Project+ jest programem do zarządzania projektami z wykorzystaniem metodyki Łańcucha Krytycznego, Critical Chain Project Management (CCPM).

Metodyka Łańcucha Krytycznego powstała na bazie zastosowania, rozwijanej przez Eliyahu M. Goldratt’a Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints) do zagadnień związanych z zarządzaniem projektami. CCPM pozwala na znaczne zwiększenie prawdopodobieństwa terminowego ukończenia projektu, często nawet na skrócenie realizacji. Sukcesy Łańcucha Krytycznego bazują na, daleko idącym, zwiększeniu efektywności wykorzystania czasu przeznaczonego na projekt.

Przydatność metodyki została udowodniona w wielu projektach, szczególnie popularna jest ona w Japonii, gdzie wszystkie zamówienia publiczne realizowane są w oparciu o CCPM.

Project+ umożliwia planowanie i realizację projektu z wykorzystaniem wszystkich artefaktów postulowanych przez metodykę CCPM. Zadaniom przypisywane są dwa czasy realizacji, w diagramie projektów mogą być umieszczane bufory końcowe i zasilające. Program wyposażony został w typowe dla metodyki wykresy Fever Chart, kolorowanie buforów itp.

Interesującą cechą programu jest automatyczna optymalizacja czasu trwania projektu. Project+ zmienia kolejność zadań przypisanych do zasobów, w taki sposób, żeby nie łamiąc zależności występujących między zadaniami, uzyskać jak najkrótszy czas trwania projektu.

Podobnie jak inne programy do zarządzania projektami Project+ umożliwia tworzenie zadań hierarchicznych, zależności między zadaniami, eksport/import danych. Program pozwala na notowanie czasu pracy, umożliwia łatwe śledzenie postępu prac łącznie z sygnalizacją sytuacji niebezpiecznych. Elementy występujące w projekcie, w szczególności zadania, wyposażone zostały w możliwość dodawania opisów i komentarzy – wymiana informacji między osobami zaangażowanymi w projekt.

Project+ dedykowany jest dla małych grup projektowych, oprogramowanie może być bezpłatnie wykorzystywane w zastosowaniach komercyjnych.

Szczegółowy opis programu Project+, informacje o metodyce, instalator można znaleźć pod adresem http://ccpmsoft.com

Główne okno programu.
Główne okno programu.
Edycja Parametrów zadania.
Edycja Parametrów zadania.
Fever Chart.
Fever Chart.
Ustalenie postępu prac nad zadaniem.
Ustalenie postępu prac nad zadaniem.
Powiązania między zadaniami.
Powiązania między zadaniami.
PODZIEL SIĘ
Redakcja 4PM.pl
Misją 4PM.pl jest pomaganie Project Managerom w ich codziennej pracy poprzez dostarczanie informacji i wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ