Dostawca, źródło surowca oraz często niestety źródło naszych problemów. Traktujemy go często z góry twierdząc, że wszystko co robi, wykonuje źle i nie stara się tego zmienić. Odcinamy się od dostawcy i stawiamy wysoki mur pomiędzy naszym przedsiębiorstwem, a...
Project Management Instytut obchodzi dziesięciolecie obecnej wersji Kodeksu Etyki i Postępowania Profesjonalnego (ang. Code of Ethics & Professional Conduct). PMI Polska przystąpił do tłumaczenia na język polski Kodeksu oraz Struktury Podejmowania Decyzji. W tym roku planowana jest publikacja. O etyce oraz...
BiSL jest procesowym frameworkiem domeny publicznej (bez potrzeby zakupu licencji) służącym do zarządzania informacją biznesową po stronie klienta usług IT. Oznacza to, że jest on naturalnym rozszerzeniem do standardów działających po stronie dostawcy usług IT (takich jak ITIL, ASL,...
ASL jest procesowym frameworkiem domeny publicznej (bez potrzeby zakupu licencji) służącego do zarządzania aplikacjami/oprogramowaniem i jest naturalnym rozszerzeniem ITIL oraz funkcji występującej w ITIL pod tą samą nazwą. Historycznie ASL powstał jako rozwinięcie brakujących procesów nie obecnych w ITIL V1....

Agile World

Interaktywna mapa myśli przedstawiająca świat Agile, ilość standardów, metodyk, technik oraz praktyk które są zgodne z manifestem Agile. Agile przez wiele osób jest wciąż utożsamiany jako synonim słowa Scrum - najbardziej popularnej metody służącej do wytwarzania wartościowych produktów (choć nadaje...