Project Manager – zawód przyszłości!

1
1242

Project Management to nauka realizacji przedsięwzięć, dynamicznie rozwijająca się na całym świecie od wielu lat. Z każdym rokiem obserwujemy wzrost liczby otwieranych kierunków studiów podyplomowych z zarządzania projektami oraz kursów, rośnie też liczba firm funkcjonujących w oparciu o projekty. Firmy te osiągają bardzo dobre wyniki na wymagającym rynku przemysłu, IT, budownictwa, a także w wielu innych branżach.
Ludzie, którzy pasjonują się tą dziedziną i poświęcają jej ogrom czasu oraz pracy twierdzą, że project management to sposób na życie, ale sposób, który musi mieć solidne podstawy!

Aby poczynić próbę zdefiniowania profesji Kierownika projektu musimy zdać sobie sprawę, jak wiele kompetencji i umiejętności składa się na ten zawód. Należy tu podkreślić, że dobry Kierownik projektu to człowiek o zdolnościach interpersonalnych, wysokich umiejętnościach komunikacyjnych, ktoś, kto identyfikuje się z zespołem, który pracuje przy projekcie, jak i z samym celem projektu.

Odpowiednie zachowania i postawy project managera  pozwalają na rozwiązanie najpoważniejszych problemów w trakcie realizacji projektu. A więc idealny kierownik projektu umie współpracować z ludźmi na różnych szczeblach, w różnych kulturach, wie jak zarządzać relacjami i budować integrację w zespole, cechuje go inicjatywa, zaangażowanie i entuzjazm, wrażliwość, samokontrola.  Muszę tutaj dodać, że te cechy zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka u project managerów, którzy przystępują do certyfikacji IPMA na wyższe poziomy (C-B-A). I to właśnie te cechy i umiejętności interpersonalne podlegają weryfikacji asesorów – szczególnie podczas warsztatów i rozmowy indywidualnej.

Projekty to przede wszystkim ludzie, a nie narzędzia czy materiały i zasoby, dlatego też dobry project manager to ten, który umie rozmawiać, komunikować się, negocjować, przewodzić, wpływać na ludzi, zarządzać konfliktami, grać fair play,  rozwiązywać problemy. Musi także wiedzieć jak motywować ludzi i kiedy jest ku temu najlepszy moment. Dla idealnego project managera ważna jest lojalność, gotowość do pomocy oraz sukces całego zespołu.

Nie możemy pominąć tu całej grupy umiejętności z zakresu zarządzania, takich jak delegowanie, przywództwo, zarządzanie zmianą, zarządzanie priorytetami, umiejętność prowadzenia spotkań, umiejętność oceny pracowników, zarządzanie jakością, rozwój pracowników.

Dla chcącego nic trudnego! Nowe możliwości dokształcenia się w zakresie PM!
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na szkolenia w zakresie project management firmy, instytucje, stowarzyszenia składają kolejne wnioski o dofinansowanie szkoleń oraz studiów podyplomowych, ośrodki szkoleniowe rozbudowują ofertę szkoleniową o bardziej szczegółowe kompetencje i techniki wykorzystywane w zarządzaniu projektami.
W styczniu 2009 Stowarzyszenie Project Management Polska rozpoczęło projekt szkoleniowy mający na celu przeszkolenie osób z małych i średnich firm oraz przygotowanie ich do certyfikacji na poziomie D (Certified Project Management Associate). W ciągu dwóch lat zostanie przeszkolonych oraz przystąpi do egzaminu 600 osób.

Oczywiście bardzo dużą rolę odgrywa w kształceniu project managerów praktyka, co z kolei ułatwia usystematyzowanie wiedzy na szkoleniach bądź studiach. Praca przy projekcie kształtuje również wspomniane wcześniej, bardzo istotne, kompetencje interpersonalne i personalne, bo opiera się na rzeczywistym kontakcie z ludźmi pracującymi w zespole.

Poszukiwany Project Manager!

Manpower Polska opublikował raport 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce. Według raportu najtrudniej znaleźć w Polsce wykwalifikowanych pracowników fizycznych, menedżerów projektów oraz przedstawicieli handlowych. Taka sytuacja spowodowana jest tym, że coraz więcej firm realizuje projekty, coraz więcej struktur organizacyjnych bazuje na zespołach projektowych.

Zapotrzebowanie na project managera widoczny jest również w ilości ofert pracy. W najpopularniejszych polskich portalach z ofertami pracy, wyszukując „project manager” otrzymamy kilkaset ogłoszeń z różnych branży.

Portal ilość ofert pracy dla Project Managera
pracuj.pl 213
jobpilot.pl 58
praca.pl 53
jobs.pl 37
gazetapraca.pl 24

 Źródło: Biuro Certyfikacji SPMP, badania z dnia 11 grudnia 2009r.

Certyfikaty Zarządzania Projektami – IPMA

Czteropoziomowy system certyfikacji opracowany przez międzynarodową organizację IPMA (International Project Management Association), oparty jest na Wytycznych Kompetencji (International Competence Baseline), które weryfikowane są podczas egzaminów teoretycznych jak i praktycznych warsztatów oraz rozmów indywidualnych, które wchodzą w skład egzaminu na wyższe poziomy certyfikacji.  System ten cieszy się rosnącą wciąż popularnością wśród osób pracujących przy projektach. Zapewnia on ciągłość rozwoju PM’a, gdyż umożliwia zbudowanie kariery project managera od podstaw teoretycznych na poziomie D (Certified Project Management Associate), idąc dalej – 4-poziomowy system sprawdza już doświadczonych menedżerów, którzy mogą pochwalić się 3 i 5 –letnim doświadczeniem (poziomy C –Certified Project Manager oraz poziom B – Certified Senior Project Manager),  skończywszy wreszcie na najwyższym stopniu wtajemniczenia – certyfikacie A (Certified Projects Director), który wymaga od kandydata wszechstronnej wiedzy i długoletniego doświadczenia w prowadzeniu wielu złożonych projektów i zarządzania portfelem projektów.

W czerwcu liczba przyznanych przez Biuro Certyfikacji SPMP certyfikatów przekroczyła magiczny pułap 1000!!! Na całym świecie blisko 100 000 osób posiada certyfikat IPMA.

Stowarzyszenie Project Management Polska jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów oraz instytucje doskonalące się w dziedzinie zarządzania projektami, portfelami i programami. Jest częścią International Project Management Association (IPMA) jako jedyna polska organizacja członkowska. Od 2002 r. wydaje globalnie uznawane certyfikaty IPMA.

Ewa Prochowska
Zastępca Dyrektora Biura Certyfikacji SPMP
www.spmp.org.pl

PODZIEL SIĘ
Redakcja 4PM.pl
Misją 4PM.pl jest pomaganie Project Managerom w ich codziennej pracy poprzez dostarczanie informacji i wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ