1aW czerwcu tego roku miała miejsce inauguracja 20-lecia konsorcjum DSDM i metody DSDM zarazem. Podczas inauguracji zaprezentowana została szósta odsłona jednego z najstarszych standardów zwinnego zarządzania projektami, powstałego blisko 10 lat przed manifestem Agile.

DSDM na przestrzeni lat przeszedł szereg zmian a wyniki prac nad DSDM również wpłynęły na kształt samego manifestu Agile (jednym z 17 autorów manifestu Agile, był przedstawiciel konsorcjum DSDM – Arie von Bennekum). Obecna, najnowsza wersja standardu, DSDM v6 (zwana jako DSDM The Agile Project Framework) może być postrzegana jako krok bardziej ewolucyjny niż rewolucyjny w kierunku jej dojrzałości. Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji nie są spektakularne, co jest jak najbardziej naturalne dla produktu z 20 letnim doświadczeniem. Zmiany, które odnajdziemy w DSDM v6 nie wpływają znacząco na filozofię i sposob myślenia zawarty w pierwotnym DSDM. Wciąż mamy doczepienia z iteracyjno, przyrostowo, adaptacyjną metodą zwinnego zarządzania projektami.

Podczas pracy z najnowszą wersją metody DSDM, praktycy będą czuli się jak w domu. Najnowsze wydanie z czerwca 2014 aktualizuje co prawda większość elementów metody, jednak stosunkowo subtelnie. Wystarczy raz przeczytać 176 stronnicowy oficjalny podręcznik (zdjęcie po prawej stornie), aby być na bieżąco z najnowszymi uaktualnieniami. Trzymając się konwencji, kolejny podręcznik DSDM posiada coraz to mniejszy zakres i jest stopniowo odchudzany w swym zakresie (np. tym razem zrezygnowano z działu zarządzanie ryzykiem! oraz załącznika szczegółowego opisu dokumentów, w ich miejsce wprowadzając działy dedykowane aspektom miękkim i komunikacji).

Cykl życia projektu / Proces DSDM

Jedną ze zmian widocznych na pierwszy rzut oka jest zaktualizowany cykl życia projektu. Autorzy porzucili rozdzielnie faz na Eksploracje (ang. Exploration) i Inżynierię (and. Engeenering), w to miejsce wprowadzając jedną połączoną w fazę Rozwoju Ewolucyjnego (ang. Evolutionary Development). Dzięki tej decyzji proces zyskał na czytelności i większej prostocie dla osób nowych w stosowaniu standardu. Pod kątem działania faza Evolutionary Development realizuje dokładnie te same zadania, co połączone fazy Exploration i Engeenering. Druga zmiana w cyklu życia występuje w fazie Wdrożenia (ang. Deployment). Faza Wdrożenia została podzielona na trzy dokładnie wyróżnione kroki. Zamiast jednej, niezdefiniowanej fazy mamy 3 kroki: Montaż/Grupowanie (ang. Assemble), Przegląd (ang. Review) oraz Wdrożenie (ang. Deploy).

dsdm1
Lewa strona: cykl życia metody DSDM Atern (v5). Prawa strona: cykl życia DSDM The Agile Project Framework (AgilePF) (v6)

Role i odpowiedzialności

Kolejna wyraźnie widoczna zmiana jest wprowadzona w strukturze ról i odpowiedzialności projektowych. Choć strukturalnie zmieniły się nieznacznie. Dodana rolę Technical Advisor (TADV), znaną z bliźniaczej metody AgilePM. Dodatkowo trzy inne role zostały odświeżone i zykały większą klarowność, co do ich przeznaczania, dzięki temu otrzymaliśmy bardziej czytelną i jednoznaczną hierarchię projektową, dużo lepiej wyjaśniającą przeznaczenia konkretnych ról.

W oryginalnym DSDM v5 (diagram po lewej) jest wyraźny brak „jednej, lewej rączki” diagramu (ochrzczonego przez community jako bałwanek) – czyli roli Technical Advisor (TADV). Oprócz tego widać wyraźne podkreślenie ról wspierających projekt takich jak Worskop Facilitator (WF) oraz DSDM Coach (DC), które zostały wyróżnione kolorem szarym – symbolizującym skupianie się na procesie. WF skupia się na procesie przeprowadzenia warsztatu facylitacyjnego (jednej z 7 kluczowych technik promowanych przez DSDM) dedykowanego do poprawienia komunikacji z klientem. Natomiast DC skupia się na efektywności działania procesu projektu AgilePM oraz na promowaniu pryncypiów, filozofii i kultury Agile w organizacji. Zadania wspomnianych ról nie zmieniły się w stosunku do poprzedniej wersji, jednak ich wizualna klarowność pozwala na łatwiejsze ulokowanie ról w strukturze projektowej dla osób poznających standard. I choć dla praktyków, kolor to tylko kolor, to jednak pamiętajmy o „najmłodszych”. :)

Zmiany w rolach są następujące:

  • Dodano rolę Technical Advisor
  • Wyklarowano rolę Business Analysis (BA) (kolor pomarańczowo – zielony)
  • Przeniesiono rolę Business Analysis (BA) w miejsce przecięcia się dwóch poziomów zarządzania
  • Scentralizowano rolę Team Leader (TL), jako servant-leader zespołu wytwórczego
  • Uśnięto, merytorycznie nie znaczący „krzyż” widniejący za rolą Project Manager (PM)
  • Atern Coach zmienił nazwę na DSDM Coach (Atern to nazwa na poprzednią wersję DSDM v5)
  • Role Workshop Facilitator (WF) oraz DSDM Coach otrzymały nowy kolor szary – reprezentujący ich koncentrację na procesach

dsdm2

Produkty / Artefakty / Produkty zarządcze

Aktualizacji został również poddany diagram reprezentujący produkty / dokumentację projektową DSDM. Nowa wizualizacja produktów zawiera bardziej czytelny rozpis. Została wyraźnie podkreślona iteracyjnością obecna przy budowie głównego produktu projektu, przedmiotu zamówienia o nazwie Rozwijane Rozwiązanie (ang. Evolving Solution). Dzięki tej zmianie, jednoznacznie widzimy, że gotowy produkt (np. software), który będzie wdrażany na produkcję, zmieniał swoją postać / formę w cyklu życia projektu DSDM. Zaczynając od tekstowej deklaracji wymagań, poprzez modele i prototypy przeistoczył się w gotowe oprogramowanie lub jego kolejny moduł funkcjonalności, który będzie wdrażany na produkcję. I choć ta specyfika nie jest niczym nowym w DSDM v6, gdyż identyczne zachowanie było obecne w DSDM v5, to ponownie otrzymaliśmy klarowność i większą jednoznaczność diagramu.

Dodatkowo zmniejszyła się ilość produktów z 17 do 14. Produkty nie zostały usunięte a „wchłonięte” przez inne pozostałe produkty. Innymi słowy ich zawartość jest wciąż obecna, tylko w innej formie.

Ponownie rewolucji nie ma, a stabilny rozważny krok ewolucyjny.

DSDM v6 - Products [EN]

Rozwój iteracyjny

Zrezygnowano z konstrukcji rozwoju iteracyjnego bazującego na 4 krokowym podejściu: Identify, Plan, Evolve, Review (a.k.a. IPER cycle) na rzecz 3 krokowej instrukcji Though, Action, Conversation (a.k.a. TAC cycle). Każda iteracja trwa od 1 do 2 dni – co zgadza się z dobrymi praktykami stosowanymi przy pracy w Scrum – zadania (ang. Task) najczęściej trwają max jeden dzień, aby widzieć progres prac każdego dnia podczas sesji Scrum meetings (pozytywne wpływ na tępo pracy, wizualizację postępu, motywację etc.). W DSDM v6 każda iteracja rozpoczyna się od kroku Conversation oraz kończy się na kroku Conversation (co może nie wydawać się oczywiste patrząc na poniższy obrazek). Wstępny krok conversation skupia się na ustaleniu szczegółów prac z Business Ambassador (BAMD), którą należy wykonać. Krok Thogh, skupia się na ustaleniu jak praca zostanie wykonana. Krok Action skupia się na wytworzeniu kawałka rozwiązania, a ostatni krok Conversation na ocenie wykonanego kawałka pracy przez biznes (Business Ambassador (BAMB)).

dsdm3

Timeboxing

Zmiany są również widoczne w kluczowej technice Timeboxing, bardzo podobnej technice do Sprintów stosowanych w Scrum. W poprzedniej wersji DSDM v5 Timebox był podzielony na 5 korków: Kick-Off, Investigation, Refinement, Consolidation, Close-Out. To sprawiało, że osoby pracujące w Sprintach (Scrum) mogły postrzegać Timeboxy (DSDM) jako przerost formy nad treścią – często 1 czy 2 tygodniową pracę dzielimy sztucznie na 3 kroki.

9

W odpowiedzi na powyższe spostrzeżenia najnowsza wersje DSDM’a wprowadza drugą, uproszczoną wersję Timeboxa, który nie rozróżnia wewnętrznych działań podczas jego trwania, a jednie mówi o rozwoju iteracyjnym, który dzieje się podczas trwania Timeboxa. Nowy format Timebox’a nazywa się Timebox’em w formacie swobodnym (ang. free format Timebox).

Nota: Dla osób nie znających różnic między Sprint’em (Scrum) a Timebox’em (DSDM), warto podkreślić subtelną, a jednak znaczącą różnicę między nimi. Scrum stosuje priorytetyzację wymagań w Sprint Backlog w postaci 1,2,3,4,5…n. Natomiast Timebox priorytezację relatywną w oparciu o priorytety bazujące na technice MoSCoW – Must, Should, Could, Won’t. Inne różnice między Sprint’ami a Timebox’ami są głównie w terminologii, idea pozostaje ta sama.

10

Ludzie, Zespoły i Interakcje

Ten dział, autorstwa Marka Bunchan’a (http://uk.linkedin.com/in/newthoughtleader), opisuje wartość interakcji międzyludzkiej takiej jak komunikacja werbalna w postaci spotkań twarzą w twarz czy video konferencje (nie mylić z telekonferencjami), która to mimo szeroko obecnej technologii, wciąż  niezmiennie pozostaje kluczowym fundamentem projektu. Dział Ludzie, Zespoły i Interakcje po krótce omawia najbardziej fundamentalne metody komunikacji tj.: #1 komunikacja twarzą w twarz i jej wartość, #2 komunikacja w oparciu o video konferencję, #3 Komunikatory, #4 Email, #5 Miejsca kolaboracji, #6 Dokumenty.

Oprócz omówienia podstawowych aspektów komunikacji przedstawione zostały elementy współpracy w zespole projektowym i zasada T, bardzo dobrze znana osobom pracujący w Scrum.

12a

Została też podkreślona rola Team Leader’a jako servant leadership, działającego jako osoba współpracująca i wspierająca zespół, bardziej niż zarządzająca nim. I choć było to już obecne w poprzedniej wersji standardu, teraz zostało to jawnie powiedziane.

Podsumowanie zmian

  DSDM Atern
(DSDM v5)
(właściciel konsorcjum DSDM)
DSDM The Agile Project Framework
(DSDM v6)
(właściciel konsorcjum DSDM)
rodzaj metoda metoda
typ iteracyjno-przyrostowo-adaptacyjna iteracyjno-przyrostowo-adaptacyjna
styl całkowicie rekomendacyjna całkowicie rekomendacyjna
kierowana zmianą (empiryzm) zmianą (empiryzm)
paradygmat adaptacyjny (zmiana) adaptacyjny (zmiana)
szczegółowe wymagania określone z góry (BDUF) odkrywane w trackie (EDUF)
podejście do zmiany zmiana jest kontrolowana zmiana jest nieunikniona, zalecana
pryncypia 8 8
kluczowe czynniki sukcesu 9 6 (jedynie uproszenie w ilości, merytorycznie bez zmian)
role projektowe 13 (14 ze specjalistą) 13
fazy cyklu życia 7 6
produkty 17 (główne) 14 (główne)
techniki 7 7
rodzaje timebox’a 1 2
kroki w rozwoju iteracyjnym 4 3
aspekty komunikacji + +++
aspekty współpracy + +++
aspekty deklaracji wymagań ++ +++
aspekty dostosowywania DSDM + +++
aspekty zarządzania ryzykiem +

Podsumowanie

Zmian jest oczywiście więcej i nie sposób wyszczególnić ich wszystkich w krótkim artykule. Dla osób zainteresowanych skrótem zmian zapraszam do przeczytania dwustronicowanego, oficjalnego dokumentu: What the new DSDM Agile Project Framework handbook covers oraz Interaktywna mapa myśli DSDM 6v The Agile Project Framework (AgilePF).

14a

 

PODZIEL SIĘ
Mirosław Dąbrowski
Chief Operating Officer (COO) w ENP rozwijającej, wdrażającej i utrzymującej platformy eCommernce o łącznych rocznym cash-flow przekraczającym 10 mld PLN. Agile & Lean Coach. Konsultant oraz architekt rozwiązań IT z bogatym 13 letnim doświadczeniem w informatyce (help-desk, programista, tester, grafik, UX designer, analityk biznesowy i systemowy, administrator, kierownik projektu, audytor, product manager, scrum mastera, dyrektor). Mocno związany z inżynierią oprogramowania oraz ecommerce. Posiada 5 lat międzynarodowego doświadczenia jako Agile Coach (8+ jako Scrum Master). W Polsce uczestniczył w transformacjach między innymi w ABC Data oraz BZWBK. Autor narzędzi do badania dojrzałości projektów zwinnych. Anglojęzyczny, międzynarodowy trener z szerokiego obszaru zarządzania oraz umiejętności miękkich (zarządzania tradycyjne oraz zwinne) oraz IT (programowanie, testy, bezpieczeństwo, audyt). Posiada 12 lat aktywnej praktyki trenerskiej w ramach której przeszkolił oraz coachował ponad 5000 osób w Europie. Wiodący autor 50 akredytowanych szkoleń. Akredytowany trener PRINCE2, PRINCE2 Agile, MSP, MoP, P3O, ITIL, MoV, M_o_R, PRINCE2 Agile, RESILIA, AgilePM, OBASHI, ASL2, BiSL i wielu innych standardów. Facylitator Playing Lean oraz Lean Startup. Ma za sobą ponad 100 certyfikacji w zakresu inżynierii IT oraz szeroko pojętego zarządzania. Twórca 50+ interaktywnych map myśli nt. zarządzania oraz IT (ponad 2mln odwiedzin i 150.000 polubień): www.miroslawdabrowski.com. Prelegent na wielu międzynarodowych konferencjach (w tym tych największych jak Agile Europe organizowanych przez Agile Alliance), autor, mentor, wykładowca. Aktywny członek zarządu PMI Poland Chapter. Inicjator programu transformacji usług IT w PMI PC. Jako IT Product Manager jest odpowiedzialny za portfel inwestycyjny z obszaru portali internetowych. Dba o roadmapę oraz wizję rozwoju (w tym utrzymanie oraz standaryzację) w ramach 10 portali internetowych PMI PC. Dwukrotny finalista prestiżowego międzynarodowego konkursu Agile Awards w kategoriach: "Najlepszy zespół stosujący metodykę DSDM/AgilePM" oraz "Wkład w promocję metodyki DSDM/AgilePM na świecie". Jedyny w Polsce certyfikowany DSDM Agile Trainer-Coach oraz Certified Disciplined Agile Coach (CDAC). Ekspert merytoryczny organizacji AXELOS (właściciela metodyki PRINCE2). Tłumacz standardu PRINCE2 Agile. Ambasador konsorcjum DSDM International (pierwszy w Polsce certyfikowany DSDM Agile Professional). Tłumacz metodyki AgilePM. Pasjonat metodycznego podejścia do zarządzania projektami oraz nieustannego rozwoju ku nieokreślonej doskonałości.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ