Jak zdobyć certyfikat Portfolio Management Professional PfMP

0
1025

Certyfikacja Portfolio Management Professional (PfMP) poświadcza praktyczne umiejętności oraz zaawansowaną znajomość zagadnienia zarządzania portfelem projektów w praktyce. Posiadanie certyfikatu PfMP pokazuje zdolność do zarządzania jednym lub kilkoma portfelami jednocześnie w celu osiągnięcia celów organizacji.

Posiadacze tego prestiżowego certyfikatu odpowiedzialni są za prawidłowe wykonywanie procesów związanych z zarządzaniem portfelem w organizacji, komunikację w procesie zarządzania portfelem i rekomendacje określonych działań. Podczas gdy menedżerowie projektu i programu są odpowiedzialni za wykonywanie „dobrej roboty”, zadaniem menedżerów portfela jest ciągła dbałość o to, żeby organizacja jako całość wykonywała „dobrą robotę”.

Korzyści z posiadania certyfikatu Portfolio Management Professional

Certyfikacja Portfolio Management Professional skierowana jest do Menedżerów portfela, którzy chcą poświadczyć w ten sposób swoją zdolność do zarządzania portfelem projektów i programów w taki sposób, by realizować strategię oraz cele organizacji. Dodatkowo, posiadanie tego certyfikatu zwiększa wartość Menedżera Portfela w organizacji oraz jego autorytet wśród współpracowników.

Dla kogo jest ten certyfikat?

Wymagania, które stawiane są osobom aplikującym o certyfikat Portfolio Management Professional:

  • Zdaną maturę (lub jej ekwiwalent) i przynajmniej 7 lat ( 10 500 godzin) udokumentowanego doświadczenia zawodowego w zarządzaniu portfelem projektów w ciągu ostatnich 15 lat

LUB

  • Ukończone studia wyższe (min. dyplom licencjata) oraz przynajmniej 4 lata (6 000 godzin) doświadczenia zawodowego w pracy nad portfelem projektów w ciągu ostatnich 15 lat

Dodatkowo:

  • Bardzo istotne jest, aby osoba ubiegająca się o certyfikat Portfolio Management Professional miała minimum 8-letnie doświadczenie (96 miesięcy) w pracy w biznesie.

Jak przygotować się i zapisać się na egzamin?

Najlepszą formą przygotowania do egzaminu jest gruntowne przestudiowanie standardu Portfolio Management. W formie PDF jest on dostępny na stronie PMI dla członków PMI, po zalogowaniu do profilu.

Wiedzę dotyczącą standardu zarządzania programem warto uzupełnić także udziałem w praktycznym szkoleniu, prowadzonym przez akredytowaną przez Project Management Institute firmę szkoleniową.

PfMP HandbookŻeby zapisać się na egzamin należy zarejestrować się w systemie online na stronie PMI: http://www.pmi.org/Certification/Portfolio-Management-Professional-PfMP.aspx

Żeby dowiedzieć się więcej szczegółów, warto zapoznać się z PfMP Handbook, dostępnym na stronie PMI.

Jeśli jesteś zainteresowana/y wzięciem udziału w pilotażowym egzaminie Portfolio Management Professional i staniem się jednym z pierwszych certyfikowanych Menedżerów Portfela Projektów? Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie PMI®. Program pilotowy będzie trwał od 20 Grudnia do 17 Lutego 2014.

PODZIEL SIĘ
Martyna Samołyk
Specjalista ds. Marketingu w firmie PM Experts. Doktorantka studiów stacjonarnych w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Znajduje się w gronie autorów poczytnego bloga PM Experts dotyczącego zarządzania projektami. Posiadaczka certyfikatu CAPM. Jej pasją jest ciągły rozwój.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ