Kulisy PMPIADy

PMPIADA to wydarzenie dla Project Managerów, które zrywa z nudną koncepcją konferencji. Rok temu organizatorom udało się zgromadzić ponad 300 uczestników, pytamy więc w jaki sposób powstała idea tego nietuzinkowego wydarzenia, jak przebiegł pierwszy event i… kto za tym...
Dostawca, źródło surowca oraz często niestety źródło naszych problemów. Traktujemy go często z góry twierdząc, że wszystko co robi, wykonuje źle i nie stara się tego zmienić. Odcinamy się od dostawcy i stawiamy wysoki mur pomiędzy naszym przedsiębiorstwem, a...
Project Management Instytut obchodzi dziesięciolecie obecnej wersji Kodeksu Etyki i Postępowania Profesjonalnego (ang. Code of Ethics & Professional Conduct). PMI Polska przystąpił do tłumaczenia na język polski Kodeksu oraz Struktury Podejmowania Decyzji. W tym roku planowana jest publikacja. O etyce oraz...
BiSL jest procesowym frameworkiem domeny publicznej (bez potrzeby zakupu licencji) służącym do zarządzania informacją biznesową po stronie klienta usług IT. Oznacza to, że jest on naturalnym rozszerzeniem do standardów działających po stronie dostawcy usług IT (takich jak ITIL, ASL,...
ASL jest procesowym frameworkiem domeny publicznej (bez potrzeby zakupu licencji) służącego do zarządzania aplikacjami/oprogramowaniem i jest naturalnym rozszerzeniem ITIL oraz funkcji występującej w ITIL pod tą samą nazwą. Historycznie ASL powstał jako rozwinięcie brakujących procesów nie obecnych w ITIL V1....