Z czym kojarzymy branżę IT? Oczywiście z innowacyjnością, dynamicznymi zmianami, kreowaniem trendów i szerokimi perspektywami rozwojowymi – w różnych wymiarach – również tym zawodowym. Rynek pracy w tej branży jest zdecydowanie rynkiem pracownika. Według szacunków Unii Europejskiej – obecnie brakuje co najmniej kilkuset tysięcy specjalistów z różnych dziedzin, związanych z nowoczesnymi technologiami. Jednymi z najbardziej poszukiwanych są liderzy zarządzania projektami IT – project managerowie.

Kierownicy projektów IT stają się coraz bardziej pożądanym „ogniwem” w działalności wielu firm i organizacji, nie tylko bezpośrednio związanych z technologiami komputerowymi. Trudno sobie dziś wyobrazić efektywne funkcjonowanie wielu firm i instytucji bez odpowiedniego wsparcia działu IT (np. w branży finansowej – wobec rosnącego znaczenia bankowości internetowej i mobilnej).

Konieczne jest wypracowywanie systemowego i strategicznego działania, tak by móc kreować produkty i usługi atrakcyjne dla klientów – atrakcyjne oznacza dziś niezawodne (również pod względem bezpieczeństwa cyfrowego), wielofunkcyjne i często również – innowacyjne.

Cechy dobrego PMa

Duża skala i dynamika zmian, pojawianie się nowych trendów, wymaga nie tylko nadążania za nimi, ale również bazowania na solidnym doświadczeniu. Takie cechy są szczególnie pożądane w przypadku osób zarządzających projektami IT (niezależnie od tego, czy będą to niewielkie, ale innowacyjne start-upy, czy wielopłaszczyznowe, szeroko zakrojone projekty na potrzeby dużych podmiotów i międzynarodowych korporacji).

IT Project Manager jest jednym z najczęściej poszukiwanych specjalistów w różnych branżach.

Osoba pełniąca taką funkcję musi się wykazywać nie tylko sporym zasobem wiedzy i umiejętności „twardych” IT – związanych bezpośrednio z technologiami informatycznymi (szczególnie w obszarze specyfiki pracy nad oprogramowaniem na potrzeby różnych klientów), ale również (a może przede wszystkim) z zakresu zarządzania projektem i zespołem.

Na kierowniku projektu ciąży szeroka odpowiedzialność – począwszy od identyfikacji potrzeb klienta, poprzez planowanie i tworzenie harmonogramu działania zespołu specjalistów z różnych dziedzin, koordynację wszystkich prac i ich optymalizację w ramach określonego budżetu.

Project manager musi posiadać określone cechy osobowościowe i umiejętności miękkie – trudno sobie wyobrazić jakikolwiek projekt sprawnie poprowadzony i sfinalizowany bez zarządzającego, który jednocześnie nie wykazywałby się umiejętnościami przywódczymi, ale również negocjacyjnymi oraz wysokim poziomem komunikatywności.

Project Manager IT pracuje w specyficznym środowisku – wysokiej klasy specjalistów, a więc nie może tu być mowy o nadmiernym akcentowaniu przywództwa personalnego – sprawny manager musi się więc również wykazywać pewną dozą kreatywności w relacjach międzyludzkich – nie tylko w ramach zespołu projektowego, ale także w kontaktach z innymi działami firmy (np. marketingu, handlowym itp.).

Czy można się nauczyć zarządzania projektami IT?

Z jednej strony – funkcjonują międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania projektami, wypracowane przez Project Management Institute,  a także różne metodyki działania (PMI, PRINCE2 czy SCRUM).

Stanowią one kompendium przydatnej wiedzy dotyczącej m.in.: planowania projektu i budżetu, nadzoru nad realizacją poszczególnych faz harmonogramu, koordynacji pracy zespołu i finalizacji całego przedsięwzięcia.

Z drugiej – niektóre umiejętności są wrodzone i ściśle związane ze sferą charakterologiczną.

W zawodzie project managera IT w sposób szczególny liczy się doświadczenie – każdy z powodzeniem przeprowadzony projekt to jednocześnie szansa na jeszcze lepsze zrealizowanie kolejnego – co prawda wiele czynników jest zmiennych (przedmiot programu), ale mechanizmy bazowe (jako konstrukcja planu projektu) są w pewnym stopniu podobne.

Strategiczne zarządzanie projektami IT to szeroka, kompleksowa i wielowątkowa dziedzina wiedzy, która doczekała się wielu opracowań naukowych, również na poziomie akademickim.

Uczelnie oferują coraz więcej kierunków związanych z projektami i zarządzaniem w IT – zazwyczaj są to studia podyplomowe, w dużym stopniu nastawione na praktykę, dające też szansę zdobycia najważniejszych branżowych certyfikatów, takich jak np.: Project Management Professional, Certified Associate in Project Management, czy ww. PMI (Project Management Institute).

Jeśli nie boimy się wyzwań, posiadamy interdyscyplinarną (nie tylko stricte informatyczną) wiedzę na temat procesów biznesowych, sprawdziliśmy się w różnych społecznych sytuacjach np. jako dobrzy organizatorzy, rozjemcy czy inicjatorzy projektów – na pewno mamy szansę na sukces jako zarządzający projektami w branży IT.

Konsultacja: http://www.datalab.pl/

PODZIEL SIĘ
Joanna Racław
Studentka dziennikarstwa, pasjonatka psychologii. Zainteresowana rolą czynnika ludzkiego w przedsiębiorstwach i szeroko pojętą tematyką HR. Prywatnie miłośniczka literatury oraz biegów długodystansowych.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ