruntownie przeanalizować treść ogłoszenia o pracę, w którym pracodawca umieścił listę swoich oczekiwań względem „idealnego” kandydata do pracy na dane stanowisko. Z pewnością znajdziemy tam wiele podpowiedzi na temat obszarów, o weryfikację których został poproszony rekruter.

Teraz – kiedy już znamy pytania możemy przygotować sobie szkic odpowiedzi. Na samym początku należy opisać sytuację, w której się znaleźliśmy a następnie płynnie przejść do opisu poszczególnych działań, jakie podjęliśmy. Pamiętajmy, by dokładnie opisać zaistniałą sytuację – nie chcemy przecież, by rekruter widział opisywane przez nas wydarzenie inaczej, niż byśmy tego chcieli. Nie powinniśmy też przesadnie koncentrować się na szczegółowym opisie podjętych działań, gdyż może zabraknąć nam czasu na wskazanie ich rezultatu. Uwaga: opis wyniku podjętych czynności nadaje wartość naszym działaniom. Nie można o tym zapominać.

Warto też mieć na uwadze, że bardzo ważny jest także sposób, w jaki przekażemy ją rekruterowi. Dlatego zachęcam każdego do przećwiczenia odpowiedzi przed lustrem. Będziemy mogli wtedy wyłapać pewne niedociągnięcia dotyczące zarówno treści (pewne zdania głośno wypowiedziane nie brzmią już tak dobrze, jak nam się wydaje), płynności wypowiedzi, tonu głosu i gestykulacji, nad którą możemy zapanować, by prezentować się jeszcze bardziej profesjonalnie i wiarygodnie.

PODZIEL SIĘ
Małgorzata Marzec
Specjalista ds. HR i PR. Autorka bloga zawodowego HRwpraktyce. Duże zdolności organizacyjne oraz doskonałe kwalifikacje zawdzięcza 8-letniemu doświadczeniu w szeroko rozumianym HR. Specjalizuje się w budowaniu długofalowych relacji biznesowych z klientami indywidualnymi i korporacyjnymi. Zajmuje się również coachingiem z zakresu rekrutacji i oceny pracowników, kreatywności, negocjacji, pracy w grupie. Specjalistka z zakresu kreowania wizerunku; prowadzi consulting z autoprezentacji na rozmowach kwalifikacyjnych, redagowania CV i listów motywacyjnych, metod poszukiwania pracy, etc.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ