Primavera

0
1381

primaveraLOGOOd ponad 20 lat Primavera Systems, Inc. jest wiodącym dostawcą programów wspierających planowanie, realizację, kontrolę i zarządzanie projektami. Dostarczamy oprogramowanie, umożliwiające przedsiębiorstwom z każdej branży osiągniecie sukcesu w zarządzaniu ich portfolio, programami, projektami oraz zasobami. Szacuje się, iż przy wykorzystaniu produktów Primavera zarządzano projektami o łącznej wartości przekraczającej 5 trylionów USD.

Primavera dostarcza rozwiązania dostosowane do specyfiki każdego branży ponad 75 000 klientom na całym świecie. Firmy wykorzystują możliwości jakie daje Primavera w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących portfeli projektów, usprawnienia zarządu, priorytetowym traktowaniu projektów inwestycyjnych i zasobów, oraz dostarczeniu konkretnych rezultatów i wyników. Personel świadczący Usługi Primavera Professional pomaga ograniczyć ryzyko implementacji, czas i koszty przy równoczesnej maksymalizacji zwrotu z inwestycji w oprogramowanie.

Oprogramowanie Primavera dostosowuje się do struktury organizacji i specyfiki danej branży. Może być wykorzystywane zarówno przez samodzielnego kierownika projektu jak i przez scentralizowany system zarządzania. Elastyczność Primavery widoczna jest też w dostępie do centralnej bazy danych, który może odbywać się poprzez pojedyncze stanowisko komputerowe, palmtop czy przeglądarkę internetową.

Primavera tworzy możliwości współdziałania wszystkich członków zespołu zaangażowanych w realizację danego projektu oraz motywuje ich do ciągłej współpracy, atak aby osiągnęli wspólny cel, jakim jest sukces projektu. Primavera stworzona została do zarządzania złożonymi projektami i jest jedynym tego typu programem, który łączy zaawansowane opcje systemu z łatwością jego obsługi.

Z Primaverą można:

 • Wybrać właściwy, strategiczny zestaw projektów.
 • Wzmocnić, ujednolicić i uporządkować projekt, IT i ład korporacyjny.
 • Wzmocnić procesy i metody.
 • Ulepszyć współpracę pomiędzy osobami czy departamentami zaangażowanymi w realizację projektu.
 • Mierzyć postępy względem celów.
 • Z sukcesem prowadzić i wykonać więcej projektów z  oraz osiągnąć zamierzony zwrot kosztów i zysk

Primavera zrewolucjonizowała sposób zarządzania projektami oraz inwestycjami kapitałowymi wprowadzając na rynek w 1983 oprogramowanie dla inżynierii i budownictwa. Obecnie Primavera jest międzynarodową firmą dostarczającą oprogramowanie zarówno jednostanowiskowe, jak i scentralizowane na skalę całego przedsiębiorstwa. Primavera umożliwia priorytetowe traktowanie projektów, planowanie, zarządzanie i pomiar inwestycji niezbędnych do rozwoju prowadzonych interesów oraz obsługi klientów.

W trakcie ponad dwudziestoletniego okresu działania, stworzyliśmy i ciągle doskonalimy dedykowane dla każdego przemysłu rozwiązania odzwierciedlające nasze zrozumienie procesów biznesowych oraz unikatowych czynników niezbędnych do odniesienia sukcesu w zarządzaniu projektem oraz portfolio w różnych branżach – od lotnictwa, obrony oraz sektora publicznego, po usługi finansowe, nowoczesne technologie, usługi specjalistyczne, po przemysł paliwowy, chemiczny oraz inżynierię/ budownictwo.

Nasi pracownicy, partnerzy globalni oraz wielokrotnie nagradzane zespoły wsparcia i serwisu – wszyscy zaangażowani są w pomoc organizacjom w osiąganiu ich wizji i strategii. Robimy to poprzez pomoc w ciągłym oraz efektywnym nadawaniu priorytetów ich przedsięwzięciom, pracom, projektom inwestycyjnym, efektywnym zarządzaniu ludźmi i procesami, niezbędnymi do wykonania tej pracy, oraz przekazujemy wyniki sponsorom i udziałowcom.

Kontakt

DAT Computer Concepts Sp. z o. o.Ul. Jeździecka 21 F, 05-077 Warszawa-Wesoła, Polska

Tel. +48 22 401 22 02/03, Fax. +48 22 401 22 04

NIP: 527-23-91-833

www.datcc.pl
www.primavera.pl

DAT CC_logo_jpg

Nasi klienci – trudne projekty

Sukces w każdej branży nie przychodzi łatwo. Jednak, jak przekonało się wiele przedsiębiorstw na całym świecie, sukces przychodzi o wiele łatwiej, jeśli zuafasz nam i oprogramowaniu Primavera.

Primavera ułatwia kierownikom projektów, jak i członkom zespołów realizację poszczególnych elementów ich zadań, takich jak:

Planowanie i tworzenie harmonogramów

 • harmonogramy oparte  m.in. o metodę ścieżki krytycznej umożliwiają obserwowanie pojawiających się   zmian
 • scalanie planów w spójną bazę umożliwiającą analizę porównawczą
 • hierarchiczne uporządkowanie projektów
 • możliwość tworzenia i analizowania relacji zachodzących między projektami

Analizę i raportowanie 

 • zindywidualizowany, dedykowany każdemu pracownikowi dostęp do informacji
 • baza wzorców raportów z możliwością dostosowania ich do potrzeb i struktury organizacji
 • wielorakie wskaźniki pozwalają dokonać oceny stanu przedsiębiorstwa i jego poszczególnych jednostek organizacyjnych

Zarządzanie zasobami i usprawnienie współdziałania członków zespołu

 • analizy dostępnych zasobów i możliwość ich wcześniejszej rezerwacji
 • wykresy ułatwiające elastyczną alokację zasobów
 • usprawnienie współdziałania członków zespołu

Zarządzanie standardami realizacji projektu

 • analizy dostępnych zasobów i możliwość ich
 • projektowe podejście do każdego działania
 • tworzenie biblioteki najlepszych praktyk i procesów
 • wdrażanie i rozwijanie sprawdzonych metod działania

Zarządzanie ryzykiem

 • tworzenie alternatywnych scenariuszy rozwiązania problemu
 • system wczesnego ostrzegania umożliwia podjęcie decyzji równoważącej czynnik kosztów, czasu i jakości wykonywanego projektu
 • definiowanie ryzyka projektu

Zarządzanie kosztami

 • kompleksowe zarządzane kosztami
 • funkcja obliczania wartości dodanej
 • funkcja obliczania wskaźnika RIO
 • planowanie budżetu i bieżący nadzór jego wykonania

Zarządzanie zakresem obowiązków poszczególnych pracowników i stanowisk pracy

 • jasny system wymagań przyporządkowany każdemu stanowisku pracy
 • nakładanie na pracownika obowiązku systematycznego raportowania postępów wykonywanych przez  przez niego zadań

Elastyczne zarządzanie portfelami projektów

 • tworzenie portfeli projektów
 • współdziałanie portfeli projektów i ich wzajemne przenikanie się w oparciu o indywidualnie określone kryteria
 • możliwość określenia priorytetów

Oprogramowanie Primavera dostosowuje się do struktury organizacji. Może być wykorzystywane zarówno przez samodzielnego kierownika projektu jak i przez scentralizowany system zarządzania. Elastyczność systemu Primavera widoczna jest też w dostępie do centralnej bazy danych, który może odbywać się przez pojedyncze stanowisko komputerowe, palmtop czy przeglądarkę internetową.

Primavera tworzy możliwości współdziałania wszystkich członków zespołu zaangażowanych w realizację danego projektu oraz motywuje ich do ciągłej współpracy, tak aby osiągnęli wspólny cel, jakim jest sukces projektu. Primavera stworzona została do zarządzania złożonymi projektami i jest jedynym tego typu programem, który łączy zaawansowane opcje systemu z łatwością jego obsługi.

Kontakt

DAT Computer Concepts Sp. z o. o.

Ul. Jeździecka 21 F, 05-077 Warszawa-Wesoła, Polska

Tel. +48 22 401 22 02/03, Fax. +48 22 401 22 04

NIP: 527-23-91-833

www.datcc.pl
www.primavera.pl

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ