Komunikacja, komunikatywność, komunikowanie, umiejętność zarządzania komunikacją –  niezależnie od formy i odmiany, to właśnie tę umiejętność uznaliście za najważniejszą kompetencję Project Managera.

W przeprowadzonym przez nas we współpracy z Magazynem Zarządzanie Projektami w grudniu 2013 konkursie, zapytaliśmy Was, jaka jest najważniejsza kompetencja project managera. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że tych kompetencji jest bardzo wiele, ale zależało nam na poznaniu tej jednej, absolutnie najważniejszej.

A oto co odpowiedzieliście:

kompetencje

Komunikację wskazała ponad 1/3 wszystkich uczestników konkursu (37%), na drugim miejscu uplasowała się umiejętność zaangażowania i motywacji (15%), natomiast na trzecim: zdolności organizacyjne oraz przywództwo (po 7%).

Dlaczego właśnie te kompetencje?

Poniżej przytaczamy Wasze najciekawsze wypowiedzi.

Komunikacja (37% wskazań):

„Project Manager powinien pamiętać, że komunikacja polega nie tylko na mówieniu, ale również na słuchaniu swojego zespołu oraz nie narzuceniu swoich poglądów”.

„Możemy rozpatrywać wiele cech, bo wszystkie na swój sposób są bardzo istotne, ale czy wyobrażamy sobie projekt managera bez komunikacji?”

„To prawda, że w sytuacjach awaryjnych zazwyczaj potrzebna jest masa innych działań, czasami jednak wystarczy po prostu umieć się dogadać.”

„Projekt to zespół w niego zaangażowany, dlatego też pielęgnowanie relacji z osobami w niego zaangażowanymi jest niezwykle istotne i niewątpliwie buduje sukces projektu.”

Zaangażowanie i motywacja (15% wskazań):

„Jeśli człowiek wierzy w to co robi, a robi to co kocha zawsze będzie skuteczny w tym co robi.”

„Brak motywacji jest jak wirus, bardzo szybko się rozprzestrzenia i bardzo ciężko nad nim zapanować kiedy już się rozniesie. PM to w tej sytuacji lekarz, który powinien zobaczyć już w pierwszej chwili co się dzieje i działać szybko i zdecydowanie.”

„Liczy się umiejętność wydobycia z poszczególnych osób tych umiejętności, które w nich najlepsze a zarazem potrzebne w trakcie danego projektu.”

Zdolności organizacyjne (7% wskazań):

„Dobrze zorganizowany PM, planując swoją pracę, wie jak zaplanować pracę innych. Odpowiedni dobór zadań i timingu nie są kwestią łutu szczęścia czy naturalnego procesu życia projektu. Są one starannie zaplanowanym działaniem opartym na współpracy różnych działów i harmonogramie i czasochłonności ich prac.”

Przywództwo (7% wskazań):

„PM może w większości przypadków podeprzeć się wiedzą ekspercką dedykowanych do tego Zasobów. Jeżeli jednak chodzi o kontakty międzyludzkie i „zarażanie” pozostałych uczestników projektu chęcią i przychylnością do prac projektowych – PM musi radzić sobie sam.”
Ważne były jednak również poniższe wskazania, które uzupełniliśmy Waszymi wypowiedziami:

  • Wyobraźnia – „Posiadanie tej cechy daje możliwość „widzenia” wpływu każdej zmiany na efekt końcowy”.
  • Zdolności negocjacyjne – „Pomogą  kierownikowi stworzyć z istniejących, bądź potencjalnych konfliktów i kryzysów szansę, a nie zagrożenie.”
  • Empatia – „Ludzie swoje zachowania opierają na emocjach, jeżeli kierownik projektu nie jest w stanie wczuć się w sytuacje innych nie zrozumie oczekiwań klienta, obaw interesariuszy, złości sponsora czy potrzeb zespołu lub użytkownika.”
  • Zarządzanie ludźmi – „Tworzenie relacji personalnych i budowy świadomości zespołu odnośnie osiągnięcia sukcesu poprzez realizację zakładanych celów.”
  • Pokora – „Ponieważ pozwala zaakceptować fakt, że punkt widzenia PM zostaje wzbogacony o spostrzeżenia innych.”
  • Specjalizacja – „Kto zaprzeczy, że fakt, iż PM jest specjalistą w danej dziedzinie stanowi dodatkowe ułatwienie w projekcie?”
  • Rozwiązywanie problemów – „Projekt ze swej natury jest przedsięwzięciem unikalnym. Problemy jakie mogą wystąpić są trudne do przewidzenia.”
  • Rozsądek – „PM jest jak sędzia piłkarski. Mecz, w którym to sędzia stara się wybić na pierwszy plan zazwyczaj bardzo źle się kończy dla wszystkich stron.”
  • Kompetencje behawioralne – „Skuteczny PM powinien wykonywać swoją pracę w sposób etyczny, zapewniający zdobycie i utrzymanie zaufania członków zespołu, kolegów, pracowników, pracodawców, klientów”.

Mamy nadzieję, że ten artykuł choć na chwilę skłonił Was do refleksji. Czy zdziwiły Was te wskazania? A może któreś z nich szczególnie? Zapraszamy do dzielenia się swoimi komentarzami. Zachęcamy także do dyskusji!

PODZIEL SIĘ
Martyna Samołyk
Specjalista ds. Marketingu w firmie PM Experts. Doktorantka studiów stacjonarnych w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Znajduje się w gronie autorów poczytnego bloga PM Experts dotyczącego zarządzania projektami. Posiadaczka certyfikatu CAPM. Jej pasją jest ciągły rozwój.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ