Moonlight

0
1018

MoonLight jest narzędziem do zarządzania portfelem projektów. Jest przeznaczony głównie dla managerów odpowiadających za inicjację i realizację wielu równoległych przedsięwzięć. Pozwala na kontrolę planowania i realizacji portfela projektów w obszarach:

  • workflow decyzyjnego porządkującego proces zgłaszania, planowania, realizacji, zmian oraz zamykania projektów,
  • budżetowania projektów według kamieni milowych i okresów rozliczeniowych na etapie prognozowania i realizacji, analizy budżetów na poziomie projektu i portfela,
  • kontroli kosztów projektu zarówno wewnętrznych (roboczogodziny) jak i zewnętrznych (dostawcy) i ich odniesienia do wcześniej zaplanowanego budżetu, analizy kosztów na poziomie projektu i portfela,
  • planowania harmonogramu w postaci kamieni milowych i kontroli ich wykonania,
  • planowania zasobów z dokładnością do poszczególnych zadań w harmonogramie, ról projektowych i osób,
  • rozliczania czasu pracy z dokładnością do poszczególnych zadań,
  • zarządzania ryzykiem w zakresie planowania (z szacowaniem kosztów) i kontroli,
  • zarządzania dokumentacją projektu w zakresie szablonów i dokumentów tworzonych przez zespół projektowy,
  • budowania i udostępniania bazy wiedzy powstającej w wyniku doświadczeń kolejnych projektów.

MoonLight powstał jako proste, łatwe w użytkowaniu i skuteczne narzędzie w rękach managera, który musi kontrolować i raportować wykonanie wielu równolegle prowadzonych przedsięwzięć. Pomaga planować i kontrolować wykonanie budżetu portfela, kamieni milowych oraz pracę podległych pracowników i podwykonawców. Dzięki raportom portfelowym Moonlight umożliwia szybką ocenę stanu zaawansowania prac w projektach, realizacji poszczególnych budżetów oraz stanu realizacji budżetu całego portfela. Raporty pozwalają także w szybki i pewny sposób raportować stan planowania i realizacji wyznaczonych zadań i celów strategicznych.

MoonLight może działać jako aplikacja stand-alone lub może zostać zintegrowany z Microsoft Project w przypadku rozbudowanych potrzeb zarządzania poszczególnymi projektami. W takim przypadku Moonlight staje się swego rodzaju „nakładką zarządczą” korzystającą z danych o projektach wprowadzanych w MS Project.

Więcej informacji oraz film prezentujący aplikację na stronie: www.ppmlight.pl.
Ulotka o produkcie: http://www.ppmlight.pl/Moonlight.pdf

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ