W dniu 6 kwietnia 2017r. Grupa ODITK zaprosiła na spotkanie PM SUMMIT pod hasłem “Transformacja Agile – jak odczarować zwinność”. Uczestnicy zaproszeni do klimatycznego miejsca, jakim jest Sound Garden Hotel, wśród brzmienia muzyki klasycznej mieli możliwość spotkać się by rozmawiać (taki cel przyświecał organizatorom) z ekspertami i przedstawicielami firm na temat Project Management odczarowując Agile.

W prezentacji wprowadzającej Katarzyna Kaganiec podkreśliła, że spotkanie ma na celu nie tylko podzielenie się doświadczeniem, ale też zmotywowanie do tego, żeby refleksje i wnioski przeniosły się na życie zawodowe.

W wypełnionej po brzegi sali „Oratorio” konferencję otworzyli swym wystąpieniem Panowie Piotr Skrzypczyński i Paweł Ostrowski z Banku Zachodniego WBK, dzieląc się doświadczeniem w transformacji firmy na podejście Agile.

Bank już od 2003 roku czynił przymiarki do transformacji, jednakże brak kooperacji przyczynił się do niewielkiego postępu zmian. Przełom nastąpił w 2013 roku, gdy powstała nowa jednostka łącząca biznes z tzw. fabryką (analiza, development, testy). 2015 rok to kolejny milestone, a 2016 transformacja pełną parą, by wdrożyć Agile do wielu jednostek w skali całego banku.

Analizując sytuację, postawiono na iteracyjność, co spotkało się z pozytywnym oddźwiękiem dla biznesu, gdyż dostał korzyści wcześniej niż zakładałyby tradycyjne metody.
Równoległe została uruchomiona transformacja cyfrowa, agile i zmiana struktury organizacyjnej. Nadal są różne modele pracy, dominuje waterfall, jest różna struktura zespołów, ale kierunek został zdefiniowany – Agile.
Firma zdaje sobie sprawę, że stoi przez pewnymi wyzwaniami, widzi ograniczenia, problemy, z którymi trzeba będzie się zmierzyć, ale ma wytyczony kierunek, wie dokąd zmierza i przy współpracy z wykwalifikowanymi konsultantami Agile ma zamiar osiągnąć docelowy model.

Po wystąpieniu otwierającym, zaproponowano uczestnictwo w wybranym Panelu Dyskusyjnym:

  • CONTROLLING I UMOWY ZWINNE – Formalności w warunkach niepewności
  • KULTURA ORGANIZACYJNA PROPROJEKTOWA – Jak zdefiniować zwinność
  • ZWINNOŚĆ POZA IT – Cztery filary podejścia zwinnego wykorzystywane poza IT
  • AGILE W PROJEKTACH IT – Budowanie zwinności w otoczeniu projektu i IT

W związku z tym, że nie było szansy uczestniczenia we wszystkich spotkaniach (odbywały się jednocześnie), organizatorzy zadbali o to, aby każdy mógł zapoznać się z głównymi wnioskami i refleksjami paneli dyskusyjnych podczas spotkania podsumowującego.

Jakie zatem padły przemyślenia…?

Otóż niezależnie od kontekstu skąd wchodzimy w Agile (czy chaosu czy z waterfalla) borykamy się z podobnymi problemami. Nie unikniemy błędów ani problemów. Agile to zupełna zmiana kultury – przyzwolenie na błędy jest naprawdę dużym wyzwaniem.

Potrzebne są zmiany w mentalności – od autorytarnych przyzwyczajeń do wspólnego zaangażowania. Agile nadaje się do modelowania dobrej współpracy i relacji z partnerami.

Feedback odgrywa ogromną rolę, bowiem staje się narzędziem do pilnowania sposobu i jakości naszej komunikacji, natomiast efektywny zespół powstaje na bazie zaufania – bazowych komunikatów, relacji, transparentności.

Duże znaczenie ma sposób szkolenia. Skutecznym w praktyce okazało się przeszkolenie kluczowych osób, a następnie edukacja zespołów (każdego z osobna), przy czym warto zwrócić uwagę, aby biznes i IT połączyć. Dużą rolę odgrywają liderzy, zwłaszcza wobec osób dopiero co adoptujących się do nowych warunków.

Jako producenci potrzebujemy częstszego kontaktu z klientem, aby móc dostarczyć efektywnego rozwiązania, aczkolwiek widać, że dostosowanie się do agile stanowi trudność zarówno po stronie dostawcy jak i klienta. Zmieniają się oczekiwania „biznesu” – kiedyś projekty rozciągały się w czasie, a teraz biznes oczekuje szybkich zmian i konkretnych wyników.

Jednym z wniosków było stwierdzenie, że agile świetnie aplikuje się do pracy z klientem zewnętrznym, zaś z zewnętrznym jest bardzo trudna. Taka sytuacja może potrwać kilka lat, zwłaszcza gdy biznes jest polsko-polski a przyczyną jest brak zaufania, jak również obwarowania umowne i zapisy. Okazuje się, że we współpracy z zagranicznym partnerem panuje większa otwartość.

Oczywiście potwierdzono, że kluczowym jest rozmawianie z użytkownikiem, by dowiedzieć się co naprawdę trzeba wykonać i co tak naprawdę kryje się w stercie dokumentów z wymaganiami. Często dochodzi do rozdźwięku pomiędzy tym co chce biznes, a tym co tak naprawdę stanowi wartość dla użytkownika, dlatego to on powinien być jak najszybciej włączany do całego procesu.

Padły także stwierdzenia, iż te metody to tylko dobre praktyki, tylko modele, nic więcej. Najpierw warto być ekspertem w porządkowaniu, a wówczas można „poluzować”. Lenistwo czy brak wiedzy nie mogą być usprawiedliwieniem dla zbytniego chaosu.

Celem wdrożenia zwinności jest poprawa wydajności organizacji. Baczną uwagę należy zwrócić na próby wyspowego wdrażania zwinności – kiedy dana komórka (projekt, dział) wchodzi w liczne interakcje z innymi nie-zwinnymi częściami organizacji, efektem będzie tylko przepchnięcie problemu wydajności w inne miejsce.

Zwinność to nie jest tylko Scrum, metodyka czy jakikolwiek stały schemat działania. To filozofia co do tego jak chcemy pracować. Oznacza diagnozę problemów, adaptowanie się i częstą weryfikację czy nasze rozwiązania się sprawdzają.

Podsumowującym stwierdzeniem było: Agile to świat wartości i sposób myślenia w firmie, to filozofia podejścia do zarządzania produktem i organizacją.

Wdrażając Agile na poziomie narzędzi, ale również na poziomie kultury organizacyjnej uwzględniając w tym wszystkim zmotywowanego człowieka, możemy szykować się na sukces.

PODZIEL SIĘ
Danuta Marciniak
Od lat związana z branżą IT oraz rozwojem oprogramowania. Stawia na jakość w pełnym rozumieniu Quality Assurance. Certified Tester - ISTQB oraz Certified Professional for Requirements Engineering - IREB. Ma na swoim koncie utworzenie procedury testowania i wdrażanie procesu testowego. Otrzymała certyfikację PRINCE2, ITIL oraz Facylitatora w ramach instytutu ILM. Absolwentka kierunku “Zarządzanie i Marketing”US, certyfikowany konsultant DISC D3. Baczna obserwacja, sprawna analiza i naturalnie rozwinięte soft skills są Jej atutem w skutecznym działaniu. Certyfikowany Scrum Master (PSM-I). Miłośniczka psychologii i pasjonatka rozwoju osobistego. Od 2017 członek redakcji 4PM.pl.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ