Kiedy badania wstępne są konieczne?

Jeszcze do niedawna każdy pracodawca przy zatrudnianiu nowego pracownika, przed dopuszczeniem go do wykonywania pracy na danym stanowisku musiał skierować go na badania wstępne. Badania medycyny pracy miały określić, czy pracownik nie posiada żadnych medycznych przeciwwskazań do wykonywania pracy danego rodzaju.

Przepisy prawa pracy wskazują, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego orzeczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy. Badania wstępne obowiązują wszystkich pracowników, z jednym wyjątkiem. Są nim pracownicy przyjmowani ponownie do pracy u tego samego pracodawcy, na to samo stanowisko bądź stanowisko o tych samych warunkach pracy. Umowa o pracę powinna wówczas być zawarta w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej.

Zmiany od 1 stycznia 2015 roku

Do końca 2014 roku wstępnym badaniom lekarskim podlegały wszystkie osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska czy inni pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występowały czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uznawane za uciążliwe.

Natomiast po 1 stycznia 2015 roku warunki te zmieniły się i nowy pracodawca nie musi kierować i opłacać dla kandydata na pracownika wstępnych badań lekarskich, jeśli ten przestawi aktualne orzeczenie lekarskie. Takie orzeczenie będzie można uzyskać na podstawie skierowania wydawanego przez poprzedniego pracodawcę. Powinno ono stwierdzać, że nie istnieją przeciwwskazania do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadającym warunkom, jakie występować mają na nowym stanowisku. Dlatego konieczne będzie porównanie warunków pracy u dotychczasowego i nowego pracodawcy tego samego pracownika.

Wstępne badania lekarskie przy pracach szczególnie niebezpiecznych

Bez względu na to, czy nowy pracownik ma aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy, będzie musiał wykonać badania wstępne, jeśli ma wykonywać prace szczególnie niebezpieczne, a więc stwarzające duże zagrożenie wystąpienia wypadków przy pracy lub chorób zawodowych. Badania wstępne m.in. są konieczne w przypadku:

  • pracy na wysokości,
  • robót budowlanych,
  • pracy w warunkach narażenia na działanie czynników chemicznych lub szkodliwych czynników biologicznych,
  • pracy przy zbiornikach i kanałach.

Ważne jest, aby takie osoby nie tylko dokonywały obowiązkowych badań wstępnych, ale i badań okresowych i kontrolnych u lekarza medycyny pracy. Koszty badań pokrywa każdorazowo pracodawca, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

PODZIEL SIĘ
Redakcja 4PM.pl
Misją 4PM.pl jest pomaganie Project Managerom w ich codziennej pracy poprzez dostarczanie informacji i wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ