Masz prawo do wyrażania siebie – nawet jeśli rani to kogoś innego – dopóki twoje intencje nie są agresywne. Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb – dopóki uznajesz, że oni mają prawo odmówić. Są sytuacje, w których kwestia praw poszczególnych osób nie jest jasna. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania tej sytuacji z drugą osobą. Masz prawo do korzystania ze swoich praw.” – Prawa człowieka wg Herberta Fensterheima

Asertywność oznacza szacunek dla siebie i innych. Twoje opinie, przekonania, myśli i uczucia są równie ważne, jak czyjekolwiek. Asertywność to umiejętność wyrażania samego siebie w sposób właściwy, jasny i bezpośredni oraz przywiązywania znaczenia do tego, co się myśli i czuje. To szacunek dla własnych możliwości i ograniczeń.

W firmie i poza nią, codziennie stajemy w gąszczu niezliczonych spraw i właściwie prędzej czy później, wszystkie one prowadzą nas do innej osoby – jesteśmy „skazani” na kontakty z innymi. Od tego jak czujemy się w owych relacjach zależy jakość naszego życia osobistego, jak i sukces w pracy.

Asertywny styl kontaktu to sposób komunikowania się z ludźmi. To stanowczość i łagodność wobec innych jednocześnie. Postawa asertywna oznacza  patrzenie na siebie i innych jako osoby wartościowe, którym przynależny jest szacunek, a tym samym respektowanie godności i praw osobistych. Zachowanie asertywne to sposób reagowania nie wiążący się z przemocą, szanujący nasze prawa, godność i interesy.

Asertywność w praktyce:

 • Bronimy własnych praw, uznając jednocześnie prawa innych
 • Nie uciekamy przed problemem
 • Zachowujemy spokój
 • Wyrażamy swoje potrzeby, poglądy i uczucia
 • Jesteśmy konstruktywnie nastawieni nawet do trudnych sytuacji
 • Nasze stosunki z innymi ludźmi cechuje pewność siebie
 • Jesteśmy świadomi swoich praw, a tym samym praw innych
 • Potrafimy mówić NIE, jednakże nie ranimy przy tym innych osób
 • Mamy wysoką samoocenę, dzięki pewności siebie dobrze się czujemy i odpowiednio zachowujemy
 • Wyrażamy własne odczucia i nie mamy kłopotów w relacjach społecznych
 • Sami dokonujemy wyborów
 • Osiągamy swoje cele, nie krzywdząc innych

Przykładowe asertywne zdania:

 • TAKIE JEST MOJE ZDANIE, PROPONUJĘ …
 • SĄDZĘ …
 • TAK TO ODCZUWAM, A TY?
 • CO PAN O TYM SĄDZI?
 • TAK WIDZĘ TĘ SYTUACJĘ
 • ZASTANÓWMY SIĘ NAD TYM WSPÓLNIE
 • CHCIAŁBYM USŁYSZEĆ JAK SIĘ Z TYM CZUJESZ
 • ROZWAŻMY TO
 • MOŻE UDA NAM SIĘ ZNALEŹĆ ROZWIĄZANIE ZADOWALAJĄCE NAS OBOJE

Dlaczego zachowujemy się asertywnie?

 • jesteśmy zadowoleni z siebie
 • mamy szacunek dla siebie i innych
 • nie ranimy innych
 • rośnie dzięki temu nasza wiara w siebie
 • daje nam to poczucie kontroli nad własnym życiem

Postawa asertywna jest rezultatem nastawienia: ja jestem w porządku (mimo wielu moich wad). Mam prawo być sobą. Ty jesteś w porządku. Masz prawo być sobą. Równie ważne są obie strony. Takie podejście ułatwia szanowanie ludzi i – na zasadzie wzajemności – prowokuje do szanowania Ciebie.

Dlaczego warto uczyć się asertywności?

Opanowanie umiejętności bycia asertywnym pomoże Ci w pracy:

 • być stanowczym i pewnym siebie bez agresji lub uległości,
 • nie pozwalać na manipulowanie sobą,
 • być skutecznym, załatwić to co chcesz, bez manipulowania innymi,
 • wyrażać swój gniew i złość bez obrażania innych ludzi i zachowując szacunek do siebie,
 • w sposób otwarty, jasno i adekwatnie wyrażać swoje opinie, uczucia i pragnienia.
 • stanowczo bronić swoich praw, działając zgodnie z własnym interesem, ale w sposób respektujący prawa osobiste i uczucia innych ludzi.

Korzyści wynikające z rozwijania asertywności w sobie mają zasadnicze znaczenie w sytuacji pracy, jak i w codziennych działaniach: pomiędzy Tobą a otoczeniem powstaje bowiem związek oparty na wzajemnym zaufaniu, co jest równoznaczne z tym, że każdy stopniowo określa swoją pozycję wobec innych i potrafi wzmacniać pozytywne nastawienie do nich, jednocześnie wspierając takie samo podejście we własnym otoczeniu.” – A. Townend

Asertywność  nie jest wrodzona. Wynika z nauczenia się w różnych sytuacjach określonego sposobu przeżywania i reagowania. Asertywność jest zmienna i zależy od sytuacji. Można z wielką łatwością wyrażać swe uczucia i prawa wobec pewnych osób (np. współmałżonka, rodzica), w pewnych zaś sytuacjach (np. społecznych, zawodowych) – odczuwać paraliżującą trudność w byciu sobą wobec innych ludzi.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ