Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników naszych serwisów, Project Evolution Sp. z o.o. publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez Użytkowników serwisów są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

II. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ PROJECT EVOLUTION  SP. Z O.O.

Project Evolution Sp. z o.o. zapewnia swoim użytkownikom możliwość korzystania ze swoich serwisów w sposób anonimowy. Osoby chcące korzystać z newslettera proszone są o dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie swojego adresu e-mail. Nie są zbierane inne dane osobowe.

Project Evolution Sp. z o.o. gromadzi informacje dotyczące interakcji z naszymi Serwisami, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników serwisów jest Project Evolution Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 82. Project Evolution Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna.

III. WYKORZYSTANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane Użytkowników Project Evolution Sp. z o.o. wykorzystuje się w następujących celach: prowadzenia, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach Project Evolution Sp. z o.o. oraz usługach innych firm współpracujących z Project Evolution Sp. z o.o., prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Użytkownika na tego typu działania oraz wysyłania bezpłatnego newslettera, o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji od Project Evolution Sp. z o.o.

Project Evolution Sp. z o.o. co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. Project Evolution Sp. z o.o. może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby użytkowników odwiedzających serwisy. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych Użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

IV.    COOKIES

W celu lepszego dostosowania naszych serwisów do potrzeb Użytkowników stosowany jest mechanizm „cookies”, za pomocą którego automatycznie gromadzone są informacje na temat użycia naszych stron. Informacje te obejmują między innymi: (i) nazwę domeny i hosta, z których Użytkownicy uzyskują dostęp do Internetu, (ii) adres IP komputera lub dostawcy usług internetowych, (iii) wykorzystywany system operacyjny (np. Mac OS, Windows), (iv) wykorzystywana przeglądarka oraz jej wersja (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera), (v) nazwa strony internetowej, która przekierowała Użytkownika na naszą stronę, (vi) typ urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. Powyższe informacje pozwalają nam określić przyzwyczajenia Użytkowników związane z przeglądaniem stron, interesujące treści oraz konkretne strony, na które wchodzą Użytkownicy. Pozwala to nam również ustalić daty odwiedzin naszych stron, ścieżki przeglądania i czas poświęcony poszczególnym podstronom.

Podobnie jak inne komercyjne strony internetowe, możemy wysyłać na komputer Użytkownika jedno bądź kilka „cookies” (małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądarki; mogą one być przechowywane na twardym dysku, abyśmy mogli rozpoznać Użytkownika, kiedy ponownie nas odwiedzi). W szczególności stosujemy dwie kategorie cookies:

1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Możemy otrzymywać informacje również w sytuacji, gdy Użytkownik wejdzie na naszą stronę korzystając z odpowiedniego odnośnika znajdującego się na stronie internetowej osoby trzeciej. Powyższe osoby mogą nam przekazywać dane kontaktowe oraz informacje zgromadzone w „cookies” stosowanych na ich stronach internetowych. Osoby trzecie używają sesyjnych „cookies ID” w celu ułatwienia Użytkownikom nawigowania na naszych Stronach. Zwracamy uwagę, że używanie „cookies” przez osoby trzecie nie jest objęte Polityką Prywatności Project Evolution Sp. z o.o.. Nie mamy dostępu ani kontroli nad tymi „cookies”.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za naszym pośrednictwem.
Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Włączając opcję akceptacji cookies w ustawieniach przeglądarki Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Project Evolution Sp. z o.o. plików cookies w stosunku do danego Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie przez Project Evolution Sp. z o.o. plików cookies, może zablokować je wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki.

V. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZJĄCE DANE

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Project Evolution Sp. z o.o. zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym, przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zawracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowania opcji „wyloguj” się zakończeniu korzystania z usług oferowanych przez nasze serwisy.

VI. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Jeśli Project Evolution Sp. z o.o. zdecyduje się wprowadzić zmiany w zasadach Polityki Prywatności Serwisów Project Evolution Sp. z o.o. poinformuje o tych zmianach, umieszczając zawiadomienie na stronie serwisu.

VII. KONTAKT

Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować na adres: biuro@4pm.pl, lub pisemnie na adres Project Evolution Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk.