Konkurs Projekt Roku PMI PC to doskonała okazja do pochwalenia się swoim zakończonym sukcesem projektem. Swoimi doświadczeniami z zeszłorocznej edycji w krótkim wywiadzie ze sponsorem i kierownikiem projektu podzielił się zwycięzca zeszłorocznej edycji firma TELDAT.

Co dało spółce TELDAT uczestnictwo w konkursie?

Robert Palka (PMP, PMI-ACP) Sponsor Projektu – Przygotowanie wniosku konkursowego dało nam szansę na przeprowadzenie retrospekcji zgłaszanego przez nas do rywalizacji przedsięwzięcia z punktu widzenia metodycznego, co dało unikalne spojrzenie na zarządzanie projektami w naszej organizacji. Pozwoliło to szczególnie uwydatnić obszary, które realizowane są w pełni satysfakcjonujący sposób oraz zidentyfikować te, które możemy nadal usprawniać. Projekt zgłoszony przez TELDAT w ramach omawianego konkursu został zaopiniowany przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zarządzania projektami, co daje wiarygodną ocenę realizacji przedsięwzięć w kontekście przedmiotowego zadania. W mojej ocenie jest to ogromna wartość dodana, gdyż obiektywizuje pogląd całej organizacji na to, co osiągnęła realizując dany projekt.

Krzysztof Derech (PMP, PMI-ACP) Menadżer Projektu – Uczestnictwo w konkursie dało realne potwierdzenie, że to co robimy jest po prostu dobre. Zarządzanie projektami jest często kwestią niuansów i potwierdzenie przez zewnętrznych ekspertów prawidłowej realizacji zaplanowanych zamierzeń jest znaczącym osiągnięciem.

Laureaci konkursu Projekt Roku PMI Poland Chapter edycja 2016
Laureaci konkursu Projekt Roku PMI Poland Chapter edycja 2016

Jak wpłynęło zwycięstwo w konkursie na firmę?

R.P. – Nagroda jaką otrzymaliśmy w ramach konkursu „Projekt Roku PMI PC” jest przez nas odbierana jako m.in. docenienie ciężkiej pracy włożonej we wszystkie grupy procesów i rzetelne wykonanie zakresu projektu to satysfakcja z dobrze wykonanych obowiązków, zarówno dla członków Zespołu Projektowego, jak i dla wszystkich pracowników TELDAT. Przedmiotowa nobilitacja potwierdziła wysokie standardy wdrożone w naszej organizacji, wyróżniła naszą firmę spośród innych i jeszcze bardziej ugruntowała określone wartości wynikające z projektowego podejścia do realizowanych przedsięwzięć.

Bardzo pozytywna opinia na temat tego co zrobiliśmy w tej sprawie wydana przez zewnętrzną, niezależną organizację, dała kolejną znaczącą motywację wszystkim członkom Zespołu Projektowego, realizującym kolejne przedsięwzięcia, do utrzymywania wysokich standardów prowadzonych prac projektowych.

K.D. – Zwycięstwo wpłynęło z pewnością na zwiększenie rozpoznawalności naszej firmy. Przykładem tego może być duża frekwencja podczas seminarium organizowanego przez Kujawsko-Pomorski Oddział PMI oraz licznie napływające gratulacje w tej sprawie m.in. od naszych partnerów gospodarczych. Na przytoczonym przeze mnie spotkaniu zgromadziło się ponad 100 osób, które głównie chciały dowiedzieć się jak zakończyć projekt sukcesem, właśnie na przykładzie wyróżnionego TELDATu – laureata konkursu „Projekt Roku PMI PC”.

Dlaczego warto zgłosić się do konkursu?

R.P. – Rzetelne i odpowiedzialne przygotowanie naszej kandydatury w ramach tak prestiżowego konkursu,
w tym stosownej dokumentacji, wymagało dokonania ponownej analizy i retrospekcji planu zarządzania projektem oraz zebranych w tym zakresie lessons learnt. Związane z tym czynności były tym samym dobrą okazją do weryfikacji tego, w jaki sposób wprowadzone usprawnienia w trakcie realizacji projektu wpłynęły na procesy w naszej organizacji. Faktem jest, że często nie zwracamy uwagi na rzeczy uznawane za powszechne, nie doceniamy tej pracy, która wykonywana jest w sposób powtarzający się. W związku z tym jednym
z ważniejszych wniosków ze wspomnianej wcześniej analizy wykorzystanych w projekcie procesów jest to, iż działania Zespołów, pomimo tego, że stały się nawykiem i są wykonywane rutynowo (np.: planowanie jakości, identyfikacja ryzyk i szukanie optymalizacji), stanowią ważny czynnik decydujący o wysokiej jakości produktu oraz stanowią jeden z bardzo ważnych czynników stanowiących o sukcesie całego przedsięwzięcia. Dlatego też zebranie materiałów do zgłoszenia pozwoliło nam na przypomnienie sobie o wymiernych korzyściach pracy naszego Zespołu oraz ocenę efektywności stosowanych procesów i narzędzi.

K.D. – W mojej ocenie, jest to unikalna okazja, aby uzyskać profesjonalną ocenę własnej pracy, która jednocześnie może być sygnałem dla organizacji, czy dane procesy są realizowane prawidłowo, czy może warto zastanowić się nad ich ulepszeniem. W tym konkretnym przypadku uzyskaliśmy wiarygodnie i niezależne potwierdzenie, iż nasza praca została wykonana bardzo dobrze.

Jak widać udział w konkursie to doskonała okazja do pokazania światu swojego projektu. Zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie pod adresem: https://www.teldat.com.pl/aktualnosci/2016/275-teldat-zwyciezca-konkursu-projekt-roku-pmi.html  

PODZIEL SIĘ
Redakcja 4PM.pl
Misją 4PM.pl jest pomaganie Project Managerom w ich codziennej pracy poprzez dostarczanie informacji i wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ