Planowanie projektu to jedna z w głównych funkcji zarządzania i wg mnie najważniejszy etap cyklu zarządzania projektem. W procesie planowania można wyróżnić kilka zadań:

  • określenie struktury projektu, czyli sprecyzowanie zadań oraz czynności niezbędnych do ich realizacji
  • określenie terminów projektu, czyli określenie czasu trwania zadań, wyznaczenie kamieni milowych oraz ścieżki krytycznej
  • określenie zasobów projektu, czyli przypisanie zasobów ludzkich, materialnych, niematerialnych i nominalnych do realizacji poszczególnych czynności
  • określenie kosztów projektu, czyli  rozłożenie kosztów w czasie oraz budżetowanie projektu

Oraz opcjonalnie zagadnienia takie jak:

  • stworzenie planu ryzyka, planu jakości, planu komunikacji lub planu zaopatrzenia

Etap planowania projektu jest zatem bardzo złożony i wymaga zarówno od project mangera jak i całego zespołu projektowego dużego nakładu pracy, który często stanowi „ból” jaki muszą ponieść, aby prawidłowo zrealizować projekt.

Rys. 1. Krzywa bólu w cyklu zarządzania projektem [opracowanie własne na postawie H. Kerzner]
Rys. 1. Krzywa bólu w cyklu zarządzania projektem [opracowanie własne na postawie H. Kerzner]
Na rysunku 1 przedstawiono krzywą bólu w cyklu zarządzania projektem w zależności od podejścia do etapu planowania projektu. Jak można zauważyć podczas realizacji prawidłowo zaplanowanego projektu ból w etapach początkowych szybko rośnie, ale w miarę upływu czasu trwania projektu zmniejsza się i schodzi do zera. Natomiast w podejściu nieprawidłowym ból w początkowej fazie projektu jest znikomy, ale wraz ze wzrostem czasu ból ten coraz bardziej narasta i osiąga bardzo duże natężenie.

Ból należy rozumieć jako metaforę ponoszonych kosztów, straty czasu oraz frustracji project managera i zespołu projektowego. Nieprawidłowe i niestaranne podejście do etapu planowania praktycznie zawsze kończy się porażką projektu, co znajduje swoje odzwierciedlenie w krzywej bólu w złym planowaniu. Dlatego następnym razem podczas realizacji projektu, warto zwrócić uwagę na etap planowania projektu.

PODZIEL SIĘ
Jakub Szczepkowski
Absolwent automatyki i robotyki na Politechnice Gdańskiej, stypendysta Blekinge Institute of Technology oraz absolwent podyplomowych studiów z Project Management na SGH w Warszawie. Laureat ogólnopolskich konkursów Young Project Management Program 2012 oraz Project Master 2013 w kategorii "Najlepsza praca podyplomowa". Posiada certyfikat PRINCE2 Practitioner, IPMA level D oraz ITIL Foundation. Aktywny działacz studencki. Na swoim koncie ma organizację kilkunastu dużych projektów studenckich. Instruktor żeglarstwa, pasjonat podróży oraz I tenor w Chórze Akademickim UMK w Toruniu.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ